Elektrikte Kurulu Güç 2 Bin 94 MW Arttı

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi kurulu gücü Ocak-Temmuz döneminde 2 bin 94 megavat artarak 87 bin 294 megavata ulaştı.
Türkiye'de 53 adeti Termik, 123 adeti Hidroelektrik ve 136 adeti ise Diğer Yenilenebilir Enerji (rüzgâr, jeotermal, biyokütle, biyogaz ve çöp gazı) kaynaklarına dayalı olmak üzere 312 adet elektrik üretim santrali inşa ediliyor. EPDK'dan lisans almış ve inşa halindeki projelerin ilerleme raporundan yapılan derlemeye göre, Temmuz 2018 tarihi itibariyle fiili gerçekleşme durumlarına göre 312 adet Enerji Üretim Santralın bazıları neredeyse tamamlanırken, bazı yatırımlara ise yeni başlanmış durumda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan bilgilere göre, Temmuz 2018 tarihi itibariyle inşaatı devam eden Diğer Yenilenebilir Santral Enerji Üretim Santralın ilerleme durumlarını haberimizde bulabilirsiniz. 

EPDK Başkanı Yılmaz, Rüzgârımız Kuvvetli Esiyor, Güneşimiz Güçlü Parlıyor

EPDK Başkanı Yılmaz bu yıl Antalya’da düzenlenen enerji zirvesinde enerji ticaret merkezi hedefinin bir ayağının da elektrik olduğunu ifade etti. Yılmaz,  “Hedefimiz bu piyasada ticaretin daha da artırılması. Ülkemiz kurulu gücü 9000 MW sınırına ulaştı. Yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın elektrik üretimindeki payı her geçen gün artıyor. Bakanlığımızın öncülüğünde gerçekleştirilecek YEKA ihaleleri de artmaya devam edecektir. Zira rüzgârımız kuvvetli esiyor, Güneşimiz güçlü parlıyor.” dedi. Enerji piyasalarında tüketici talebinin değişmeyen esaslardan olduğunu belirten Yılmaz bu talebin yatırım ihtiyacı doğurduğunu ifade etti. Ayrıca Enerji talebinin güvenilir ve ekonomik olarak karşılanması için de yatırım yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Yatırım yapılmasının ardından yatırımcı yatırdığını geri kazanmalı ve tüketicilerin makul fiyatlardan enerjiye ulaşabilmesinin önemi vurgulandı. Bu hedeflere aynı anda ulaşabilmek adına düzenleyici kurum olarak paydaşların çıkarlarını ortak bir zeminde ele alındığını belirtti. Enerji sektöründe yaşanan esaslı değişim ve dönüşümlere dikkat çeken Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye enerji piyasasında yapılan değişimi de geçen ay geride bıraktık. Eskiden biz enerjide köprü olacağız diyorduk. EPDK olarak bir köprü olmak istemiyoruz. Biz enerji ticaret merkezi olmak istiyoruz. Bunun için bir takım kurumları ve enstrümanları da geliştirmemiz lazım. Ülkemizin ticaret merkezi olması yolunda önemli bir aşamayı ifade eden Organize Toptan Doğalgaz Ticaret Yasamız 1 Eylül itibariyle açıldı. Böylece Türkiye kendi bölgesinde bir ilki gerçekleştirdi. Organize Piyasada günlük olarak doğalgaz ticaretine başlayan ilk ülke oldu.”

Enerji Depolamaya Yönelik Mevzuat Çalışmalarının Sonuna Geldik

Yılmaz, enerji ticaret merkezi hedefinin bir ayağının da elektrik olduğunu ifade etti ve ekledi:  “Hedefimiz bu piyasada ticaretin daha da artırılması. Ülkemiz kurulu gücü 9000 MW sınırına ulaştı. Yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın elektrik üretimindeki payı her geçen gün artıyor. Bakanlığımızın öncülüğünde gerçekleştirilecek YEKA ihaleleri de artmaya devam edecektir. Zira rüzgârımız kuvvetli esiyor, Güneşimiz güçlü parlıyor. EPDK olarak gerek yerel yönetimleri gerekse tüketicilerimizin kendi enerjilerini üretmesi konusuna da büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın çatı ve cephe uygulamaları ile güneş enerjisinden faydalanarak kendi tükettiği enerjiyi üretmesinin de önünü açıyoruz. Bunun için gerekli adımları attık, düzenlemelerimizi çıkardık. Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi ve tüketicinin ihtiyaç fazlası enerjinin sisteme satabilmesi gibi faydalar sağlayan çatı uygulamalarını sektörümüze önümüzdeki süreçte büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki enerji depolamaya yönelik mevzuat çalışmamızın da sonuna geldik. İnşallah kısa süre içerisinde hem sistemsel kesintilere çare bulacak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının yerinde tüketimini temin eden enerji depolama sistemlerinin de devreye alınmasını sağlayacağız.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Güneş ve Rüzgâr Enerji Santralleri İçin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarını Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş ve rüzgâr enerjilerine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak belirlenen bölgeleri açıkladı. Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, güneş enerjisine dayalı YEKA'lar, Bor, Viranşehir ve Erzin olarak belirlendi. Erzin YEKA'ya dahil edilen koordinatlar Hatay'ın yanı sıra Osmaniye'nin Toprakkale ve Adana'nın Ceyhan ilçelerini de içerdi. Rüzgâr enerjisine dayalı YEKA'lar ise Edirne, Kırklareli-Demirköy, Kangal, Gürün ve Eskişehir YEKA olarak duyuruldu. Söz konusu Bakanlık kararından ayrıca, daha önce ilan edilen Karapınar YEKA'nın sınır ve köşe koordinatlarının revize edilmiş haline de yer verildi. (Yönetmelikte yapılan değişikliği dergimizin Yönetmelik bölümünde bulabilirsiniz)

