2019 Yılı Yatırım Programında 2 Bin 964 Proje 977,8 Milyar Lira

Öğeyi Oyla
(0 oy)

2019 Yılı Yatırım Programı'nda, proje tutarı 977,8 milyar lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409,2 milyar lira, 2019 yılı başlangıç ödeneği 65,4 milyar lira olan 2 bin 964 proje yer aldı.

2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, program, 2019-2021 Orta Vadeli Program ile 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı. Yatırım Programı'nda, proje tutarı 977 milyar 750 milyon 95 bin lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409 milyar 220 milyon 247 bin lira, 2019 başlangıç ödeneği 65 milyar 388 milyon 723 bin lira olan 2 bin 964 proje yer alıyor. Programda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi. Yatırım projeleri; "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edildi. Her proje için, proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş yılı, proje tutarı, 2018 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2019 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi. Kuruluşların 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edildi. Kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2019 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirildi. Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri, gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri ile şehir hastanelerinin kira ödemeleri dahil edilmedi. Düzenleyici ve denetleyici kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer verildi. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinde 1 milyar 496 milyon 700 bin lira ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamına dahil edilmedi. Bu ödenek ile ihtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il ve ilçe bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanı tarafından karara bağlanacak. Bütçe kanununda, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinde 836 milyon 511 bin lira ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamlarına dahil edilmedi. SUKAP için tahsis edilen bu ödeneğin belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanı tarafından karara bağlanacak.

Yatırımların 7 milyar 713 milyon 110 bin lirası enerji sektörüne

Bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımlarının 7 milyar 713 milyon 110 bin lirası enerji sektöründeki 104 projeye, 2 milyar 104 milyon 322 bin lirası ise madencilikteki 49 projeye ayrıldı. Enerji yatırımlarında en fazla payın sahibi Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) oldu. Kuruma, devam eden ve bu yıl başlanacak projeler için toplam 3 milyar 700 milyon lira yatırım bütçesi tahsis edildi. BOTAŞ'a sağlanan bu rakam içinde yeni projelere ayrılan pay, 72 milyon 560 bin lira olurken, kurum toplamda 15 proje yürütecek. Enerjide kamu yatırımlarından en fazla payı alan ikinci kuruluş, 31 projeyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) oldu. TEİAŞ'a toplam 1 milyar 995 milyon lira kaynak ayrıldı. Enerji yatırımlarına ayrılan kaynaktan üçüncü en fazla payı ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) aldı. DSİ'nin 11 projesi için toplam 1 milyar 122 milyon 100 bin lira kaynak tahsis edildi.

BOTAŞ'ın sektöre dahil edilmesiyle enerji sektöründe önemli proje sayısı 50 adet

2019 Kamu Yatırım Programı önemli projeler listesinde yine 3. sırada 50 adet proje ile Enerji Sektörü geliyor. Sektöre 9 adet önemli projesi ile bu yıl BOTAŞ Kuruluşu da katıldı. Sektörde diğer kuruluşlar ise 26 adet proje ile TEİAŞ, 9 adet proje ile EÜAŞ ve üçer adet proje ile DSİ ve KGM oluyor. Sektörde BOTAŞ'ın 1 milyar 729 milyon TL'lik ödenek harcaması ile Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ve 816 milyon TL'lik ödenek harcaması ile Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii Projesi öncelikli projeler olarak yer alıyor. Sektörün diğer önemli projeleri ise DSİ'nin 500 milyon TL'lik ödenek harcaması ile Ilısu Barajı ve HES, 300 milyon TL'lik ödenek harcaması ile Yusufeli Barajı ve HES projeleri ön sıralarda yer alıyor. Sektörde dikkati çeken diğer önemli enerji projeleri ise TEİAŞ'ın 154 kW'lık ve 380 kW'lık İletim Tesisleri oluyor. EÜAŞ'ın ise 125 milyon TL'lik Treyler Mobil Santralı Projesi dikkati çeken diğer önemli yatırım oluyor.

2019 yılında en çok ödenek alan enerji projelerinden bazıları şöyle;

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi

Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 km. güneyinde, Aksaray ili Sultanhanı Beldesinde gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında TPAO tarafından bölgede yapılan ilk çalışmalarda kalın tuz katmanlarına rastlanmış ve bölgenin depolama amaçlı kullanılabilirliği araştırılmıştır. 2000 yılında ise, temel mühendislik çalışmaları bünyesinde bölgede üç boyutlu sismik çalışmalar, iki adet araştırma sondajı ve karot analizleri yapılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında bölgedeki tuz katmanlarının depolama amaçlı kullanılabileceği saptanmıştır.

Bu bağlamda, yerin 600-700 metre altında başlayan ve kalınlığı ortalama 1.500 metre olan tuz tabakasında yaklaşık 1.100-1.500 metre arası derinliklerde açılmakta olan kuyulara tatlı su basılarak tuzun çözünmesi sağlanmakta, fiziksel hacmi 630.000~750.000 m3 arasında değişen toplam 12 kaverna (suni mağara) oluşturulmaktadır. 12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1.2 milyar m3 çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 40 milyon m3 gaz Türkiye doğal gaz şebekesine verilebilecektir.

Ilısu Barajı ve HES

Ilısu Barajı ve HES Tesisleri Mardin ve Şırnak İl sınırları arasında Dargeçit İlçesinin 15 km doğusunda Dicle nehri üzerinde yer almaktadır. Ilısu Barajı Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu tipinde tasarlanmıştır.

Ilısu Barajı ve HES’in hizmete girmesi, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunacak.  Gövde hacmi bakımdan Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci sırada yer alacak ve yılda yaklaşık 1 milyar lira değerinde 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretecek baraj, bu açıdan Atatürk, Karakaya ve Keban’dan sonra dördüncü büyük baraj olacak.

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve HES'in Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı'nda gövde inşaatı tamamlanarak, su tutmaya hazır hale getirildi.

