Ekonominin 3 Yıllık Yol Haritası Çizildi

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2019 Büyüme Tahmininin Yüzde 2,3, Enflasyon Hedefinin Yüzde 15,9 Olduğunu İfade Etti…
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelecek 3 yıl için ekonomi vizyonunu ortaya koyacak olan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2019 büyüme tahmininin yüzde 2,3, enflasyon hedefinin yüzde 15,9 olduğunu ifade etti. Orta Vadeli Program (OVP), Yeni Ekonomi Programı ismiyle hazırlandı. Yeni program 3 yıllık olacak ve 2019-2021 yıllarını kapsayacak. Bakan Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı lansmanında yaptığı konuşmada öne çıkanlar:
2019-2021 yıllarını kapsayan bu programın temel amacı, kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesidir.


Bu program piyasa ekonomisinin temel prensiplerinden taviz vermeyen, yalın performans göstergeleri vasıtasıyla objektif bir şekilde izlenebilen, gerçekçi, şeffaf ve tutarlı bir politika setinden oluşmaktadır.
* Ana motivasyon kaynağı yeni bir başarı hikayesi yazma hedefi.  Tüm küresel ve bölgesel zorluklara karşı Türkiye'nin güçlü büyümesi için ekonomik program hazırladık. Adına Yeni Ekonomi Programı dedik.
* Reel sektörden, akademi dünyamıza kadar birçok kişinin katkı koyduğu ilk OVP oldu. Ekonomi 2002'den 2013'e kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Kişi başı gelir 3600'den 3 katı arttı. Enflasyon tek haneye indi, 7 milyon yeni istihdam oluşturuldu. İhracatımız 4 kat arttı.
* Büyüme sadece kamuyla değil özel sektör kanalıyla yakalanmış, kamu finansmanı sorun olmaktan çıkmıştır. 2013'ten sonra Türkiye'nin iç ve dış sınamalara maruz kaldığına hepimiz şahit olduk. Mayıs sonu Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17/25 Aralık sonrasında da 15 Temmuz Darbe Girişimi oldu. Ekonomik yaptırımların adeta silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz.
* 10 Ağustos'ta Türkiye olarak biz de bu sürecin bir parçası olduk. Ekonominin zorlukları sağ salim aşması için gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz. Ekonominin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. Biz kendi ekonomimizi güçlü kıldığımız tedbirleri aldığımız sürece direncimiz de en üst düzeyde olacak.
Dengelenme, Disiplin ve Değişim
Yeni Ekonomi Programı'nı 3 ana temel üzerine; dengelenme, disiplin ve değişim sürecinden oluşturduk. Daha sürdürülebilir modele geçmeden önce 2019-2020 dönemindeki yol haritamız olacak.
2019 GSYH büyümesi yüzde 2.3 üzerinde gerçekleşecek. 2020 tahmini ise yüzde 3,5. Büyümeyi sağlıklı bir çizgide oluşturacağız. 2021'den itibaren yüzde 5 büyümeyi sağlayarak sürdürülebilir kılmak temel amacımız. Bütün bunların sonucundan kademeli bir gayri safi yurt içi hasıla artışını göreceğiz. Büyüme ve sürdürülebilir sağlıklı bir çalışma göreceğiz.
Programımızı 5 temel hedefler üzerine kurduk. Desteğe ve koordinasyona ihtiyacımız var. Yeniden yapılandırılmış finansal istikrar ve kalkınma hayata geçirilecek. Çok yakında kamu oyuna paylaşacağımız enflasyonla mücadeleyi hayata geçireceğiz. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından izlenerek mücadele edeceğiz.