Türkiye’nin Güneş Enerjisi Yol Haritası Açıklandı

GÜNDER, 2 Ekim’de 3.üncü kez düzenlediği SOLARENA etkinliği kapsamında Türkiye’nin “Güneş Enerjisi Yol Haritası” nı açıkladı. Etkinlik boyunca, üç ayrı panelde konunun uzmanları tarafından sektördeki fırsatlar, sorunlar, darboğazların tespiti, iç piyasa, dış piyasa, yeni teknolojiler ve güneş enerjisini yaygınlaştırmanın yolları tartışıldı. Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücünün 2023 yılında en az 14 GW, 2030 yılında ise en az 38 GW’a yükselmesinin hedeflendiği belirtildi. GÜNDER yerli ve milli üretimin yolunun güneş enerjisinin sürdürülebilir büyümesinden geçtiğini vurguladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı ve GENSED Başkanı Halil Demirdağ; “YEKA projelerinin küçülmesini, mini YEKA’ların gerçekleşmesini istiyoruz. 1000 MW’lık mega projenin küçülmesi, yatırımcılarımız ve paydaşlarımız için çok önemlidir. En büyük problemimiz ‘finansman’. Güneş ve yeşil enerjiye öncelik tanınarak projelerin değerlendirilmesi durumunda bankaların da bazı fedakârlıklar ederek sektör paydaşlarına destek vereceklerini umuyoruz.” açıklamalarına yer verdi.
Dr. Değer Saygın ise “2026 yılında Türkiye’deki güneş ve rüzgârın toplam elektrik üretimindeki payı günümüzdeki %7 seviyesinden sistemin esnekliğine bağlı olarak %20-%30 seviyesine ilave bir maliyet ve işletim sorunu olmadan çıkabilir” olduğu mesajını iletti. GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu yaptığı açıklamada ise, Türkiye’de üretilen güneş panellerinin artık hem kalite hem fiyat olarak Çin ile yarışacak noktaya geldiğini vurguladı. Güneş enerjisi yol haritasına dair önemli veriler paylaşan Faruk Telemcioğlu; “Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücü 4 yıl zarfında 100 katına çıktı, bu rekor bir artıştır. 2017’de ise Türkiye dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok artıran beşinci ülke oldu. Yine 2017’de güneş enerjisi Türkiye’de toplam 50 bin kişiyi istihdam etti. Güneş enerjisinin bu artış eğilimiyle birlikte sektörün önündeki fırsatlar da zorluklar da artmaya başladı. Güneş enerjisi yol haritası ile sektörün bu zorluklarla başa çıkma yollarını aydınlatmayı hedefledik.” dedi. Düzenlenen etkinlikte ayrıca güneş enerjisinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak için her yıl 1000MW kurulum ve üretimin sağlanmasının gerektiği, bunun ancak yerli ve milli üretimle olabileceği belirtildi. Tüm panelistlerin ortak değindiği konu ise öz sermaye ve proje finansman desteklerinin halen daha yetersiz kalması oldu. Bu problemi aşmanın yolunun ise bankaların teşvik edici kredi destekleri, tüketiciyi koruyan güvenilir ve destekleyici kanunlarla mümkün olduğu dile getirildi.

Yabancıların Enerji Yatırımı 3’e Katlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni’nden derlenen bilgilere göre, uluslararası doğrudan yatırım girişi bu yılın ocak-mayıs döneminde toplam 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişinin en çok gerçekleştiği sektör, son dönemde büyük projelerin hayata geçirildiği enerji oldu. Yabancıların Türkiye’ye yaptıkları doğrudan enerji yatırımları üç katına yükseldi. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 202 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen enerji sektöründeki doğrudan yatırımlar, bu yılın aynı döneminde 649 milyon dolar olarak kayıtlarda yer aldı. Böylece bu yılın 5 ayında hayata geçirilen uluslararası doğrudan yatırımların da yaklaşık 3’te 1’i enerji sektörüne yapıldı. Söz konusu dönemde uluslararası yatırım girişinin en çok olduğu diğer sektörler, 416 milyon dolarla imalat sanayisi ve 347 milyon dolarla ulaştırma, haberleşme ve depolama olarak sıralandı.

