Sulamada Hedef 5 Yıldızlı Projeler

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Son 15 yılda DSİ tarafından 2003 yılına kadar 276 adet baraj inşa edilerek işletmeye alınmıştı. 2003-2017 yılları arasında 508 adet baraj tamamlandı. 2023 yılı sonuna kadar 727 adet barajın tamamlanması hedefleniyor.

“Sulamaya açtığımız arazilerle çiftçilerimize 32 milyar TL zirai gelir artışı sağladık”

2003 yılı başında toplam sulanabilir alan 48 milyon dekar iken, son 15 yılda 17 milyon dekar arazinin sulamaya açıldığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Ülkemizde toplam 85 milyon dekar sulanabilir zirai arazinin 65 milyon dekarı sulamaya açılarak, sulu tarım ile birlikte çiftçilerimize 32 milyar TL zirai gelir artışı sağlandı.” dedi.

Sulama, Ziraatta Çarpan Etkisi Gösteren Bir Yatırımdır

Genel Müdür Acu: ”Sulu tarıma geçiş başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır. Ziraat ile beraber gübreci, nakliyeci ve işçi olmak üzere ziraata dayalı sanayiye ve hizmet sektörüne de (lojistik, ticaret vs. gibi) önemli katkılar sağlanmış, tarım bu sektörlerin lokomotifi haline gelmiştir. Örneğin sulamanın ilk yıllarında (Şanlıurfa’da) traktör sayısı 13.022 iken, sulama ile birlikte makinalı tarıma ilgi artmış olup, sulama sonrası proje alanında zirai üretimde mekanizasyon düzeyi oldukça ilerlediği görülmüştür. 2017 yılında 18.265 adet traktör bulunmaktadır. Traktör sayısınca da diğer tarım alet ve makinaları da mevcuttur. Traktör ekipmanları, ilaç ve gübre atma makineleri, çapa makineleri hemen hemen her köyde bulunmaktadır. Suni gübre ve zirai ilaç kullanımı konusunda da bölgemizde artan sulama alanına bağlı olarak da yeterli düzeye ulaşmıştır. Sulama ve sulamanın etkisiyle daha etkin ve yoğun teknoloji kullanımı, uygulanan tarım tekniği ve kültürel uygulamaların etkisiyle tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa sebep olmaktadır. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması gayesine hizmet etmekte; bir taraftan da hayat kalitesini yükselttiği için göçü önlemektedir. ’dedi.

Suyumuzun Dörtte Üçünü Sulamada Kullanıyoruz

Ülkemizdeki suyun  40 milyar m3’ünü (%74) sulamada, 7 milyar m3’ünü (%13) içme-kullanma suyu,  7 milyar m3’ünü (%13) sanayi suyu ihtiyacını karşılamada kullanılmakta olduğunun altını çizen DSİ Genel Müdürü Murat ACU, “Basınçlı borulu şebekelerin yapımının artırılması ve klasik yöntemlerle sulama yapılan eski sulamaların rehabilite edilmesi ile sulamada kullanılan %74’lük su oranının düşürülmesini hedeflemekteyiz.” diye konuştu.

Sulamada Önceliğimiz 5 Yıldızlı Projeler

Sulama projelerinde önceliklerinin 5 Yıldızlı Projeler olduğunun altını çizen ACU, “DSİ tarafından ‘’Yatırım Programına’’ teklif edilecek aday sulama projelerinde;

• Çiftçilerin sulama talebinin olması,

• Arazinin verimli olması,

• Su kaynağının (baraj veya gölet) hazır olması,

• Cazibe sulaması yapılabilmesi,

• Toplulaştırmanın yapılabilir olması 

gibi kriterlere göre değerlendirildiğini belirterek, bu kıstasların tamamını sağlayan projelere, “5 Yıldızlı Sulama Projeleri” adını vermekteyiz. “dedi.