Temelden 135 metre yükseklikte inşa edilen Ilısu Barajı ve HES ile yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin vizyonu ve can damarı olan Ilısu Barajı aynı zamanda Cizre  Barajı'nın da yapımına imkan sağlayacaktır.

Proje ile üretilecek olan yaklaşık 4 milyar kilovat enerji ile yıllık bazda 400 milyon dolar milli bütçeye katkıda bulunacaktır.

Ilısu Barajı sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak olan projenin toplam maliyeti takriben 12,5 milyar TL’dir.

Yusufeli Barajı ve HES

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 270 metre gövde yüksekliği ile dünyanın en yüksek barajları listesinde 3. sıraya yerleşecek olacak olan 540 MWe kurulu güce sahip olacak Yusufeli Barajı ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanmaktadır. Bu üretim miktarı Türkiye elektrik tüketiminin binde 7'sine karşılık gelmektedir.

2 milyar 130 milyon m3 depolama kapasitesine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde işletmede olan ve kurulacak HES'ler içerisinde en yüksek depolama kapasitesine sahiptir. Barajın depolama kapasitesi, Çoruh Nehri'nin yıllık debisinin yaklaşık %30'una karşılık gelmektedir. Bu özelliğiyle Yusufeli Barajı'nın alt kotlarında bulunan dört barajdaki enerji üretim verimi de artacaktır.

Yusufeli Barajı'nda su tutulmasıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 3 köy sular altında kalacaktır. Bu nedenle yaklaşık 20 bin nüfusa sahip Yusufeli ilçesini taşıma çalışmaları devam etmektedir.

Madencilikte en fazla kaynak TPAO'ya

Madencilik sektöründe en fazla kaynak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ayrıldı. Kuruma, 2019'da devam eden ve yeni başlanacak projeleri için 1 milyar 260 milyon lira yatırım bütçesi ayrılması kararlaştırıldı. Toplamda 13 proje yürütecek TPAO'ya sağlanan kaynak içinde yeni projeler için ayrılan pay 661 milyon 604 bin lira olarak belirlendi. Madencilikte kamu yatırımlarından en fazla ikinci payı ise Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) aldı. Kuruma, yürüteceği 6 proje için 315 milyon 494 bin lira tahsis edildi. MTA'nın ardından madencilikte kamu yatırımlarından en fazla pay ayrılan üçüncü kuruluş ise Elektrik Üretim AŞ oldu. Kuruma, bu alandaki 8 proje için ayrılan toplam kaynağın 168 milyon 266 bin lira olması kararlaştırıldı. Geçen yıl enerji ve maden sektörlerine toplam 8 milyar 512 milyon lira kaynak ayrılmıştı.

Yatırım Programı'nda önceliği olan 298 adet önemli proje yer aldı

Yatırım Programı'nda önceliği olan 298 adet önemli proje yer aldı. Yine ilk sırada yer alan ulaştırma Sektöründe 136 adet önemli proje bulunuyor. Bunu tarım sektöründe 56 adet, enerji sektöründe 50 adet, sosyal sektörde 32 adet proje takip ediyor.

En büyük harcama ödeneklerini alan ilk 10 sıradaki önemli projeler

2019 Programı'nın en büyük harcama ödeneklerini alan ilk 10 sıradaki önemli projeler şunlar: AYGM'nin Marmaray Projesi, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, AYGM'nin İstanbul Yeni Havalimanı raylı sistem bağlantısı ve araç alımı, BOTAŞ'ın Tuzgölü Doğalgaz Yeraltı Depolama, İBB'nin Atık Yakma ve Enerji Üretimi, AYGM'nin Ankara Metroları Tamamlama Projesi, TCDD'nin Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama.

Tevsii Projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Varsak-Zerdalilik Tramvay Hattı, DSİ'nin Ilısu Baraj ve HES ve İBB'nin Kabataş-Mahmutbey Metrosu ve Araç Alımı Projesi

Yıllık Kamu Yatırım Programı projelerin yatırım bedelleri ile verilen harcama ödenekleri üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, Programda yer alan 2019 yılına ait önemli projeler aşağıda verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı makamınca 2019 kamu yatırım programında yapım önceliği olan ve buna göre Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığından daha yüksek yatırım harcama ödeneği alan projeleri belirlendi. 2019 yılı kamu yatırım programında yer alan toplam 298 adet önemli proje bulunuyor. Cumhurbaşkanlığınca bu projeler için harcama ödeneklerinin kısıtlamadan verildiği ve ekonomiye katma değer yaratacak önemli projelerin biran önce devreye girmesi öngörülüyor. Projeler listesinde yer alan projelerin yatırım maliyetleri asgari olarak, DSİ Tarım Projelerinde 500 milyon TL, TEİAŞ Projelerinde 100 milyon TL, DHMİ Projelerinde 100 milyon TL, KGM Projelerinde 500 milyon TL, Sosyal Sektörlerde 400 milyon TL ve Sağlık Sektöründe 200 milyon TL esas alınmıştır. 

Ulaştırma Sektöründe yer alan önemli projeler:

2019 yılı Kamu Yatırım Programında aynı zamanda en büyük ödeneği almış olan ve her yıl en fazla yatırımın yer aldığı Ulaştırma Sektöründe bu yıl toplam 136 adet önemli proje bulunuyor. Sektörde öncelikli projelerin çoğunlukta olduğu TCDD'nin toplam 21 adet projesi dikkat çekiyor. Bunu yanı sıra, yine sektörün en önemli yatırımcı kuruluşu olan ve en büyük yatırım ödeneklerini harcayan Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait 66 adet proje yer alıyor. Sektörün üçüncü önemli yatırımcı kuruluşu ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) oluyor. AYGM'nin 13 adeti demiryolu ve havayolu alt sektörlerinde 8 adeti ise kent içi raylı taşıma projeleri olmak üzere toplam 21 adet önemli projesi bulunuyor. Sektörün diğer yatırımcı kamu kuruluşları ise 13 adet proje ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 adet proje ile DHMİ, 4 adet proje ile İller Bankası ve birer adet projesi ile İzmir, Antalya ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri oluyor. 