En çok yatırım AB ülkelerinden

Uluslararası doğrudan yatırım verilerinin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ise bu yılın ocak-mayıs döneminde nakit sermaye girişinin yüzde 64,3’ü Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kaynaklı oldu.Sermaye girişinin yaklaşık 1,4 milyar doları AB ülkelerinden, 409 milyon doları Asya ülkelerinden, 175 milyon doları ABD ve 172 milyon doları diğer Avrupa ülkelerinden gerçekleşti.AB ülkelerinden kaynaklanan nakit sermaye girişlerine bakıldığında yaklaşık 1,4 milyar dolarlık girişin 318 milyon doları Avusturya’dan geldi. Bu yılın ocak-mayıs döneminde Avusturya’dan kaynaklanan nakit sermaye girişi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 katına çıktı.

Güneş Enerjisinde Bin Megavatlık Yeni YEKA İhalesi

Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla toplam bin megavat bağlantı kapasitesinin ve ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak üç ihale yapılacağı bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 500 megavat, Hatay'ın Erzin ilçesinde 200 megavat ve Niğde'nin Bor ilçesinde 300 megavat gücünde olacak şekilde bağlantı kapasitelerinin ve ilgili YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik 3 ayrı ihale gerçekleştirilecek. Söz konusu ihalelere ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar katılabilecek. Başvurular, 31 Ocak 2019 saat 12.00'ye kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne elden teslim edilecek. Başvurular aynı tarih ve adreste saat 14.00'ten itibaren detaylı incelenecek. İhalelerin yeri, tarihi ve saati ise İdare tarafından yarışmacılara daha sonra bildirilecek. İhalelerin başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 6,5 dolar/cent, elektrik enerjisi alım süresi ise YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak. Başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa -Viranşehir için 3 milyon dolar, Hatay - Erzin için 1 milyon 500 bin dolar, Niğde - Bor için 2 milyon dolar tutarında teminat mektubu sunulacak. Birden fazla ihaleye başvurulması halinde, her bir yarışma için ilgili tutarda düzenlenmiş teminat mektupları ayrı ayrı alınacak. İhalenin kazanılması halinde ise sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar şartnamede verilen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle, kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa - Viranşehir için 15 milyon dolar, Hatay - Erzin için 8 milyon dolar ve Niğde - Bor için 12 milyon dolar tutarında teminat mektubu sunulacak. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin tahsisine İlişkin Yarışma İlanı
1 - İdare Bilgileri
İdarenin Adı:  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Adresi:  Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No: 166, 06520 Çankaya/Ankara
Telefon Numarası:  0 312 295 51 10
Faks Numarası:  0 312 295 50 05
Elektronik Posta Adresi:  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
2 - Yarışma Bilgileri
Yarışmaların;
a) Niteliği, Türü, Miktarı: 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (Yönetmelik) esaslarına göre güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 (beşyüz) MWe, Hatay-Erzin’de 200 (ikiyüz) MWe ve Niğde-Bor’da 300 (üçyüz) MWe gücünde olacak şekilde Bağlantı Kapasitelerinin ve ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 (otuz) yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak 3 (üç) ayrı yarışma yapılmasıdır.
b) Yarışmalara katılabilme şartları ve istenen belgeler
Yarışmalara ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar başvurabilir. Yarışmalara katılabilmenin diğer şartları ve yarışmalarda istenen belgeler Şartnamede yer almaktadır.
c) Şartname bedeli ile bedelin yatırılacağı, Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer
Şartname bedeli 5.000 (beşbin) TL olup, birden fazla yarışmaya başvurulması halinde, Şartname bedeli her bir yarışma için ayrı ayrı yatırılır. Bedelin yatırılacağı banka işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Hesap ismi (Alıcı): T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü
Şube Adı:  T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi
Hesap No (IBAN):  TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015
Şartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nde görülebilir ve temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun, Şartname almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.
ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati
Başvurular, 31.01.2019 tarihi saat 12.00’a kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14.00’da başlanarak detay incelemeye geçilecektir.
d) Yarışmaların yeri, tarihi ve saati
Yarışmaların yeri, tarihi ve saati, İdare tarafından yarışmacılara bildirilecektir.
3 - Teminat Türü ve Tutarı
Başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa-Viranşehir için 3.000.000 (üçmilyon) ABD Doları, Hatay-Erzin için 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) ABD Doları, Niğde - Bor için 2.000.000 (ikimilyon) ABD Doları tutarında teminat mektubu İdareye sunulacaktır. Birden fazla yarışmaya başvurulması halinde, her bir yarışma için ilgili tutarda düzenlenmiş teminat mektupları ayrı ayrı sunulur. Yarışmanın kazanılması halinde ise, Sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar Şartnamede verilen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle, kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa - Viranşehir için 15.000.000 (onbeşmilyon) ABD Doları, Hatay - Erzin için 8.000.000 (sekizmilyon) ABD Doları, Niğde - Bor için 12.000.000 (onikimilyon) ABD Doları tutarında teminat mektubu İdareye sunulacaktır. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecektir.
4 - Yarışmaların Başlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi
• Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı: 6,50 ABD Dolar-cent/kWh
• Elektrik Enerjisi Alım Süresi: YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl
5 - İdare, Yarışmayı yapıp yapmamakta, serbesttir. İdare başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar ertelemekte serbesttir. Bu husus başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
Hidrolik Santraller Dışındaki Diğer Yenilenebilir Santraller
Temmuz 2018 tarihi itibariyle Türkiye'de 53 âdeti Termik, 123 âdeti Hidroelektrik ve 136 adeti ise Diğer Yenilenebilir Enerji (rüzgâr, jeotermal, biyokütle, biyogaz ve çöp gazı) kaynaklarına dayalı olmak üzere 312 adet elektrik üretim santrali inşa ediliyor. EPDK'dan lisans almış ve inşa halindeki projelerin ilerleme raporundan yapılan derlemeye göre, Temmuz 2018 tarihi itibariyle fiili gerçekleşme durumlarına göre 312 adet Enerji Üretim Santralın bazıları neredeyse tamamlanırken, bazı yatırımlara ise yeni başlanmış durumda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan bilgilere göre, Temmuz 2018 tarihi itibariyle inşaatı devam eden Diğer Yenilenebilir Santral Enerji Üretim Santralın ilerleme durumları aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Lisans Unvanı