Ziraatta 6 Milyonluk İlave İstihdam

DSİ tarafından geliştirilen sulama projeleriyle zirai sektörde 6,5 milyon kişiye ilave istihdam imkânı sağlandığını belirten Acu, “Bu sayı dikkate alındığında, DSİ projelerinin takriben 18 milyon kişinin geçiminin sağlanmasına doğrudan veya dolaylı rol oynadığı ortaya çıkmaktadır. Sulama ve sulamanın etkisiyle daha etkin ve yoğun teknoloji kullanımı, uygulanan zirai teknik ve kültürel uygulamaların etkisiyle tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa sebep olmaktadır. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması gayesine hizmet etmekte; bir taraftan da hayat kalitesini yükselttiği için göçü önlemektedir. DSİ tarafından geliştirilen sulamalar ürün çeşitliliğini de arttırmaktadır. Sulanan alandaki bitki desenindeki gelişmeler incelendiğinde en dikkati çekici nokta, sulamadan önce kuru tarım yapılan alanlarda hububat ağırlıklı ekim yapılırken, sulamadan sonra ürün çeşitliliği meydana gelmesidir. Son yıl verilerine göre, DSİ tarafından geliştirilen sulamalarda bitki deseni; %15 pamuk, %19 hububat, %23 mısır, %7 şekerpancarı, %6 sebze, %1 bakliyat, %6 meyve, %3 narenciye, %3 ayçiçeği, %4 yem bitkisi, %3 bağ ve %10 diğer ürünler şeklinde gelişmiştir. DSİ tarafından işletmeye açılan sulamalarda üretim değeri sulamadan önceki duruma göre 6 kat artmıştır. ’dedi.

Klasik Sulama Sistemleri Terk Ediliyor

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Artık Klasik Sulama Sistemlerini Terk Ettiklerini belirterek, DSİ’ce geliştirilen sulama sistemlerinin mevcut yapısına bakıldığında %35 klasik sistem, %40 kanalet, % 25 borulu kapalı sistem uygulandığını görülüyor. Bu oranın bütün sulama projelerinde, etkin bir sulama yönetiminin ve önemli miktarlarda su tasarrufunun sağlanması maksadıyla yeni yapılacak projeler ve eski sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ile % 45-50 seviyelerine ulaşmasını öngörüyoruz. Bu politika kapsamında ülkemizde borulu sulama sisteminin kullanıldığı alanlar 2009 yılında 278 bin hektar iken 2017 yılında yaklaşık 1 milyon hektara yaklaştı. Yeni yapılan sulama projelerinde borulu su dağıtım şebekesi yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yatırım programında olan sulama projeleri tekrar gözden geçirilerek, mümkün olan açık sulama sistemleri, kapalı sulama şebekelerine dönüştürülüyor. Bu sistemlere geçmek için çiftçiler teşvik edilerek gereken kolaylıklar sağlanıyor. “dedi.

Hedef 5 Yıldızlı Projeler ile Sulamada Destan Yazmak

Hedeflerinin 2023 yılına kadar 85 milyon dekar olan ekonomik sulanabilir arazilerimizin tamamını sulamaya açmak olduğunun altını çizen Acu,”Hedefimiz % 25 olan borulu sistem oranını 2019 yılında %36, 2023 yılında %49 seviyesine çıkarmaktır. Bu bağlamda bütçe imkânları doğrultusunda, işletmeye açılmış açık sistem sulamaların kapalı sisteme rehabilitasyonları yapılmaktadır. “dedi.