TCDD'nin 2019 yılı hızlı tren projeleri:

Ulaştırma sektöründe TCDD'nin 2019 yılında yine önemli hızlı tren yatırımları projeleri bulunuyor. En büyük yatırım ödeneklerinden birini alan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin bir kısım ihalelerine yönelik yapım çalışmaları devam ederken, bazı yeni ihalelerin de açılması bekleniyor. TCDD'nin diğer önemli hızlı tren projeleri ise Ankara-İstanbul, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Ayazma hızlı tren yatırımları olarak görülüyor. Taşımacılık A.Ş'nin ise 2019 yılı programında üç önemli projesi olduğu görülüyor. Bunlar, çekilen araçların imali ve modernizasyonu, demiryolu araçları imal, temin ve bakımı ile 64 adet elektrikli ana hat lokomotifi oluyor. İhaleye açılması beklenen 64 adet elektrikli ana hat lokomotifi için 23, 5 milyon TL'lik harcaman ödeneği verildiği görülüyor. 

TCDD’nin en çok ödenek alan projelerinden bazıları;

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi

Ülkemizin en büyük iki şehri olan Ankara ve İstanbul arasındaki seyahat süresinin azaltılması, hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı oluşturulmasının yanı sıra demiryolu ulaşım payının artırılması amacıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesinin ilk etabını oluşturan Ankara-Eskişehir arası 2009 yılında, Eskişehir-İstanbul(Pendik) arası 2014 yılında hizmete açıldı. 

513 km'lik koridor uzunluğunda azami 250 km/sa hıza sahip Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesiyle iki büyük şehir arasında seyahat süresi 4 saat oldu.

Yapım çalışmaları devam eden Gebze-Halkalı banliyö hattı tamamlandığında Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu, Marmaray ile bütünleşerek Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz ulaşım sağlayacaktır. 

Eskişehir-Bursa arasında otobüsle, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli arasında da YHT bağlantılı trenlerle seyahat süreleri önemli oranda kısaldı.

- Kayaş-Ankara-Sincan

-Sincan –Esenkent

-Esenkent-Eskişehir

-Eskişehir Gar Geçişi

-Eskişehir-İnönü

- İnönü-Vezirhan

- Vezirhan-Köseköy (Doğançay Ripajı Dahil)

- Köseköy-Gebze

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi

Küçük Asya ile İpek yolu güzergâhındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu yapımına başlandı.

Sözkonusu projenin alt ve üstyapı çalışmaları devam etmektedir. Mevcut Ankara-Sivas demiryolu 603 km olup, seyahat süresi 12 saattir. İki şehir arasındaki seyahat süresini kısaltacak projeyle maksimum 250 km/saat işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli, sinyalli yeni yüksek hızlı demiryolu yapımı hedeflendi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek, Bakü-Tiflis-Kars demir ipek yoluna entegre edilecektir.

Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arası mesafe 405 km’ye ve seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecektir.

AYGM'nin projeleri, en büyük ödeneği alan ilk 10 adetlik listede yer alıyor:

2019 yılı ulaştırma sektörü içerisinde toplam 21 adet proje ile dikkati çeken önemli yatırımcı kuruluşlardan olan AYGM'nin ayrıca programda projeleri açısından en büyük ödenekleri alan kuruluş sıfatını da taşıdığı görülüyor. AYGM'nin Marmaray Projesi Banliyö Hatları İyileştirmesi yatırımının, 2 milyar 885 milyon TL'lik ödenek harcaması ile 2019 yılının en büyük ödeneği alan ilk 10 proje arasında ilk sırada yer aldığı tespit ediliyor. İspanyol OHL Grubu'nun altyüklenicisi Kolin-Kalyon Ortaklığı'nın yürüttüğü banliyö hatları projesi inşaat mukavelesi Euro para birimi bazında imzalanmış olup, hızlı bir şekilde sürdürülen yapım çalışmalarının 2019 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. AYGM'nin yine öncelikli iki projesi olarak takip ettiğimiz İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı ve Araç Alımı ile Ankara Metroları Tamamlama Projesinin de yine 2019 yılında en büyük ödeneği alan ilk 10 proje arasında yer aldığı görülüyor. İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Projesi 2 milyar 777 milyon TL'lik ödenek harcaması ile yatırım programının en büyük ödeneği alan projeler sıralamasında 2. sırada yer alırken, Ankara Metroları Tamamlama Projesi ise 1 milyar 61 milyon TL'lik ödenek harcaması ile 5. sırada yer aldığı görülüyor. AYGM'nin sektörde diğer dikkati çeken yatırımları ise Filyos Limanı ve Rize-Artvin Havalimanı olarak tespit ediliyor. Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi projesi için 2019 yılında ayrılan tutar 10.556.465 TL.

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli 

- Planlanan proje ile TEM Çamlık Kavşağı-Hasdal Kavşağı boğazın altından bir tünelle birbirine bağlanacak, 16 km uzunluğunda 2x2 karayolu FSM güzergahına alternatif olacak şekilde öngörülmüştür.

- Ayrıca, metrobüse alternatif olacak şekilde İncirli Söğütlüçeşme arasında 30,2 km uzunluğunda 15 istasyondan oluşan ekspres metro sistemi tasarlanmıştır.

- 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin Etüt Proje İhalesi yapılmasına karar verilmiş ve 27.05.2017 tarihinde sözleşme imzalanarak 29.05.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

Karayolu Kesimi

•Karayolu aksı Hasdal -Çamlık Kavşakları Kavşakları arasıdır.

•Karayolu kesimi şerit 2x2adet adetolupolup toplam uzunluğu 16 km’dir.

•Karayolu kesimi maksimum hız limiti 70 km/saat km/saat 

•Karayolu kesimi 3katlı tünel uzunluğu 4.30 km’dir. Dış çapı 16.8 metredir.