Tesis Adı

Yakıt Türü

Tesis İli

Lisans

 Verilme Tarihi

Kurulu Güç (MWe)

İşletmedeki Kapasite MWe

Fiili Gerçekleşme Temmuz–2018 (%)

Ahi Suluova Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Ahi Suluova Biyogaz Tesisleri

Biyokütle

Amasya

21.09.2017

6,637

0

37

Akış Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Söke RES

Rüzgâr

Aydın

21.07.2011

104

0

26

Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Aksu RES

Rüzgâr

Kayseri

29.11.2007

80

72

63

Akyelres Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Akyel-1 RES

Rüzgâr

Karaman

04.04.2012

40

0

6

Aladağ Rüzgar Enerjiüretim San.Ve Tic.A.Ş.

Kuyulukoyak RES

Rüzgâr

Konya

27.12.2011

16

0

12

Alenka Enerji Üretim Ve Yatırım Anonim Şirketi

Kıyıköy RES

Rüzgâr

Kırklareli

04.04.2007

99,45

27

9

Alibeyres Rüzgar Enerji Üretim Anonim Şirketi

Alibey RES

Rüzgâr

Balıkesir

11.09.2003

30

0

96

Alize Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Çataltepe RES

Rüzgâr

Balıkesir

18.04.2007

27,5

16

31

Alize Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Kuyucak RES

Rüzgâr

Manisa

12.09.2007

50,1

39,1

(*)

Alize Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Sarıkaya RES

Rüzgâr

Tekirdağ

18.04.2007

41,5

27,7

(*)

Arel Çevre Yatırımları Enerji Ve Elektrik Üretimi Anonim Şirketi

Arel Enerji Biyokütle Tesisi

Biyokütle

Afyon

karahisar

18.01.2012

3,813

2,4

91

Arel Çevre Yatırımları Enerji Ve Elektrik Üretimi Anonim Şirketi

Arel Enerji Manavgat Biyokütle Tesisi

Biyokütle

Antalya

27.02.2013

3,6

1,2

91

Arıen Elektrik Üretim A.Ş.

Sakarbayır RES

Rüzgâr

İstanbul

16.03.2011

3

0

73

Arıen Elektrik Üretim A.Ş.