Gölet ve Sulama Projeleri ile Hem Kırsal Kalkınmayı Sağlıyor Hem de Su Kaynaklarımızı Koruyoruz

ACU, “Sulama projeleri ile kırsaldaki göçün önlenerek vatandaşın yerinde istihdamı sağlanacak, tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlanacak, gelir artışı elde edilecek, Ülkenin mevcut depolama kapasitesinin arttırılması ile küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması sağlanacak, yeraltı suyu potansiyeli emniyetli rezervde tutulacak, yeraltı suyundan pompajlı sulamaların cazibeli sulamaya dönüştürülmesi neticesinde enerji tasarrufu sağlanarak üretim maliyeti düşürülecek, taşkın zararları ve toprak erozyonu önlenecektir. ’dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat ACU, ‘’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması

Fırat’ın suları Güneydoğu’nun susuzluktan çatlayan, bir tane bile sulama tesisi bulunmayan Suruç Ovası’na Orman ve Su İşleri Bakanlığı yatırımları ile ulaştı. 2008 yılında Sayın Başbakanımızın GAP Eylem Planını açıklamasıyla projesi hazır olan kısımlarının yapım işi ihaleleri art arda yapılmaya başlanan ve onlarca üniteden oluşan Suruç Projeleri, kuzeyde Atatürk baraj gölü, güneyde Suriye sınırı, doğu ve güneydoğusunda Şanlıurfa Ovası Sulaması ile çevrilmiş ve batıda ise yer yer Fırat kıyılarına yaklaşan geniş ve mümbit arazileri sulayacaktır. Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi çok sayıda üniteye ayrılarak inşaat işleri kademeli olarak ihale edilmiş bir kısmı tamamlanmış bir kısmında da inşaat çalışmaları halen devam etmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen GAP Eylem Planı tüm projelerde olduğu gibi Suruç Ovası Pompaj Sulaması projesine de ivme kazandırmıştır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projenin toplam maliyeti 2,2 milyar TL’yi bulmaktadır.

Dünyanın 5. Büyük Sulama Tüneli: Suruç

Suruç Ovası Pompaj Sulaması bünyesinde dünyanın en uzun 5. Sulama tüneli açılmıştır. Kazı çapı 7,80 metre olan, 7.00 metre bitmiş iç çapına sahip ve 17 bin 185 metre uzunluğundaki Türkiye’de tamamlanmış en uzun tünel olan Suruç Tünelinin kazı çalışmaları köstebek diye de tabir edilen Tünel Delme Makinesi (TDM) ile yapılmıştır. 

Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovasına Adeta Bir Nehir Akıyor

Suruç Ovası'na su temin eden 17 bin 185 metre uzunluğundaki Suruç Tüneli'nin resmi açılışı dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı merasimle 9 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Suruç Tüneli'nin hizmete alınmasıyla Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na saniyede 90 m3 su, başka bir deyişle adeta bir nehir akıyor. Suruç Tüneli, ülkemizdeki birçok nehirden daha büyük bir debiye sahip bulunuyor. Bu rakam ülkemizin en hızlı akan nehri Çoruh'un yıl içindeki en düşük debisinin yaklaşık iki katına, en yüksek debisinin ise beşte birine yakın bir değeri oluşturuyor. 

Çorak Topraklar Suya Kavuşuyor, Suruç’un Hasreti Bitiyor

Suruç Tüneli ile birlikte 14 üniteden oluşan Suruç Ovası Pompaj Sulaması tamamlandığında Suruç Ovası’nda 134 yerleşim yerinde toplam 950 bin 970 dekar tarım arazisi basınçlı olarak yağmurlama ve damla sistemiyle sulanacaktır. Proje kapsamında 562.950 dekar zirai arazinin şebeke inşaatı tamamlanmış olup bunun 475.000 dekarı arazi sulamaya açılmıştır. Sulanan bu saha ile ülke ekonomisine yıllık 160 milyon TL gelir artışı sağlamaktadır.

Bölge İnsanının Yüzü Gülmeye Başladı

475 bin dekar zirai arazinin sulandığı Suruç'ta, ürün çeşitliliği ve verimliliği artmıştır. Çiftçilerimize göre mevcut tarlalarda yüzde 45'e kadar verim artışı yaşanmaktadır. Tek mahsul ekilen tarlalarda ikinci ürünler yetişmeye başlamış, ayrıca mevsimsel göçün önüne geçerek, ilçede yaşayan vatandaşlarımıza istihdam kapısı açılmıştır. Su gelmeden önce dışarıya tarım işçisi olarak çalışmaya giden vatandaşlarımız artık kendi memleketlerinde ve kendi tarlalarında çalışmaya başlamışlardır.