Temel Hedefler
1. Sıkı para ve maliye politikaları eşgüdüm içerisinde yürütülerek tüketici enflasyonu, 2020 sonu itibarıyla yeniden tek haneli oranlara, 2021 sonu itibarıyla da yüzde 6,0’a düşürülecektir.
2. Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulacaktır. Bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır.
3. Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranı önümüzdeki üç yıl yüzde 2’nin altında tutulacak ve merkezi yönetim bütçesinde faiz dışı fazlanın milli gelire oranı program dönemi boyunca artarak 2021 yılında yüzde 1,3’e ulaşacaktır. Oluşturulan bu mali alan gerek duyulduğunda üretime dayalı ekonomik dönüşümü finanse etmek için kullanılacaktır.
4. 2019 yılı bütçesinde toplam 75,9 milyar TL tutarında (milli gelirin yüzde 1,7’si oranında) tasarruf ve tedbir uygulanmıştır. Bunların 59,9 milyar TL’si harcama tasarruflarından ve 16,0 milyar TL’si gelir arttırıcı tedbirlerden sağlanmıştır. Harcama tasarrufları: 30,9 milyar TL – Yatırımlar, 13,7 milyar TL –
Teşvikler, 10,1 milyar TL – Sosyal güvenlik, 2,5 milyar TL – Mal ve hizmet, 2,7 milyar TL – Diğer.
5. İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacaktır. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacaktır. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslar arası finansman ile hayata geçirilecektir.
6. Farklı veri kaynaklarını toplayan Vergi Veri Analiz Merkezi kurularak kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınarak vergilendirilecek ve tahsilat etkinliği geliştirilerek vergi gelirleri artırılacaktır.
7. Bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre gerektiğinde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek, böylece reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimini ve mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılmasını temin edecek bir politika seti devreye sokulacaktır.
8. Ekonomimizin yabancı tasarruflara bağımlılığını kalıcı olarak azaltacak ve cari açığın milli gelire oranını yüzde 3’ün altına düşürecek ihracat, turizm ve sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temelleri atılacaktır.
9. Turizmde yeni projelerin ve hedef ülke programlarının uygulanması ile 2017 yılında 23 milyar dolar olan seyahat gelirleri 2021 yılında 42 milyar dolara çıkarılacaktır.
10. Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumlar yeniden yapılandırılacak, liyakat ve performans odaklı insan kaynağı yönetimiyle kurumlara güven artırılacak, hızlı karar alan, piyasaların ve özel sektörün önünden giden ve özel sektörün önünü açan bir yönetim anlayışı benimsenecek, finansal istikrarı ve güvenliği esas alan yeni bir finansal mimari oluşturulacaktır.
11. Finansal hizmetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi için Türkiye Finansal Hizmetler Kurulu kurulacaktır.
12. YEP’teki makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili proje ve programlar hayata geçirilecektir.
İşte 4 Yıllık Enflasyon Tahmini
Birçok aksiyonla enflasyonla mücadele edeceğiz. Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 olarak belirlendi. Enflasyonu 2021'de ise yüzde 6'ya çekeceğiz.
Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranını 2020'de yüzde 1'e yükselteceğiz. Bütçe açığı da sırasıyla 1,8,1,9, 1,7 olarak gerçekleşecek.
Enflasyon sonrası kamu maliyesi ile ilgileneceğiz. Sadece 2019'da ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış tüm projeler askıya alınacak. Kamu özel işbirliklerinin verimli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Kayıt dışıyı azaltmak için vergi süreçlerinde önemli iyileştirmeler yapacağız. İndirimleri kademeli olarak kaldıracağız. 2019'da 76 kamu kaynağı hayata geçirilecek.
Cari Açıkta Yeni Uygulama
Cari açığın düşürülmesi dengelenme sürecinin yaşadığı bir diğer unsur.  Cari açıkta yeni uygulamalarımız devreye alınarak Temmuz-Ağustos'ta başladığımız düşüş süreci devam edecek. Cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3, 2020'de yüzde 2,7, 2021'de yüzde 2,6 öngörülüyor.
Mücadele vereceğimiz 2 temel alan daha var. Yatırımlarda önceliklerimizi vereceğimiz cari açık büyük bir anlam ifade ediyor.
2 Milyon Yeni İstihdam Sağlanacak
İstihdam önemli başlıklardan bir tanesi. İşsizlik oranında artış olsa da 2020'yle azalış gösterecek bu oran yüzde 10.8 seviyelerine 2021 ile ulaşmış olacak. Bu çerçevede 2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulacak. İşsizliğin 2018 yüzde 11,3, 2019 yüzde 12,1, 2020 sonunda yüzde 11,9 olması bekleniyor.
Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4, 2018 yılının ilk yarısında ise yüzde 6,2 oranında büyüme kaydetmiştir. Bu yılın ikinci çeyreğinden başlayarak iktisadi faaliyetin yavaşladığı; aynı zamanda net ihracatın büyümeye artan katkısıyla toplam talep kompozisyonunun daha dengeli bir görünüm arz etmeye başladığı görülmektedir. Mevcut eğilimler, yılın ikinci yarısında bir taraftan talep yönlü enflasyon baskılarının ortadan kalkacağına diğer taraftan cari dengede hızlı bir iyileşme sağlanacağına işaret etmektedir.