Gazi RES

Rüzgâr

İstanbul

16.03.2011

5

0

73

Arnaz RES Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Uşak RES

Rüzgâr

Uşak

08.07.2008

54

54

85

Ayes Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Yeniköy RES

Rüzgâr

Çanakkale

06.06.2012

15

0

12

Babadağ Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Marmara

Rüzgâr

Balıkesir

11.11.2011

10

0

6

Bağlar Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Bağlar RES

Rüzgâr

Konya

21.06.2012

100

0

82

Bahar Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

G RES

Rüzgâr

Çanakkale

09.02.2012

5

0

14

Baki Elektrik Üretim Limited Şirketi

Şamlı RES

Rüzgâr

Balıkesir

06.04.2004

126,5

114,2

28

Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Çakıl RES

Rüzgâr

İstanbul

18.01.2012

52,5

0

12

Barkan Enerji Yat. Üretim Ticaret Anonim Şirketi

Şapdağı RES

Rüzgâr

Balıkesir

09.02.2012

55

0

14

Bay Temiz Enerji Elektrik Üretim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Kartal RES

Rüzgâr

Eskişehir

26.10.2011

39

0

20

Belen Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Belen RES

Rüzgâr

Hatay

09.11.2006

48

36

(*)

Betim Enerji Yat. Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Ömerli RES

Rüzgâr

İstanbul,

Bursa

18.01.2012

100

0

0

Bientaş Madencilik İnşaat Enerji Petrol Anonim Şirketi

Bientaş Akşehir Elektrik Üretim Tesisi

Biyokütle

Konya

26.10.2017

0,8

0

92

Biosun Bilecik Katı Atık İşleme Enerji Ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Biosun Bilecik Kojenerasyon Enerji Santrali

Biyokütle

Bilecik

29.01.2015

1,6

0

92

Boydak Enerji Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Çanta RES

Rüzgâr

İstanbul

18.08.2011

50

47,5

58

Boylam Enerji Yat. Üretim Ticaret Anonim Şirketi

Saros RES

Rüzgâr

Çanakkale

18.10.2012

138

0

0

Çalık Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Sarpıncık RES

Rüzgâr

İzmir

29.05.2008

32

29,5

99

Çapar Elektrik Üretim Limited Şirketi

Yılmaz RES

Rüzgâr

İzmir

11.11.2011

12,5

0

12

Çekim Enerji Yat. Üretim Ticaret Anonim Şirketi

Bozüyük RES

Rüzgâr

Bilecik

18.08.2011

90

0

12

Çeşme Enerji Anonim Şirketi

Ovacık RES

Rüzgâr

İzmir

24.07.2008

18

0

31

Çevrim Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş.

Şile RES

Rüzgâr

İstanbul,

 Bursa

20.12.2012

50

0

0

Dares Datça Rüzgar Enerji Santralı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Datça RES

Rüzgâr

Muğla

10.05.2007

41,6

29,6

(*)

Demir Res Mühendislik Enerji Üretim Anonim Şirketi

Korudağı RES

Rüzgâr

Tekirdağ

24.01.2013

3

0

15

Deniz Elektrik Üretim Limited Şirketi

Karakurt RES

Rüzgâr

Manisa

05.12.2003

20,025

10,8

10

Derbent Enerji Üretim Pazarlama İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi

Üçpınar RES

Rüzgâr

Çanakkale

29.09.2011

99

0

65

Derin Enerji Üretim Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.

Beypazarı Biyogaz Tesisi

Biyokütle

Ankara

11.05.2011

2,379

0,793

100

Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali

Biyokütle

Şanlıurfa

07.09.2017

5,2

0

89

Doğu Star Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Malatya-2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi

Biyokütle

Malatya

12.10.2017

1,2

0

65

Eber Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Eber RES

Rüzgâr

Afyon

karahisar

01.02.2011

36

18

95

Efeler Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş.

Senkron Efeler Biyogaz Santrali

Biyokütle

Aydın

03.10.2012

4,8

3,6

96

Ekim Elektrik Müh. Müş. İnş. Tur. Ve Ticaret Limited Şirketi

Havza

Rüzgâr

Samsun

11.11.2011

48

0

65

Ekolojik Enerji Anonim Şirketi

Karatepe Katı Atık Bertaraf Tesisi

Biyokütle

Tekirdağ

24.09.2008

0,8

0

80

Eksel Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Alares RES

Rüzgâr

Manisa

14.07.2011

10

0

51

Ekşi Enerji Üretim Anonim Şirketi

Arapkir RES

Rüzgâr

Malatya

05.07.2011

10

0

70

Elestaş Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Orhanlı RES

Rüzgâr

Hatay

06.06.2012

9

0

0

Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi

Balıkesir RES

Rüzgâr

Balıkesir

18.04.2007

173,244

142,5

15

Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi

Dağpazarı RES

Rüzgâr

Mersin

24.07.2008

60

39

12

Eni Enerji İnşaat Taah.Tic.Ve San.A.Ş.

Maslaktepe RES

Rüzgâr

Çanakkale

15.03.2012

20

0

0

Ertan Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Ertan RES

Rüzgâr

İstanbul

01.12.2011

3

0

24

Esin Rüzgar Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Çamınbaşı RES

Rüzgâr

Konya

01.12.2011

27

0

14

Es-Yel Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Ardıçlı RES

Rüzgâr

Konya

24.07.2008

50

27,41

92

Evrencik Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Üretim Limited Şirketi

Evrencik RES

Rüzgâr

Kırklareli

09.02.2012

120

0

18

Galata Wınd Enerji Anonim Şirketi

Şah RES

Rüzgâr

Balıkesir

10.04.2008

105

93

100

Galata Wınd Enerji Anonim Şirketi

Mersin RES

Rüzgâr

Mersin

05.07.2007

51

42

100

Gökova Elektrik Üretim Ve Ticaret Ltd.Şti.