Ekonomiye Yılda 323 Milyon TL Katkı

Suruç Ovası Pompaj Sulaması tüm üniteleriyle tamamlandığında yılda ortalama 322 milyon TL gelir artışı ve yaklaşık 190.000 kişiye istihdam sağlayacaktır. Neticede, Suruç Ovası Fırat Nehri’nin suları ile hayat bulacak ve bölge insanının yüzü gülecektir.

Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi çerçevesinde Suruç Tüneli ile birlikte 14 ünite yer almakta olup, bütün üniteler tamamlanmıştır.

Asırlık Rüya 2019’da Gerçeğe Dönüşecek

Konya Ovasına hayat verecek olan ancak 20. yüzyılın başından bu yana bir düşten ileri gidemeyen Konya Ovası Projesi (KOP) 2019 yılında tamamlanacak. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde yapılması planlanan ancak günümüze kadar bir türlü hayata geçirilemeyen KOP vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası’na yıllık 689 milyon metreküp su aktarılacak. KOP’un en temel faydasını sulamalar oluşturuyor. Proje, bütün üniteleriyle tamamlandığında 1,1 milyon hektar arazi sulanacak. 2015 yılı sonu itibariyle bu sahanın 851 bin 459 hektarı sulamaya açıldı. Geri kalan zirai arazinin ise 2019 yılında sulamaya açılması planlanıyor.

Projenin Kilit Ünitesi Mavi Tünel

Yukarı Göksu Havzası’nın Akdeniz’e boşalan sularının yıllık 414 milyon m3’ü biri işletmede diğer ikisi ise inşa halinde olan üç adet baraj ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılacak. Bu su ile hem Konya Ovası’nın yeraltı suyu desteklenecek hem de sulama suyu temin edilmiş olacak. Ayrıca proje ile Konya şehrinin uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla yıllık 100 milyon metreküp su tahsis edildi.

KOP ile Milli Ekonomiye Yılda 2,57 Milyar Dolar Katkı Sağlanacak

KOP ile Milli Ekonomiye Yılda 2,57 Milyar Dolar Katkı Sağlanacak, Sulama, içmesuyu ve enerji maksatlı projelerden oluşan KOP tamamlandığında milli ekonomiye yılda 2,57 milyar dolar katkı sağlayacak. Bu katkının;

• 2,2 milyar doları sulamadan,

• 300 milyon doları enerjiden,

• 70 milyon doları da içmesuyu alanından sağlanacak.

• KOP kapsamında bulunan 4 ilde yaşayan vatandaşlardan 100.000 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak.

 

Ülkemizin ilk sulama projesi ve GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini taşıyan Konya Ovası Projesi’nin kilit tesisi konumundaki Mavi Tünel, Konya Kapalı Havzasına Göksu Nehrinin sularını iletmeye başladı. 

Konya Ovası Sulama Projesi’nin en önemli ayağını 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel oluşturuyor. Mavi Tünel, Urfa tünellerinden sonra ülkemizin ikinci büyük sulama tüneli konumunda bulunuyor. 23 Aralık 2011 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun katılımı ve dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü mesajı ile açılışı gerçekleştirilen Mavi Tünel, 2014 yılında Göksu Nehri’nin sularını Konya Ovasına iletmeye başladı.

Konya’nın Mavi Rüyası olarak bilinen Mavi Tünel 17 kilometre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında dev bir tünel. Mavi Tünel rüyasının gerçekleşmesiyle çiftçinin yüzü gülecek, mevcut su kaynaklarının geliştirilmesi ile sulanabilir topraklar artacak. Bu dev tünelden saniyede 36 metreküp su Konya Ovası’na akacak ve böylece su sıkıntısı çekilmeyecek. Sulanmayan birçok kıraç alanın sulamaya açılması ile tahıl ağırlıklı kuru tarımın yapıldığı Konya’da bitki deseni değişecek. Böylece Türkiye ekonomisine sadece Mavi Tünel ile yılda yaklaşık 470 milyon TL katkı sağlanacak.