•Söz konusu tünelin yapımı için kazı çapı 17.6 m olan Dünya’nın en büyük TBM makinası kullanılacaktır. (İç temiz çap: 15.5m, segman kalınlığı (x 2): 0.65 m kaplama dış çapı: 16.80 m, kalkan ve kesici kafa çıkıntısı (x 2): 0.40 cm, toplam kazı çapı: 17.60 m).

•Karayolu kesimi 2 katlı tünel uzunluğu 10.9km’dir km’dir. Dış çapı 13.2 metredir.

•Söz konusu tünel, Avrasya Tüneli ile aynı boyutlardadır.

•Karayolu kesimi viyadük uzunluğu 600 m.’dir.

Hızlı Metro Kesimi Raylı Sistem Entegrasyonu

 

Söğütlüçeşme

Marmaray

Ünalan

(M4) Kadıköy-Kartal-Kaynarca-Tuzla Metrosu

Altunizade

(M5) Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sultanbeyli Metrosu

Gayrettepe

Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metrosu

(M2) Yenikapı-Taksim-HacıosmanMetrosu

Mecidiyeköy

(M7) Kabataş-Mahmutbey-EsenyurtMetrosu

(M2) Yenikapı-Taksim-HacıosmanMetrosu

Haliç

(T5) Eminönü-Alibeyköy Tramvayı

Vatan

(M1a) Yenikapı –Otogar –Havalimanı Metrosu

(M1b) Yenikapı –Otogar –Kirazlı Metrosu

(T4) Topkapı-Mescid-i Selam Habipler Tramvayı

Cevizlibağ

(T1) Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattına

Zeytinburnu

(T1) Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattına

İncirli

(M3) Bakırköy-Kirazlı-BaşakşehirMetosu

(M1a) Yenikapı –Otogar –Havalimanı Metrosu

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi Teknik Detaylar

•İşlevsel, güvenilir, mevcut ulaşım sistemine entegre hızlı ve etkin trafik yönetimi ve denetimi

•Araçlar ve yolcuların seyir ve görüş güvenliği için modern aydınlatma teknolojisi

•Temiz ve sağlıklı bir ortam için yüksek kapasiteli havalandırma sistemi

•Yangına dayanıklı yüzey kaplaması

•Su sisi ile modern yangınla mücadele sistemi

•Tünelin her noktasının 7x24 izlendiği CCTV (Kapalı Devre Televizyon) sistemi ve olay algılama sistemleri

•Tünelin her noktasından erişilebilen haberleşme ve ihbar sistemi

•Anlık bilgi akışı için genel anons sistemi

•Alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan ve tünel boyunca uzanan acil tahliye sistemi ile güvenli bekleme alanları

•Her 200 metrede bir konumlanan emniyet şeritleri

•Her 200 metrede bir acil kaçış kapıları

Hızlı Metro

•Metro aksı İncirli - Söğütlüçeşme arasıdır.

•Hızlı Metro kesimi 30.2 km uzunluğundadır.

•Yolcu taşıma kapasitesi 1.500.000 yolcu/gün

•Asgari sefer sıklığı 90 sn.

•Metro araçları azami hızı 120 km/saat 

•Hızlı Metro kesiminde 2 aç kapa, 1 batırma tüp ve 12 tünel tipi olmak üzere toplam 15 istasyon yer almaktadır. Peron boyu 180 metredir.

•1500 VDC rijit kataner sistemi ile enerji dağıtımı yapılacaktır.

•Hızlı Metro kesiminde yer alacak tek hat TBM tünel uzunluğu istasyon peron tünelleri ve makas tünelleri hariç 20 .1 km’dir. Dış çapı 6.3 metredir.

Raylı Sistem Uzunluğu

30,2km

İstasyon Sayısı

15 adet

Karayolu Uzunluğu

16,0 km

3 Katlı Tünel Uzunluğu

4,3km

2 Katlı Tünel Uzunluğu

10,9km

Viyadük

600 m

Tranzisyonların Uzunluğu

80 m

3 Katlı TBM Tünel Dış Çapı

16,8m

Önemli Projeler Listesi'nde yine en fazla projeye 66 adet ile KGM sahip oluyor:

Öte yandan, 2019 yılı Kamu Önemli Projeler Listesinde yine en fazla projeye 66 adet ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sahip olduğu belirleniyor. Geçen dönemde yine KGM 58 adet proje ile ilk sırayı almıştı. KGM'nin önemli projeler listesinde en büyük ödeneği alan projeler, İl Yolları Yapımı, Bölünmüş Yollar, Devlet ve İl Yolları Onarımı Projeleri oluyor. 2019 yılı programında KGM'nin en büyük ödenekleri alan projelerinin başında, 107 milyon TL ile Trabzon-Aşkale yolu, 75 milyon TL ile Hastal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören Ayrımı ve 70 milyon TL ile Kastamonu-İnebolu yolu projeleri geliyor. Bu arada KGM'nin en büyük toplam yatırım tutarına sahip projesi olarak bilinen 13 milyar 726 milyon TL'lik Doğu Karadeniz Sahil Yolu Projesinin hâlen bitirilememiş olduğu ve 2019 yılında da bu proje için 1 milyar 862 milyon TL'lik ödenek harcaması ayrıldığı görülüyor. Bunun yanı sıra, KGM'nin diğer yüksek yatırım ödeneği harcaması alan projeleri ise Erdemli-Silifke-Taşucu Yolu, Sivrihisar-Afyon-İzmir Yolu, Kahramanmaraş-Göksun Yolu, Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Yolu, Silifke-Mut Yolu, Kangal-Alacahan-Hekimhan-Malatya Yolu, Şile-Ağva-Kanlıca-Kaynarca Yolu ve Ordu Çevre Yolu olarak tespit ediliyor.