Alapınar RES

Rüzgâr

Muğla

01.12.2011

0,8

0

12

Grc Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Emres RES

Rüzgâr

İzmir

07.06.2011

2

0

29

Greeneco Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Greeneco JES-3

Jeotermal

Aydın,

Denizli

27.07.2017

25,6

12,8

76

Güral Porselen Turizm Ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi

Germiyan RES

Rüzgâr

İzmir

26.10.2011

9,6

0

6 (Ocak 2018)

Güriş İnş Ve Müh.A.Ş.

Atik RES

Rüzgâr

Hatay

07.07.2017

30

18

100

Gürmat Elektrik Üretim A. Ş.

Efe-7 JES

Jeotermal

Aydın

11.01.2018

25

0

73

Gürmat Elektrik Üretim A. Ş.

Efeler JES

Jeotermal

Aydın

13.12.2012

162,3

114,9

87

Gyy Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Özbek RES

Rüzgâr

Hatay

01.03.2012

24

0

4

Hacim Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Geyve RES

Rüzgâr

Sakarya

20.10.2011

50

0

28

Hırka Rüzgar Enerji Santrali Anonim Şirketi

Arzu RES

Rüzgâr

Amasya, Samsun

02.02.2017

9

0

51

Hns Enerji Üretim Anonim Şirketi

Akkuş RES

Rüzgâr

Ordu

28.06.2012

10

0

13

Isıder Enerji Üretim Paz. İth. Ve İhr. Anonim Şirketi

Kocalar RES

Rüzgâr

Çanakkale

22.12.2011

26

0

65

Itc Antalya Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Itc Antalya Biyokütle Tesisi

Biyokütle

Antalya

09.03.2017

28,3

22,64

29

Itc-Ka Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Itc-Ka Yozgat Enerji Üretim Tesisi

Biyokütle

Yozgat

14.09.2017

4,245

1,415

29

İn-Altı Termal Turizm Sağlık Tekstil Gıda Ve Temizlik Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Gök JES

Jeotermal

Denizli

20.09.2012

3

0

16 (Ocak 2018)

İstres Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Tayakadın RES

Rüzgâr

İstanbul

21.07.2011

50

0

5

İzdem Enerji Yatırım Üretim Ticaret Anonim Şirketi

Kocatepe RES

Rüzgâr

Afyon

karahisar

16.03.2011

88

0

40

İzmit Kandıra RES Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Dikili RES

Rüzgâr

Kocaeli

05.07.2011

5

0

73

Jeoden Elektrik Üretim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Jeoden

Jeotermal

Denizli

23.11.2011

2,52

0

96

Kale Enerji Üretim Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Dilek RES

Rüzgâr

Kahraman

maraş

01.02.2011

27,5

24

78

Kapıdağ Rüzgar Enerji Elektrik Üretim San Ve Tic Aş

Kapıdağ RES

Rüzgâr

Balıkesir

12.12.2006

34,85

24

8

Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Kartepe Biyokütle-Piroliz Sıvısı Ve Gazı Enerji Sa

Biyokütle

Kocaeli

26.10.2017

1,5

0

(*)

Kazanım Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaretanonim Şirketi

Bafa RES

Rüzgâr

Aydın

18.08.2011

35

0

31

Ken Kipaş Elektrik Üretim A.Ş.

Ken 3 JES

Jeotermal

Aydın

29.09.2016

24,8

0

100

Kiraz Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Kirazlı RES

Rüzgâr

İzmir

21.07.2011

50

0

14

Korda Enerji Üretim Paz. İth. ve İhr. Anonim Şirketi

Denizli RES

Rüzgâr

Denizli

18.08.2011

66

0

61

Kovancı Enerji Üretim Paz. İth. ve İhr. Anonim Şirketi

Hasanoba RES

Rüzgâr

Çanakkale

01.03.2012

51

0

57

Limgaz Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Buharkent JES

Jeotermal

Aydın

23.11.2016

13,77

0

88

Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş.

Karaburun RES

Rüzgâr

İzmir

01.03.2018

223

120

0

Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Melih JES

Jeotermal

Aydın

07.12.2017

33

26

96

Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.

Mavibayrak-1 Biyokütle Enerji Santrali

Biyokütle

Aydın

01.06.2016

24

12

30

MB Elektrik Üretim Limited Şirketi

Yeni RES

Rüzgâr

Kırklareli

17.11.2011

30

0

12

Merzifon Enerji Anonim Şirketi

Kayadüzü RES

Rüzgâr

Amasya

24.07.2008

75

63,5

99

Mis Enerji Üretim Anonim Şirketi

Mis-1

Jeotermal

Manisa

04.08.2016

12,3

0

96

Mt Doğal Enerji Üretim Anonim Şirketi.