Politika ve Tedbirler:
• Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik olarak, veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler öncelikli olmak üzere, yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacaktır. Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili kurumlarla iş birliği yapılacak ve teknolojik altyapının entegrasyonu sağlanarak denetim sistemleri etkinleştirilecektir.
• İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak, teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması sağlanacaktır.
• Dijital dönüşüm teşvik edilerek yenilikçi projelerin finansmanı için Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) ve IPO alternatifi olarak ICO (Initial Coin Offering) gibi modern ve yeni nesil finansman yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.
• Kamu kurumlarının ve çalışanların ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılacaktır. Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacaktır.
• Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacaktır.
• Sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde yenilikçi okul-sektör iş birliği modelleri kurulacaktır. Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir.
• Yarım çalışma ödeneğinin etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır.
• Özel sektörle iş birliği yapılarak eğitim ve öğretim müfredatı çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak işgücü oluşturulacak şekilde güncellenecektir.
• Gençlerin eğitim seviyesinin ve işgücünün niteliğinin yükseltilmesi ile gelişen teknolojinin içerisinde sadece tüketici konumda olmamaları sağlanarak üretkenliklerinin desteklenmesi amacı ile teknolojiye olan ilgisi ve yatkınlığı değerlendirilerek verilecek eğitimlerle başta yazılım, algoritma ve endüstriyel tasarım olmak üzere belirli konularda temel beceriler kazanmaları sağlanacaktır.
• Çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak katılması uygulaması yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecektir.
• Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki altyapı oluşturulacaktır.
• KOBİ’lerin markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri düzenlenecek, yenilikçi iş modelleri geliştirmelerini sağlayacak projeler hayata geçirilecektir.
• Bakanlıklarda yatırımcıların izin/onay/ruhsat süreçlerinin koordine edileceği ve özel sektör görüşleri alınarak iyileştirme önerilerinin geliştirileceği birimler oluşturulacaktır. Yatırım ve işletme dönemlerine ilişkin izin, onay ve lisans süreçlerini içerecek ve yatırımcıya rehber olacak şekilde sektörel yatırım yol haritaları çıkarılacaktır.
• Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerini sağlamak amacıyla aktif işgücü programlarından etkin bir biçimde yararlanılacaktır.
Kamuda 76 Milyar Liralık Tasarruf
* Temel hedefleri net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu noktada baktığımızda bugün Yeni Ekonomi Programı'mız farklı aksiyon detaylarından bahsedelim. Bir hususu vurgulayalım. Program, gece gündüz çalışarak, detaylı birçok eylemin tasarlanmasıyla ve eylemlerin gerçekleşmesiyle yapılacak.  Maliyet ve dönüşüm ofisi bunlardan bir tanesi... Kamu maliyesi değişim ve dönüşüm ofisi kurduk. Gelir artırıcı önlemlerden de sorumlu olacak. Kamuda alışık olduğumuz işleyişten farklı çalışacaklar. Birlikte çalışma kültürümüzü geliştireceğiz. Sürekli bu ekibimiz sahada olacak ve sürece öncülük ederek yol haritaları hazırlayacak ve raporlayacak.
* Bu ekibimiz 76 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı yöntemler getirecek. Kamu için birçok yapısal reformu geliştirecek ve mali sonuçlara verimlilik olarak yansımasını sağlayacak. Detaylarını paylaşalım. Alınacak tedbirlerle 2019'da 60 milyar TL'lik tasarruf sağlanacak. 16 milyar TL gelir artırımı elde edilecek. Kamu gelirlerini artırmak için yapısal reformları geliştireceğiz.
Politika ve Tedbirler:
• Kamu maliyesinin en temel hedefleri mal ve hizmet, sermaye, ana yatırım, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılmasıdır.
• Nakdi ve vergisel teşvikler başta olmak üzere tüm teşvik mekanizmaları gözden geçirilerek bütüncül, sade ve etkin hale getirilecektir. Söz konusu teşviklerin makroekonomik hedefler ve bütçe ile uyumluluğu sağlanacaktır.
• Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre duyarlı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır.
• Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır.
• Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecektir.
• KİT’ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
• Döner sermayeli işletmelerin bütçe disiplini içerisinde açık, şeffaf ve hesap verebilir bir idari ve mali yapıda çalışmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.
• Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir.
• Vergi tabanını genişletme ve vergide adaleti pekiştirme amacıyla etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kademeli olarak kaldırılarak vergi tabanı genişletilecek ve vergi mevzuatı sadeleştirilecektir.
• Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecektir.
• Vergi Veri Analiz Merkezi kurulması ile tahsilatta etkinliğin artırılması ve vergide kayıt dışılığın azaltılması sağlanacaktır.
• Mükellef Hizmetleri Merkezi’nin etkinleştirilmesi, uygulamaya geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi projesi ile tüm hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ve küçük ölçekli mükelleflerin vergi kayıtlarını elektronik ortamda tutması ile vergiye gönüllü uyum arttırılacaktır.
• Lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemesi yapılacaktır.
• Özelleştirme portföyünde bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılmasında yeni modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçilecektir.
• Taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecektir.
• İmar planı revizyonları ile oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacaktır.
• Kamu özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarının, daha etkin ve finansal açıdan verimli olmasına yönelik bir çerçeve oluşturulacak; bu çerçevede uygulamaların bütüncül olması sağlanacaktır.
• Mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal sigorta sistemi yeniden düzenlenecektir.
Politika Seti Devreye Girecek
Diğer önemli konumuz bankacılık ve reel sektör... Bugün yaşanan durumlar Türkiye'nin içinden geçtiği önemli adımları ortaya koyuyor. Bankacılık sektörümüze yönelik yaşanan tüm süreçler önemli adımlar atmamızı ortaya koyuyor.  Bankaların güncel yapılarını tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu çalışma sonucuna göre gerekli görülürse mali yapıyı güçlendirecek kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız.
Bankaların güncel mali yapılarını tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu aksiyonların yanında Türkiye Kalkınma Bankası'nın görev alanını geliştireceğiz. Türkiye Emlak Bankası için ise gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek en iyi uygulamalar için süreç başladı. Yeniden yapılandırma kapsamında BDDK'nın Ağustos'ta aldığı karar dün açıklanarak aktif bir şekilde devreye koyuldu. Bu adım da önemli.
Yeni Borç Yapılandırması Olmayacak
Veri alanındaki uygulama ve iyileştirmeler...  Vergi sistemini daha adil hale getirebilmek için önemli adımlar atacağız. İstisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilecek.
Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz. Vergi, prim ve alacaklara ilişkin yeniden yapılandırma hayata geçmeyecek.  Süreçleri etkin yönetmek için Big Data kuruyoruz. Vergideki kayıt dışı alanları somut olarak belirleyecek.
Sanayi üretiminde sektör odaklı programlar oluşturulacak. İlaç, petro-kimya ve daha birçok sektör için somut projeler hayata geçirilecek. Bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte uygun teşvik paketleri ve kamu desteği ile aktif olmaları sağlanacak.
Uygulama ve takip... 2019-2021 için en büyük farklılıklardan bir tanesi bu mekanizmalarla geçmiş dönemlerden farklı olarak uygulanmayan eylemlerin takipçisi olacağız. Uygulama sözleri ve tarihlerinin takipçisi olacağız. Her bir Bakanlığımız uygulama takvimini bizlerle koordinasyon içinde hayata geçirecek. 3 aylık dönemlerde eylemler takip edilecek adımlar hep beraber atılacak.
Bakan Albayrak'ın açıkladığı makroekonomik verilere ilişkin öngörüler:
* 2018 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,8
* 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,3
* 2020 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,5
* 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,0
* Enflasyon beklentisi 2018 için yüzde 20,8
* Enflasyon beklentisi 2019 için yüzde 15,9
* Enflasyon beklentisi 2020 için yüzde 9,8
* Enflasyon beklentisi 2021 için yüzde 6,0
* Bütçe açığının GSHY'ye oranı 2018'de yüzde 1,9, 2019'da yüzde 1,8
* Bütçe açığının GSHY'ye oranı 2020'de yüzde 1,9, 2021'de yüzde 1,7
* Faiz dışı fazlanın GSHY'ye oranı 2018 yüzde 0,1, 2019 yüzde 0,8, 2019 yüzde 1,0, 2020 yüzde 1,3
* İşsizlik oranı beklentisi 2018 için yüzde 11,3
* İşsizlik oranı beklentisi 2019 için yüzde 12,1
* İşsizlik oranı beklentisi 2020 için yüzde 11,9
* İşsizlik oranı beklentisi 2021 için yüzde 10,8
* Cari açık/GSYH bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 3,3, 2020 yüzde 2,7, 2021 yüzde 2,6
Bakan Albayrak'ın yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:
* 2019 yılı içinde kamuda 60 milyar TL tasarruf sağlanacak
* 2019 yılı içinde 16 milyar TL gelir artırımı sağlanacak
* Kamu maliyesi dönüşüm ve değişim ofisi bugün itibarıyla faaliyet geçti
* İhracat için teşvik sistemi yeniden yapılandırılacak
* Cari açığın azaltılması için ilaç, enerji, petrokimya sektörlerinde yatırımlara öncelik verilecek
* Bankaların güncel mali yapılarını ve aktif büyüklüklerini değerlendirmek üzere mali bünye ve değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz
* Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak
* Türkiye Kalkınma Bankasının görev alanı genişletilecek
* Emlak Bankası yeniden yapılandırılacak
* Taşınmaz değerleme sistemini kurarak, gayrimenkul envanterini tamamlayacak, tapu değerlerini adil olarak yansıtacak bir süreci hayata geçireceğiz.
* Vergi prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yeniden bir yapılandırmaya gitmeyeceğiz
* Cari açığın azaltılmasında ilaç, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri önceliklendirilecek
* Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği büyük ölçekli endüstri sanayi ve teknoloji bölgeleri kurulacak
* Entegre petrokimya sanayi bölgesi kurulacak
* YEP uygulamasını takip edecek mekanizmaları hayata geçireceğiz
* YEP üçer aylık aralıklarla takip edilecek
* 2019 sonunda YEP etkinlik değerlendirmesi yapılacak.
* Mali disiplin devam edecek.

