Mersin Özel Proje Alanları ile Değer Kazanacak

Belediye Perşembe, 19 Nisan 2018 00:00 yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt 0
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Uzun süredir Mersin halkının beklediği, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinin, bölgesel nüfus yoğunluk kararlarını, ana ulaşım kararlarını, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme ve yön büyüklükleri ve nüfusa hizmet edecek kentsel donatı kararlarını kapsayan 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Nazım İmar Planı Mersin’i değiştirecek ve dönüştürecek.

Modern Bir Kent İnşa Edilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında çalışmaları başlatılan ve 06.02.2018 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nda yer alan özel proje alanları sayesinde Mersin modern bir kent yapısına kavuşacak. Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli İlçeleri’ni kapsayan planda oluşturulan özel proje alanlarında ana hedef; daha yaşanabilir, yaşam standartları yüksek kentsel alanlar oluştururken, eskimiş dokunun olduğu bölgelerde dönüşümü teşvik etmek. Mersin’i daha modern bir kent yapısına kavuşturmayı amaçlayan plan doğrultusunda projelendirilen özel alanlarla sağlıklı bir çevre oluşturulacak ve özellikle dere yatakları nedeniyle risk oluşturan bölgelerde yer alan binaların yerini jeolojik şartlara uygun yapılar alacak. Oluşturulan özel proje alanları kapsamında alan bütününde projeler yapılacak ve uygulamalar istenirse etaplar halinde yapılabilecek. Plan notlarında da belirtildiği gibi özel proje alanında gösterilen donatı alanları ve açık yeşil alanların kesin yerleri yapılacak alt ölçekli projelerle belirlenecek.

Özel Proje Alanları Sayesinde Afet Riski En Aza İnecek

Eskimiş dokunun olduğu alanları kapsayan özel proje sayesinde, afet riski ve kentleşme baskısı nedeniyle zaman içerisinde oluşan yeşil alan ve donatı alanı eksikliği sorunu ortadan kalkacak. Özel proje alanına dâhil edilen bölgelerde sosyal ve kültürel toplumsal koşullara uygun yerleşim alanları oluşturulacak. Sel tehlikesi nedeniyle can ve mal kaybına neden olma riski taşıyan binaların, yıkılarak yerine jeolojik şartlara uygun ve can ve mal kaybı riskini minimize eden yapıların yapılması da özel proje alanlarının hedeflerinden biri. Bunun yanı sıra özel proje alanlarında başlayacak dönüşüm çalışmaları ile birlikte, yaşam alanları ile entegre ticari çalışma alanlarının kentte kazandırılması ve kent merkezlerinin günümüz yaşamına uyum sağlayabilecek niteliğe kavuşması sağlanacak. Özel proje alanlarının başlıca amaçları arasında, ekonomik yaşamı canlandırmak, kentsel fiziksel yapıyı yenilemek, tarihi dokunun ve tarihi çevrenin korunmasını sağlamak, yaşam kalitesini arttırmak, etkin bir kentsel arazi kullanım dağılımını sağlamak ve kentsel alanlarda toplumun nefes almasını sağlayacak, sosyal ve kültürel mekânların yaratılması yer alıyor.

Yapılacak Çalışmalar Vatandaşları Mağdur Etmeyecek

Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında düzenlenen kentsel dönüşüm ve özel proje alanlarında yapılacak projeler, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından vatandaşların onayı ve rızası alınarak yapılacak. 1/5.000’lik planda donatı ve yeşil alan olarak görünen parsellerde vatandaşlar mağdur edilmeyecek ve yapılacak proje sonunda her vatandaş hissesi oranında hakkını alacak. Özel proje alanında yer alan parsellerin tamamı, donatı alanında, yeşil alanda veya konut alanında kalsa dahi aynı hakka sahip olacak. Yine bu alanlarda, yakın çevresine göre %25 ilave inşaat hakkı da getirilerek,  dönüşümün hızlandırılması amaçlandı.

Planın Sınırları İlçe Belediyeleri ile Birlikte Kesinleştirildi

Özel Proje Alanları belirlenirken; doğal afete (dere taşkınına) maruz kalabilecek, kalitesiz yapılaşmaların yer aldığı, donatı standardı düşük, ulaşımı yetersiz, dönüşüme gerçekten ihtiyaç duyan bölgeler seçildi ve sınırları, ilçe belediye başkanları ve teknik kadroların katıldığı toplantılarda kesinleştirildi. Özel Proje Alanı ilan ederek, hızla dönüşümün yapılması; donatı alanlarının kamuya bedelsiz kazandırılmasını ve dere aksları üzerinde yer alan ve her zaman taşkın riski bulunan parsellerin proje içerisinde değerlendirilerek dere yataklarının açılmasını sağlayacak. Modern ve yaşanabilir bir kentin oluşmasını sağlayacak plan ile vatandaşları mağdur etmeden kaliteli yaşam alanları oluşturulacak. Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli İlçeleri’ni kapsayan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarihli ve 91 sayılı kararıyla oybirliği ile kabul edildi. Plan,  09.02.2018 –09.03.2018 tarihleri arasında ve bu tarihlerde dâhil olmak üzere 1 (Bir) ay süre ile Büyükşehir Belediyesi ilan panosunda ve internet sitesinde eşzamanlı olarak askıya çıkarıldı.

Olumsuz Eleştirilere Yanıt Verildi

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 06.02.2018 tarihinde oy birliği ile kabul edilen, Mersin’i modernleştirecek ve dönüştürecek 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili bazı oda ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan olumsuz eleştirilere yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

“Mersinlilerin hak ettiği yaşam standardına uygun bir kentte yaşamalarını sağlanacak”

Eski 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlar arasındaki uyumsuzluklara son getiren ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınan planın taşkına neden olan derelerin ıslahının önünü açmak, sosyal donatı alanlarını arttırmak gibi önemli kararlar getirdiğine de açıklamalarında yer veren Büyükşehir Belediyesi, “Nazım İmar Planı, kentin yıllardır birikmiş sorunlarına çözüm bulmayı, bugüne kadar parçacıl yapılmış planları bütünsel bir hale getirmeyi, depreme dayanıksız, eskimiş ve sağlıksız dokunun yenilenmesini ve Mersinlilerin hak ettiği yaşam standardına uygun bir kentte yaşamalarını sağlamayı amaç edinmiştir. Şehrin 50 yıllık birikmiş sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yaptığımız imar plan revizyonunda maddi hatalar ve eksikler de olabilir. Planlar onaylandıktan sonra yasalarca belirlenmiş olan askı sürecinde her vatandaşın bu plana itiraz etme hakkı bulunmaktadır” açıklamalarına yer verdi. 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

         

Anbarapor'dan

Ocak 16 2019 0
Hoşgeldin Ocak 2019
Yeni sayımızla iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle…2019 yılının ilk sayısı ile karşınızdayız. Anba ailesi olarak, ülkemiz için barış ve huzur dolu bir yıl dileriz.İlk sayımızda…

Teşvik

Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…
Ekim 05 2018 0
Haziranda 570 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Haziranda 570 yatırım teşvik belgesi verildi.…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.