Mt GES

Güneş

Konya

20.04.2017

9,98

0

86

Mursal Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Karaçayır RES

Rüzgâr

Sivas

14.06.2011

10

0

(*)

Mutlu Gelibolu Elektrik Üret.Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Yeniköy

Rüzgâr

Çanakkale

09.08.2012

48

0

6

Mutluer Enerji İnş. Yat. Mad. Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Mutlu RES 5 RES

Rüzgâr

Konya

24.02.2011

44

0

12

Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi Ticaret A.Ş.

Omicron Engil208 GES

Güneş

Van

11.01.2018

9,95

0

95

Orsa Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Fener RES

Rüzgâr

Karabük

20.10.2011

5

0

12

Ortadoğu Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Kömürcüoda Çöp Gazı Santralı

Biyokütle

İstanbul

25.10.2007

16,98

14,15

96

Osres Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Kızılcaterzi RES

Rüzgâr

Tekirdağ

22.03.2012

12

0

32

Öz-Yel Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Gaziosmanpaşa RES

Rüzgâr

İstanbul

18.01.2012

50

0

14

Pakmem Elektrik Üretsan. ve Tic. A.Ş.

Cerit RES

Rüzgâr

Kahraman

maraş

19.01.2011

90

0

94

Pamukova Rüzgâr Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Pamukova RES

Rüzgâr

Sakarya

20.12.2011

20

0

12

Paşa Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Mahmut Şevket Paşa-1 RES

Rüzgâr

İstanbul

15.02.2012

8

0

0

Pir Enerji Üretim Anonim Şirketi

Pir Enerji Üretim Tesisi

Biyokütle

Düzce

28.09.2017

6,393

4,262

(*)

Polatbay Enerji Üretim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Ayvalık-I RES

Rüzgâr

Balıkesir

20.10.2011

9

0

12

Polres Elektrik Üretim İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Polatlı BES

Biyokütle

Ankara

27.03.2013

2,972

1,471

(*)

Rüzgâr Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Geriş RES

Rüzgâr

Muğla

01.02.2012

11,2

0

94

Sabaş Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Turguttepe RES

Rüzgâr

Aydın

08.06.2007

37,8

24

20

Safir Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Meryem RES

Rüzgâr

Bilecik

06.01.2011

30

0

20

Sağanak Enerji Yat. Üretim Ticaret Anonim Şirketi

Kandıra RES

Rüzgâr

Kocaeli

16.03.2011

49

0

14

Samsun Avdan Enerji Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Samsun Avdan Biyogaz Tesisi

Biyokütle

Samsun

18.05.2011

8,4

6

96 (Ocak 2018)

Sancak Enerji Hizmetleri A.Ş.

Yamaçtepe-2 RES

Rüzgâr

İstanbul

01.12.2011

30

0

50

Sanko Rüzgâr Enerjisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Gazi-9 RES

Rüzgâr

Çanakkale

22.11.2012

51

0

0

Sanko Rüzgâr Enerjisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Çatalca RES

Rüzgâr

İstanbul

08.01.2004

100

93

14

Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Kumrular Biyogaz Santralı

Biyokütle

Kırklareli

20.04.2017

4,38

0

(*)

Serbest Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Aydos

Rüzgâr

İstanbul

15.03.2012

14

0

6

Sibelres Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Sibelres RES

Rüzgâr

Manisa, İzmir

23.11.2011

80

0

20

Sigma Elektrik Üretim Mühendislik Ve Pazarlama Limited Şirketi

Sigma Suluova Biyogaz Tesisi

Biyokütle

Amasya

26.10.2011

2

1

90

Silivri Enerji Anonim Şirketi

Silivri RES

Rüzgâr

İstanbul

29.09.2011

45

45

58

Simay Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Küptepe

Rüzgâr

İstanbul

04.04.2012

10

0

6

Sonses Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Zonguldak

Rüzgâr

Zonguldak

06.01.2011

120

0

0

Suay En. Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Akbük RES

Rüzgâr

Aydın,

Muğla

05.07.2011

21,6

9,6

74

Süreko Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Kula Piroliz Yöntemiyle Atıklardan En. Ürt. Tes.