KGM'nin en büyük ödeneği alan projeler, İl Yolları Yapımı, Bölünmüş Yollar, Devlet ve İl Yolları Onarımı Projeleri

Bölünmüş Yollar

İstanbul-Şile-Ağva

Toplam 58,25 km uzunluğu olan yolda 8 adet 2.390 m viyadük, 5 adet 385 m köprü ve 4 adet 2.048 m çift tüp tünel tamamlanmıştır. Şile (km:63+000)-Ağva (km:84+800) arasındaki kesimde 589 metre çift tüp tünel, 1530 metre viyadük, 625 metre alt ve üst geçit ve kavşak kolları ile birlikte toplam 7.950 metre uzunluğundaki 2 adet köprülü kavşak yapılmasıyla birlikte 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören (By)

Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören yolunun 82 km olan aksının, 36 km'si 2x3 ve 8 km'si 2x2 olarak tamamlanmıştır. Ancak yeni İstanbul Havalimanı sahasında kalan 14 km'lik kesim için yeni güzergâh belirlenmiş ve projesi yapılarak, 2017 sonu itibarı ile de 14 km’lik kesim 2x3 BY-BSK (Binder) olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bugüne kadar toplam uzunluğu 100 m olan tek tüp tünel ile toplam uzunlukları 14.354 m olan 87 adet köprü tamamlanmıştır. Kalan imalatların tamamlanmasıyla birlikte 2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Uşak-Çivril-Denizli Ayr. Yolu

Toplam uzunluğu 148 km olan bu yolun 111,5 km'si BY olarak tamamlanmıştır. BY ve BSK kaplama çalışmalarına devam etmektedir. Km:0+000-56+416 (Uşak-Çivril) arasında eksik imalatların tamamlanması ve projenin BY- BSK standartlarına yükseltilmesi çalışmaları devam etmektedir. Çivril Çevre Yolu bölünmüş yol olarak binder seviyesinde tamamlanmıştır. 2018 yılında; 4,7 Km BY-BSK, 10,5 Km BY-SK>BSK seviyesinde tamamlanması hedeflenmektedir. 2018 Yılı içerisinde 2,2 Km BY-BSK seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Seferihisar - (Selçuk-Kuşadası) Ayr.

(İzmir-Çeşme) Ayr. - Seferihisar - (Selçuk- Kuşadası) Ayr. Yolunun toplam uzunluğu 85,1 km olup, bu yolun 21,9 km'si BY-SK ve 9,5 km'si BY-BSK olarak tamamlanmıştır. Km:34+000-39+500 arasında çalışmalar devam etmektedir. 2018 yılında 5,5 km binder seviyesinde ilerleme yapılması hedeflenmektedir. 2018 Yılı içerisinde 3,2 Km' si binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Konya Çevre Yolu

Toplam 122 km olup 68 km'si Yatırım Programına alınmıştır. İlk ihale kapsamı Ereğli-Karaman aksı arasındaki 22 km olup, yolun tamamı BY-BSK olarak tamamlanmıştır. Bu kesimde 3 adet farklı seviyeli geri dönüş kavşağı, 2 adet köprülü kavşak ve 2 adet üstgeçit köprüsü bulunmaktadır. 2 adet köprülü kavşağa ait bağlantı kolları ve 2 adet üstgeçit köprüsünde çalışmalar devam etmektedir. İkinci ihale kapsamında olan, Ereğli-Aksaray-Ankara-Afyon aksı arasındaki 46,1 km'lik kesimde ise yer teslimi yapılıp, işe başlanmıştır. Ankara-Aksaray aksı arasındaki kesimde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları devam etmektedir. Bu ihale kapsamında, 3 adet köprülü Kavşak, 1 adet viyadük, 4 adet üstgeçit köprüsü, 14 adet farklı seviyeli geri dönüş kavşağı bulunmaktadır.

Nurdağı - Islahiye - Kırıkhan - Reyhanlı Cilvegözü Sın. Kap. (By)

Toplam 134 km uzunluğundaki yolun 128,5 km'si önceki yıllarda BY olarak tamamlanmıştır. Ancak, önceki yıllarda SK'lı olarak tamamlanmış olan 18 km'lik kesimin, mevcut güzergah dışından geçirilmesi planlanmış olup bunun 11 km'si BSK olarak tamamlanmıştır. Buna göre 2017 yılı sonu itibariyle 54 km BSK - 67,5 km SK olarak tamamlanmıştır. Devam eden ihaleler bünyesinde, kalan 12,3 km lik kesimde BY-BSK ve 67,5 km’lik kesimde SK>BSK çalışmalar devam etmekte olup çalışmalar tamamlandığında yolun tamamı BSK’lı olacaktır. 2018 yılında 5,5 km BY-SK>BSK, 0,6 km BY-BSK tamamlanmıştır.

Kahramanmaraş - Göksun-6. Bl. Hd. (By)

Toplam 124 km uzunluğunda olup, 102,5 Km'si BY olarak tamamlanmıştır. Proje bünyesinde 13 adet tünel (17.691 m) ve 3 adet viyadük (1.051 m), 3 adet (135 m) farklı seviyeli kavşak, 3 adet (145 m) köprü bulunmaktadır. 2017 yılı sonu itibariyle, 102,5 km BY (66,7 km BSK, 35,8 km SK) olarak bitirilmiş; 9 adet tünel (11.121 m), 2 adet viyadük (570 m) ve 3 adet (145 m) [Süleymanlı (33 m), Çağlayan (60 m), Tekir (52 m)] köprü tamamlanmıştır. Ancak tünellerden 3 adedi (2.530 m), varyantta olması sebebiyle henüz trafiğe açılmamıştır. Ayrıca Döngel Tüneli'nin (285 m) yapımı tamamlanarak trafiğe açılmıştır. T1 (1402 m) tünelinde kazı destek çalışmaları, T3 (3678 m) tünelinde ise kazı destek çalışmaları ve nihai beton çalışmaları devam etmektedir. Aks üzerinde 3 kesimde çalışmalar ihaleli olarak devam etmektedir. Önceki ihale kapsamında tamamlanamayan 2 adet tünel (1.490 m) ve 1 adet viyadüğün (481 m) yer aldığı Km:74+000-83+542.39 kesimi ile önceki ihalelerde tamamlanıp SK>BSK yapılacak Km:95+800-123+955 arası kesimlerin ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Çalışmalar sonucu güzergahta 17,2 km kısalma sağlanacaktır. 2018 yılında Ağcalı kavşağı tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Ordu Çevreyolu (By)