Temel Ekonomik Büyüklükler

2017

20181

20192

20202

20212

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla)

3.107

3.741

4.450

5.150

5.742

GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla)

851

763

795

858

926

Kişi Başına Gelir (GSYH, Dolar)

10.602

9.385

9.647

10.292

10.973

GSYH Büyümesi (3)

7,4

3,8

2,3

3,5

5,0

Toplam Tüketim (3)

5,9

3,7

1,9

2,5

3,9

              Kamu

1,5

3,5

1,4

1,6

3,0

              Özel

6,6

3,8

2,0

2,6

4,0

Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (3)

7,8

1,8

-3,2

5,1

6,7

              Kamu

8,1

1,4

-36,1

-1,7

3,4

              Özel

7,8

1,8

2,0

5,8

6,9

Toplam Yurtiçi Tasarruf / GSYH

25,4

25,9

25,3

26,3

26,8

              Kamu

2,4

1,2

0,6

0,1

0,3

              Özel

23,0

24,7

24,8

26,2

26,5

Toplam Yatırım-Tasarruf Farkı /GSYH (4)

-5,6

-4,6

-3,2

-2,7

-2,5

              Kamu

-1,9

-3,0

-2,1

-2,6

-2,3

              Özel

-3,7

-1,7

-1,1

-0,1

-0,2

Toplam Nihai Yurtiçi Talep (3)

6,4

3,2

0,5

3,2

4,7

Net İhracatın Büyümeye Katkısı

0,1

1,4

1,5

0,2

0,2

İstihdam

Nüfus (Yıl Ortası, Bin Kişi)

80.313

81.339

82.377

83.393

84.405

İşgücüne Katılma Oranı (%)

52,8

53,2

53,7

54,2

54,7

İstihdam Düzeyi (Bin Kişi)

28.189

28.677

29.116

29.877

30.952

İstihdam Oranı (%)

47,1

47,2

47,2

47,8

48,8

İşsizlik Oranı (%)

10,9

11,3

12,1

11,9

10,8

Dış Ticaret

İhracat (fob) (Milyar Dolar)

157,0

170,0

182,0

191,0

204,0

İthalat (cif) (Milyar Dolar)

233,8

236,0

244,0

252,0

267,0

Ham Petrol Fiyatı – Brent (Dolar/Varil)

54,3

72,8

73,2

69,7

67,0

Enerji İthalatı (Milyar Dolar)

37,2

46,0

43,0

44,3

45,2

Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar)

-76,8

-66,0

-62,0

-61,0

-62,6

İhracat / İthalat (%)

67,1

72,0

74,6

75,8

76,6

Seyahat Gelirleri (Milyar Dolar)

22,5

29,0

34,0

38,0

42,0

Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar)

-47,4

-36,0

-26,0

-23,5

-24,1

Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%)

-5,6

-4,7

-3,3

-2,7

-2,6

Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%)

-4,4

-3,3

-2,7

-2,3

-2,2

Enflasyon

GSYH Deflatörü

10,8

16,0

16,3

11,8

6,2

TÜFE Yıl Sonu % Değişme

11,9

20,8

15,9

9,8

6,0

Not: (1) Gerçekleşme Tahmini, (2) Program, (3) Sabit fiyatlarla yüzde değişim, (4) Toplam tasarruf-yatırım farkı ile cari açık arasındaki fark, milli gelir hesaplamalarında ihracat ve ithalat ağırlıklı döviz kuru kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.