Tebliğ 25

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2019 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ 16 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Müteahhitlik karneleri Madde…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim maliyetleri Hakkında Tebliği 16 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Yapı yaklaşık birim maliyetleri Madde 1 – (1)…

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ 9 Şubat 2019 tarihli resmi gazetede yayınlandı. (Tebliğ No: 2019/1) Amaç Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 16 Şubat 2019 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Fiyat artış oranları Madde 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları açıklandı.Fiyat artış oranlarıMadde 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi…

19 Haziran 2018 Salı tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bağlantılı 19 Haziran 2018 Salı tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik 23 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.Birinci BölümAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;a) Birbirine…

Sayfa 1 / 3

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.