Ordu Çevre yolu 2x2 BY-BSK standardında olup, ihalenin uzunluğu 21,4 km’ dir. Proje kapsamında toplam uzunluğu 18.982 m olan 6 adet çift tüp tünel, toplam uzunlukları 3.134 m olan 7 adet viyadük, 1 adet köprü, 3 adet köprülü kavşak bulunmaktadır. Yapım çalışmaları devam eden yolda mevcut keşif ile proje başı - Otogar Kavşağı arasındaki 10,7 km’ lik kesim 2018 yılı içerisinde tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmektedir. Boztepe ve Öceli Tünelleri ikincil işler ihalesinde geçici kabul yapılmış olup eksik kalan imalatların yapım çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu iş mevcut ihale bünyesinde bitirilemediğinden ikmal ihalesi yapılarak sözleşme imzalanmış olup yapım çalışmalarına başlanılmıştır. İkmal ihalesiyle birlikte yolun tamamının 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

(Merzifon-Çorum) Ayr. – Mecitözü - (Amasya - Turhal) Ayr.

(Çorum-Merzifon) Ayr. - Mecitözü - (Amasya-Turhal) Ayr. yolunun toplam uzunluğu 61 km'dır. BY(2X2) olarak hazırlanan proje kapsamında toplam 181,5 m uzunluğunda 5 adet köprü, 17 adet hemzemin kavşak, 3 adet farklı seviyeli kavşak yer almaktadır. Mevcut güzergah 2x1 şeritli bir yol olup, ortalama 10 m genişliğinde bir platforma sahiptir ve herhangi bir kesimde tırmanma şeridi uygulaması bulunmamaktadır. 2018 yılında 6 km BY ve toplam uzunluğu 32 metre olan 2 adet köprünün tamamlanması hedeflenmektedir.

(Ünye-Fatsa) Ayr.-Niksar-Tokat-16.Bölge Hududu Yolu

Toplam proje uzunluğu 175 Km olup, *57,9 km' si (Ünye-Fatsa)Ayr.-(Akkuş-Niksar) Ayr. yoludur. Bu kısım kapsamında toplam uzunluğu 25,3 km olan 8 adet tünel, toplam uzunluğu 4,46 km olan 24 adet hidrolik köprü bulunmakta olup proje çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında bulunan 8 adet tünelden 6 tanesinin projesi tamamlanmış olup,2 adet tünelin projeleri onay aşamasındadır. 39,9 km'si Akkuş – Niksar Devlet yoludur. Toplam uzunluğu 39,9 Km olan güzergahın 61+800 – 51+300 arasındaki 10,5 Km’lik kısmı aks dışında kalmakla birlikte tüm güzergahta BY proje çalışmaları devam etmektedir. Güzergahtaki kısmı 29,4 Km.’dir. 3 adet 72 m uzunluğunda köprü projelendirilmektedir. Ünye-Akkuş-Niksar arası Yatırım Programında bulunmamakta olup, 2018 Yatırım programına alınması için teklif edilmiştir. Toplam uzunluğu 49 km olan Niksar-Tokat yolunda çalışmalar ihaleli olarak devam etmektedir. İhale kapsamında 28,8 Km yol BY-BSK olarak tamamlanmıştır. Proje bünyesinde toplam uzunluğu 309 m olan 4 adet tek köprü, toplam uzunluğu 83 m olan 3 adet çift köprü, 1 adet 53 m uzunluğunda köprülü kavşak bulunmaktadır. Bunlardan toplam uzunluğu 66 m olan 2 adet çift köprü ve toplam uzunluğu 119 m olan 3 adet tek köprü imalatları ile 4 adet hemzemin kavşak imalatı tamamlanmıştır. Tokat merkezden Tokat Çevre Yolu sonuna kadar uzunluğu 11,5 km olan yol BY-BSK olarak tamamlanmıştır. 8,1 Km uzunluğundaki Tokat Çevre Yolu'nda oluşan heyelanlar nedeniyle köprü yapım ihalesine çıkılmış olup, köprü yapım kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Tokat Çevre Yolu bitiminden 16. Bölge sınırına kadar olan 26,5 km’lik kesimin tamamı BY-BSK-SK olarak trafiğe açılmıştır. SK olan kesimlerde BSK yapım çalışmaları devam etmektedir.

Tunceli-Pülümür-Sivas 16 Bl. Hd.

Mevcut yolun toplam uzunluğu 89 km olup 2a standartlarında hizmet vermektedir. Yeni yapılacak proje kapsamında 8 adet (280 m) köprü,16 adet çığ tüneli, 3 adet (4,5 km) tünel bulunmaktadır. Tunceli – Pülümür - Mutu yolu projesi tamamlandığında yolda yaklaşık 6 km kısalma sağlanacaktır. Kuzey-Güney aksı üzerinde yer alan bu güzergahın metraj cetveli hazırlanarak ihale edilmek üzere genel müdürlüğümüze gönderilmiştir.