Havzadaki su eksikliğinin giderilmesi maksadıyla diğer havzalardan su aktarımı için 3 ana kaynak belirlendi. Bu üç ana kaynak Bağbaşı Barajı, Bozkır Barajı, Afşar Barajı. Bu barajlardan Bağbaşı Barajı tamamlandı. Bozkır ve Afşar barajlarının yapımları ise devam ediyor. Bu üç kaynaktan Mavi Tünele su verilecek.

KOP Kapsamında Tamamlanan Projeler

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel: Bağbaşı Barajı, Konya İli Hadim İlçesi Bağbaşı Kasabası’nın 1 km kuzeybatısında ve Göksu Nehri üzerinde inşa edildi. Baraj; Göksu Nehri’nin sularını Mavi Tüneli’ne derive eden, regülatör ve depolama maksatlı kilit ünite konumunda bulunuyor. Bağbaşı Barajı Göksu Havzası’nda inşa edilmekte olan Afşar ve Bozkır Barajlarının sularını iletim kanalı vasıtasıyla toplayarak, Mavi Tünel’e verilmesini sağlayacak. Bu şekilde Bağbaşı Barajı’nda depolanacak su, Mavi Tünel ile Göksu Havzası’ndan Konya Kapalı Havzası’na derive edilecek ve Konya Ovası’nın önemli bir kısmı sulu tarıma açılacak.

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli Projesi ile yıllık ortalama çevrilecek su miktarı 180 milyon m³. Bu suyla Çumra Ovasındaki eksik sulama suyu ihtiyacının karşılanması, yeraltı suyunun beslenimi ve Konya Kentinin uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması sağlanacak.

Bağbaşı Barajı:                                            

 

             Gövde Tipi : Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu          

Gövde Hacmi : 3,805 Hm3       

Gövde Yüksekliği : 115,5 m        

Depolama Hacmi : 205,00 Hm3    

 

            Mavi Tünel:

 

Tünel Uzunluğu              :17.034 m

Tünel Çapı : 4,2 m

Debisi :36 m³/s

Yaklaşım Tüneli :1.085,15 m

Yaklaşım Tüneli Çapı :4,2 m

 

BSA Kanalı 1. ve 2. Kısım: BSA Kanalı Beyşehir Gölünde düzenlenen suyun Konya - Çumra Proje Sahalarına iletilmesi maksadını taşıyor. BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) Kanalının Beyşehir Gölü ile Mavi Boğaz girişi arasında kalan 68,5 km uzunluğundaki kısmı; Beyşehir Gölü ve ara havza taşkın sularını Suğla depolamasına ve oradan da Konya–Çumra sulamasına sulama sezonunda en kısa sürede aktarabilmek ve taşkınlardan korunmak amacıyla beton kaplamalı olarak yeniden inşa edilerek tamamlandı.  Proje 96.890 hektar alana hizmet ediyor. 

Gembos Derivasyonu ve Yeşildağ Sulaması: Toplam 3.040 hektar alanın sulanması sağlandı.

Konya-Çumra KOS 6.2.kısım: Çumra İlçesi’nin doğusunda ve 2. esas sulaması kapsamında yer alıyor. 5.160 hektar sahanın sulama şebekesi borulu sisteme dönüştürüldü.

Konya-Beyşehir Damlapınar Barajı: Damla Çayı üzerinde yapılan barajdan, Doğanbey Kasabası ve Damlapınar Köyüne ait toplam 1.020 hektar sahanın borulu şebeke ile sulanması sağlandı.

Seydişehir Cazibe Sulaması ile BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) kanalı güzergâhı boyunca Suğla Depolamasının güneyinde yer alan 7.202 hektar alan sulanmaktadır. 

Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması ile BSA Kanalı güzergâhı boyunca ve Suğla Depolamasının kuzeyinde yer 9.530 hektar alan sulanacaktır. 

Hotamış Depolaması: Konya İli, Çumra İlçesi sınırları içinde ilçe merkezinin 10 km güney doğusunda Eski Hotamış Gölü üzerinde bulunan tesis ile Mavi Tünel vasıtasıyla derive edilen Göksu Havzası Suları, Beyşehir Gölü taşkınları, Çarşamba Çayı kış akımları ve sulamadan dönen sular toplanıp, sulamaya uygun olarak regüle ediliyor.

 KOP Kapsamında Yapımı Devam Eden Diğer Projeler

 

• Afşar - Bağbaşı Hadimi Tüneli İnşaatı

• Afşar Hadimi Barajı İnşaatı

• Mavi Regülâtörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı İnşaatı

• Konya - Bozkır Barajı İnşaatı

• Bozkır Hadimi Rolekasyon Yolu İnşaatı 

• Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları

• Mavi Tünel İçmesuyu İsale Hattı

• Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisleri

• Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları

 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 

 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Türkiye’nin en büyük kalkınma projesi. GAP’tan Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt ili istifade ediyor.

 GAP Projesi; 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1 milyon 58 bin hektar sulama alanından oluşmaktadır. 

 GAP, Türkiye yüzölçümünün %10’unu, hidroelektrik enerji potansiyelinin %16’sını ve tarım potansiyelinin %20’sini oluşturmaktadır.

 GAP’ın en önemli iki su kaynağı Fırat ve Dicle nehirleridir. Fırat Nehrinin sınırlarımız içindeki toplam yıllık su potansiyeli 32 milyar m3, Dicle Nehrinin ise 21 milyar m3’tür. Ülkemizde 25 havzanın toplam su potansiyeli 186 milyar m3 olup, bu suyun %30’u 

GAP bölgesindedir. 

 GAP Projeleri 7’si Fırat havzasında, 6’sı ise Dicle havzasında olmak üzere 

13 büyük projeden oluşmaktadır. Dünya’nın sayılı projelerinden olan GAP ile bölgenin mümbit toprakları suyla buluşacak, sulu tarım vasıtasıyla başta bölge insanı olmak üzere bütün Türkiye kalkınacaktır.

 Bölgenin kalkınması, vatandaşların refah seviyelerinin yükseltilmesi, işsizliğin azaltılması, terör hadiselerinin azaltılması adına bölgenin makus talihini değiştirecek Güneydoğu Anadolu Projesi hazırlanmıştır.

 27 Mayıs 2008 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da açıkladığı GAP Eylem Planı ile birlikte bölgedeki çalışmalar hızlanmış ve projeler 

birer birer tamamlanmaya başlamıştır. Özellikle ödeneklerin arttırılmasıyla birlikte 

projeler bir bir tamamlanmıştır.

 GAP Eylem Planı ile birlikte özellikle sulama projelerinde büyük gelişim sağlanmıştır. Sulama projelerinin en önemli ve zor bölümü olan atar damar niteliğindeki dev ana kanallar tamamlanmıştır. Şimdi nispeten daha kısa süre alacak kılcal damarları yani şebeke inşaatlarını hızla tamamlıyoruz.

 GAP Eylem Planı tamamlandığında yılda; 

 

• Sulama faydası 2 milyar $,  

• Enerji faydası 2,55 milyar $,

• İçmesuyu faydası 505 milyon $ olmak üzere 

• Milli Ekonomiye yıllık katkısı toplam 5 milyar $ olacaktır. Ayrıca 1.270.000 kişiye istihdam imkânı sağlanacaktır.

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak GAP bölgesinde çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 2003 – 2017 yılları arasında son 15 yılda proje kapsamındaki 9 ile toplam 

25 milyar 54 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmiştir.