Biyokütle

Manisa

04.04.2012

0,912

0

100

Tan Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Gaziemir RES

Rüzgâr

İzmir

10.01.2012

20

0

12

Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi

Tatlıpınar RES

Rüzgâr

Balıkesir

21.06.2012

108

0

46

Tepe Enerji Santrali Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Karatepe RES

Rüzgâr

Tekirdağ

21.07.2011

13

0

0

Tire Biyogaz Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Tire Biyogaz Elektrik Santrali

Biyokütle

İzmir

21.09.2017

4,8

0

94

Ufuk Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Poyrazgölü RES

Rüzgâr

Balıkesir

18.08.2011

42

30

77

Vento Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Bergama RES

Rüzgâr

İzmir

09.02.2012

25

0

95

Yander Elektrik Müh. Müş. İnş. Tur. Ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersinli RES

Rüzgâr

İzmir

05.07.2012

56,525

0

16

Yares Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Yalova

Rüzgâr

Bursa

26.10.2011

50,01

0

6

Yaysun Elektrik İnşaat Enereji Turizm Tarım Hayvancılık Sanayi Tiicaret Limited Şirketi

Yaysun GES

Güneş

Konya

22.06.2017

9,98

0

86

Yeni Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yenihisar RES

Rüzgâr

Aydın

18.08.2011

20

0

63

Ygt Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Adares RES

Rüzgâr

İzmir

12.05.2011

22

10

20

Yıldız Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Güllük RES

Rüzgâr

Muğla

09.05.2012

9

0

18

Yuva Enerji Yat. Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yuvacık RES

Rüzgâr

Kocaeli,

Bursa,

Sakarya

22.12.2011

120

0

21

(*) Temmuz 2018 döneminde ilerleme raporu sunulmayan veya sunulan ilerleme raporunda ilerleme oranının belirtilmediği projeler.

Haziran 2018 Döneminde Lisanslı Elektrik Üretiminin İl Bazında Dağılımı (MWh)

İller

Üretim (MWh)

Oran (%)

İller

Üretim (MWh)

Oran (%)

Çanakkale

2.067.393,02

8,87

Karaman

92.885,99

0,40

Zonguldak

1.697.855,07

7,28

Siirt

85.196,00

0,37

Adana

1.458.103,04

6,25

Tokat

79.728,07

0,34

İzmir

1.441.784,81

6,18

Kayseri

78.510,63

0,34

Sakarya

1.212.683,93

5,20

Çorum

69.010,86

0,30

Hatay

1.172.308,50

5,03

Kars

63.112,40

0,27

Ankara

1.046.175,79

4,49

Karabük

57.035,93

0,24

Artvin

878.020,08

3,77

Gaziantep

48.743,77

0,21

Muğla

856.263,70

3,67

Amasya

48.146,99

0,21

Kahramanmaraş

761.435,35

3,27

Yalova

47.992,87

0,21

Balıkesir

731.336,48

3,14

Isparta

43.365,21

0,19

Manisa

687.279,79

2,95

Muş

39.433,59

0,17

Kütahya

614.529,87

2,64

Eskişehir

39.049,45

0,17

Kırıkkale

578.357,20

2,48

Tunceli

37.889,25

0,16

Samsun

567.164,21

2,43

Afyonkarahisar

33.739,58

0,14

İstanbul

421.462,54

1,81

Edirne

32.407,75

0,14

Kocaeli

403.902,18

1,73

Adıyaman

30.890,30

0,13

Aydın

394.649,60

1,69

Hakkari

26.049,42

0,11

Elazığ

349.350,91

1,50

Kırşehir

24.720,91

0,11

Denizli

339.613,69

1,46

Burdur

21.139,91

0,09

Şanlıurfa

331.194,50

1,42

Nevşehir

20.512,33

0,09

Antalya

318.972,25

1,37

Bayburt

17.399,29

0,07

Kırklareli

308.489,51

1,32

Van

15.595,74

0,07

Sivas

307.116,42

1,32

Çankırı

14.864,00

0,06

Bursa

302.896,00

1,30

Düzce

14.673,82

0,06

Gümüşhane

286.215,15

1,23

Sinop

13.957,81

0,06

Mersin

260.882,93

1,12

Konya

11.805,70

0,05

Giresun

260.769,67

1,12

Malatya

9.756,73

0,04

Erzurum

245.661,21

1,05

Kastamonu

8.780,96

0,04

Osmaniye

245.281,57

1,05

Bitlis

6.870,70

0,03

Diyarbakır

239.098,03

1,03

Bilecik

6.782,03

0,03

Trabzon

198.717,14

0,85

Iğdır

6.342,67

0,03

Bolu

190.140,42

0,82

Uşak

5.841,12

0,03

Tekirdağ

166.576,05

0,71

Batman

5.277,71

0,02

Şırnak

164.994,68

0,71

Aksaray

3.218,30

0,01

Rize

150.404,67

0,65

Niğde

921,00

0,00

Bingöl

147.466,59

0,63

Bartın

894,37

0,00

Ordu

145.167,58

0,62

Yozgat

705,7

0,00

Erzincan

109.753,78

0,47

Mardin

633,31

0,00

Ardahan

95.092,16

0,41

Genel Toplam

23.318.442,20

100

 

 

 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.