Trabzon Şehir Geçişi Kanuni Bulvarı İle Akyazı ve Sahil Bağlantı Yollarının Yapım İşi

2017 yılı sonu itibariyle 9,8 Km BY-BSK tamamlanmıştır. Proje; Karadeniz Sahil Yolunun Yıldızlı mevkiinden başlayıp Trabzon-Maçka yolu Gözalan mevkiinde son bulmaktadır. İlk ihale kapsamında Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı ile Halit Kobya Kavşağı arasında kalan 4,5 km uzunluğundaki Akyazı tünelinin (2x2,5 Km) bulunduğu kesim ve paralelindeki 4,5 km uzunluğundaki stadyum bağlantı yolları ile Kanuni Bulvarının Akyazı kavşağından Beşirli Tüneli girişine kadar olan 0,80 km uzunluğundaki kesimi olmak üzere toplamda 9,8 km uzunluğundaki kesim 2x3 şeritli Bölünmüş Yol olarak trafiğe açılmıştır. Projede; 12 adet köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,5 Km olan 8 adet çift tüp ve 441 m uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere toplam 17 adet tünel ve toplam uzunluğu 7.888 m olan 55 adet köprü bulunmaktadır. Çalışmalar trafiğe açılan kesimden sonra proje artış yönüne doğru planlanmıştır. Bu bölgedeki Beşirli Köprülü Kavşağı, 2x1.050 m. Beşirli Tüneli, Beşirli Köprüsü, Beşirli Aç-Kapa yapısı, Şenyuvam Köprülü Kavşağı, Şenyuvam Viyadüğü ve Karşıyaka Köprülü Kavşağı kesimlerinde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Bu kesimlerinde önümüzdeki günlerde trafiğe verilmesi planlanmaktadır. Böylece ilave 2,6 Km daha trafiğe verilmiş olacaktır. Böylelikle projenin batı tarafının şehirle entegrasyonu gerçekleşmiş olacaktır. Bu kapsamda Akyazı Tünelindeki, Tünel içerisinden ayrılan, Akçaabat – Trabzon istikametinde bulunan, 441 m.’lik Kanuni Bağlantı Tüneli de trafiğe açılmış olacaktır.

Van-Başkale-Yüksekova-Esendere (By)

Van-Başkale-Yükseova-Esendere yolunun toplam uzunluğu 235 km'dir. 160 km Van-(Hakkari-Yüksekova) Ayr. Yolu olup, bu kesmin 102 km'si BY (36 BSK+66 SK) olarak tamamlanmıştır. SK'lı kesimlerde BSK ve 2x 3.136 m'lik Güzeldere Tüneli'nde kazı+destek çalışmaları devam etmektedir 2.993 m Kazı destek seviyesinde bitirilmiştir. Kalan 58 Km'nin 45 Km'si mevcut işlerle tamamlanamayacağı öngörülmüş olup ikmal ihalesi gerekmektedir. Bu projenin 75 km’sinde (Başkale-Hakkari) Ayr.-Yüksekova-Esendere yolu olup, 51 km BY (29 BSK+22 SK) olarak tamamlanmıştır. Yeniköprü-Yüksekova yolunda ihalesi yapılan ve 19.06.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılan 16.270 m olan söz konusu proje kapsamında 1. Tünel 3.962 m, 2. Tünel 4.568 m olmak üzere 8.530 m uzunluğunda 2 adet (Çift Tüp) tünel ve 660 m uzunluğunda 3 adet (Çift Köprü) bulunmaktadır.

(Alanya-Gazipaşa) Ayr.-Hadim Yolu

Mevcut yol uzunluğu 63 km, proje uzunluğu 57,9 km' dir. Toplam uzunlukları 7.904 m olan 10 adet tek tüp tünel ile birlikte 8 Km' si TY/BSK olarak tamamlanmıştır. 2018 yılında 3 km TY/BSK ve Kaplanhanı-1 tünelinde 792 m kazı destekleme çalışmaları tamamlanmıştır. Mahmutlar imar sınırından itibaren 24 km'lik kesimde toplam uzunlukları 9.000 m olan 6 adet tek tüp tünel ve 781 m uzunluğunda 4 adet viyadük ile birlikte proje çalışmaları devam etmektedir. Çalışmaların 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Yapım çalışmaları tamamlandığında güzergahta 5 km kısalma olacaktır.

Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu

Toplam uzunluğu 92 km olan yolun 72 Km' si BSK, 2 km' si SK kaplamalı olmak üzere 74 km' si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 2018 Yılında 21 km BY/BSK, 5 km BY/SK>BSK yapılması hedeflenmiştir. 2 km BY/BSK ve 3 km BY/SK>BSK tamamlanmıştır. Çalışmaların 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Antalya Kuzey Çevre Yolu

Toplam uzunluğu 51 km' dir. 37 km' lik Organize Sanayi-Serik arası çalışmalar ve Termessos-Organize Sanayi Kavşağı arasının (13 km) proje çalışmaları tamamlanmış, kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 Yılında köprülü kavşaklarda çalışılması hedeflenmiş, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşakları tamamlanmıştır. Isparta Yolu-Kocayatak arasındaki 18 km’ nin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Kalkan-Seydikemer-Fethiye -2.Bl.Hd.Yolu

Mevcut yolun uzunluğu 124 km, proje uzunluğu 117 km' dir. 68 Km' si BSK, 1 km' si SK kaplamalı olmak üzere 69 km' si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 2018 Yılında Seydikemer-Kalkan arasında çalışılması hedeflenmiştir. Yapım çalışmaları tamamlandığında güzergahta 7 km kısalma olacaktır.

Bartın - Amasra - Çakraz - Kurucaşile - Cide (By)

Toplam uzunluğu 78,8 km olan Bartın-Çakraz-Kurucaşile-Cide yolunun 6,57 km'si BSK/BY, 24,75 km'si SK/BY olmak üzere toplamda 31,3 km BY olarak tamamlanmıştır. 19.6 km'lik kesimde BY çalışmaları devam etmektedir. Aks üzerinde toplam uzunluğu 58.724 m olan 13 adet çift tüp tünel bulunmaktadır. Tünellerden 1.936 m uzunluğundaki T-1 Tüneli tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 2x1.529 m uzunluğundaki T-2 Tüneli kazı destekleme ve kaplama betonu çalışmaları tamamlanmıştır. Toplam uzunluğu 4.631 m olan T-3 Tünelinin (Sol Tüp 2319 m.+Sağ Tüp 2312 m. ) 3937 m'lik kesimi kazı destek seviyesinde tamamlanmıştır. Ayrıca 2x267 m uzunluğundaki Cumayanı Viyadüğü ile 2x20 m. uzunluğundaki Büyükdere Köprüsü de tamamlanmıştır. Karaman Kavşağı-Kurucaşile arasının ihalesi yapılmış olup, çalışmalara başlanılmıştır. Bu kesimde T4(Sol Tüp 4630 m. + Sağ Tüp 4590 m.) ve T5 (Sol Tüp 3090 m. + Sağ Tüp 3125 m.) tüneli bulunmaktadır.