 Bakanlık GAP muhtevasındaki işlerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamayı hedefliyor. Bu çerçevede 2003 yılından 2019 yılı sonuna kadar su ile alakalı konularda 610 tesis bölgeye kazandırılacak.

 İnşa edilecek 610 tesisin;

• 47 adeti içmesuyu tesisi

• 70 adeti baraj ve gölet

• 162 adeti sulama tesisi

• 289 adeti taşkın koruma tesisi 

• 16 adeti hayvan içmesuyu göleti

• 26 adeti HES tesisidir. 

Sulama Projeleri

 GAP’ın toplam sulama alanı 1 milyon 58 bin hektardır. 2003 yılında bu arazinin %18,7’si sulanırken 2017 yılı sonunda bu oran %51,5’e yükseltilmiştir. ( 540 000 hektar)

 Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilir 85 milyon dekar zirai arazinin yaklaşık %20’si GAP bünyesindedir.

 GAP’ta sulama projelerinin en önemli bölümü ana kanallardır. Ana kanalların büyük bir bölümü tamamlanmıştır. 2003 Yılında GAP’ta 290 km ana kanal tamamlanmış iken, 2017 sonu itibariyle bu rakam 1 504 km’ye ulaşmıştır. Hedef 2019 yılı sonuna kadar 1 810 km’ye ulaşmaktır.

 İnşa edilen ana kanallardan biri de Şanlıurfa - Mardin Ana Kanalıdır. Bu kanal adeta 

bir suni nehir gibidir. 221 km uzunluğundaki ana kanalın debisi 200 m3/sn olup, 

Kızılırmak Nehrinin Mart ayı debisine eşittir. 221 km uzunluğundaki bu kanal 161 km’lik Süveyş Kanalından daha uzundur.

 Harran ana kanalının uzunluğu ise 150 km’dir. Urfa ana kanallarının uzunluğu da 

70 km’dir.  

 GAP’ın diğer bir projesi de Ilısu Barajı ve HES’tir. Baraj ile sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 1,5 milyar TL katkı sağlanacaktır. Ilısu Barajı, 2018 yılında tamamlanacaktır. Şu anda fiziki gerçekleşmesi %96’dır.

 Silvan Barajı ise bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. 235.000 hektar araziyi sulayacak, ekonomisine yılda 1,1 milyar TL katkı sağlayacak, 305.000 kişiye istihdam sağlayacaktır. Baraj 2019 yılında tamamlanacaktır. 

 GAP enerji projeleri çerçevesinde, Fırat ve Dicle nehirleri ile yan kolları üzerinde 

22 baraj ve 19 hidroelektrik santral yapılarak, 7.300 MW kurulu güç ile yılda 

27 milyar kilowatt/saat enerji üretilecektir.

 Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyelinin %16’sı GAP kapsamında yer almaktadır.

 Enerji projelerinde gerçekleşme oranı %74’tür. İnşa edilen 17 adet baraj ve HES’in 

yıllık enerji üretimi toplam 2 milyar 51 milyon kilowatt saat’ten fazladır.

 GAP kapsamında bulunan Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve İlçeleri, Şırnak ve İdil İlçesi ile Siirt ve İlçelerinde DSİ tarafından tamamlanan tesislerle bugüne kadar 647 milyon m³/yıl içmesuyu temin edilerek bu illerin uzun vadeli ihtiyaçları karşılanmıştır. Bölgedeki illerin 2040, 2050 yılına kadar ihtiyacı olan içmesuyu karşılanmıştır.

 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

         

Anbarapor'dan

Ocak 16 2019 0
Hoşgeldin Ocak 2019
Yeni sayımızla iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle…2019 yılının ilk sayısı ile karşınızdayız. Anba ailesi olarak, ülkemiz için barış ve huzur dolu bir yıl dileriz.İlk sayımızda…

Teşvik

Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…
Ekim 05 2018 0
Haziranda 570 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Haziranda 570 yatırım teşvik belgesi verildi.…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.