Karakurt-Kötek-Kağızman-(Digor-Tuzluca) Ayr.

Toplam uzunluğu 92 km olan Karakurt-Kötek-Kağızman-(Digor-Tuzluca) ayr. Yolunun Karakurt-Kötek-Kağızman ve Kağızman Çevre Yolu kısmı çalışmalar devam etmektedir. Kağızman-(Digor-Tuzluca) Ayr. kısmı ise yatırım programında yer almamaktadır. Yatırım programına girmesi için çalışmalar devam etmektedir.

(Ardahan-Çıldır) Ayr.-Damal-Posof-Türkgözü

(Ardahan-Çıldır) Ayr.-Damal-Posof-Türkgözü yolu toplam 77 km ve 2A standardındadır. Proje bünyesinde Gümüşkavak 2x3.363 m, Ilgar 2x4.900 m tünelleri ile Kura Nehri 277 m, Çayağzı 87 m, Borsakdere 28 m, Posof çayı 605 m, Eminbey 60 m ve Kırmaçayı 83 m köprüleri yapılacaktır. Yolun 0+000-41+000 km’ler arası kesiminin ihalesi yapılmış olup, çalışmalara başlanılmıştır. 41+000-62+000 km'ler arasında ise ihale hazırlık çalışmaları devam etmektdir. Projenin gerçekleşmesinin ardından 77 Km olan mevcut yol 15 km kısalarak 62 Km olacaktır.

Kars-Ardahan (Çamlıçatak Ayr.) Devlet Yolu

Toplam proje uzunluğu 90 Km olan Kars-Ardahan yolunun 54,5 Km'si BY-BSK olarak 35,5 km'si BY SK olarak tamamlanmış olup, SK üzeri BSK yapım çalışmaları devam etmektedir. Susuz-Ardahan kısmında devam eden yapım işi iki kısma ayrılarak SK üzeri BSK yapım çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 7,5 km SK üzeri BSK yapılması hedeflenmektedir.

Diyarbakır - Silvan - Baykan - Bitlis (By)

Toplam proje uzunluğu 230 km olup, 209 km'si BY olarak tamamlanmıştır.9.bölge sınırları içinde yer alan Diyarbakır-Silvan arasında ise BSK proje çalışmaları devam etmekte olup, projenin tamamlanmasıyla 2018 yılında BSK ihalesi yapılacaktır. Silvan-Baykan arasında devam eden ihale kapsamında Baykan Şehir geçişinde proje revizyonu yapılmış olup, kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır. Baykan girişinde mevcut heyelanların ıslahına ilişkin geoteknik çalışmalar tamamlanmıştır. Km: 81+000-82+815 (Proje sonu) arası kesimde heyelan önleme proje çalışmaları devam etmekte ve L:210 m ve 2 x ( 11x6,5) uzunluğundaki Demirışık aç kapa tünel çalışmaları 2017 yılında tamamlanmıştır. Demirışık Aç Kapa Tüneli çıkışı ile proje sonu arasında mevcut arazideki potansiyel heyelanlar nedeni ile proje revizyonu yapılmış olup, yapılan yeni projeye göre aç kapa yapısının 193 m uzatılması ayrıca; 406 m uzunluğunda viyadüğünde yapılması (dengeli konsol) kararı verilmiş ve buna ilişkin uygulama proje çalışmaları devam etmektedir. 11.bölge müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan 57 Km'lik kesimin 36 Km'si BY-BSK olarak tamamlanmış olup, diğer kesimlerde çalışmalar devam etmektedir. Yapımı tamamlanan 3 tünel (8 Ağustos Tüneli - Buzlupınar Tüneli - T5 Tüneli), 1 viyadük ve 19 köprü bulunmaktadır. T2-T3 Tünellerinde ve 900 m uzunluğunda Bitlis Çayı Viyadüğünde çalışmalar devam edilmektedir.

Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Aşkale-(Erzurum-Erzincan) Ayr.

Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Aşkale-(Erzurum-Erzincan) Ayr. yolunun toplam uzunluğu 243,5 km olup, bu yolda 156,3 km BY (107,3 km BSK+49 km SK) olarak tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında 12 çift tüp, 29.558 m+ 8 adet tek tüp, 4.277 m tünel bulunmaktadır.2*14.500 m uzunluğundaki Zigana Tüneli’nde 12.896 m kazı destek ve 5.500 m kaplama betonu çalışmaları tamamlanmıştır. 2*6.500 m uzunluğundaki Kop Tüneli’nde ise 6.680m kazı destek ve 1.296 m kaplama betonu imalatı tamamlanmıştır.

Rize-İspir-(Erzurum-Erzincan) Ayr.

Rize-İspir-(Erzurum-Erzincan) Ayr. yolunun toplam uzunluğu 176 km olup, bu yolun 63 km'si BY/BSK olarak tamamlanmıştır. Ovit Tünelinin de bulunduğu Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları Yapımı İşi kapsamında projenin sağ platformunda; 12,6 km Ovit Tüneli ve bağlantı yolları dahil olmak üzere 17 km’lik kesim binder seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmıştır. Ovit Tüneli ile birlikte yol 4,4 km kısalmaktadır. Kırık Tüneli, Dallıkavak Tüneli ve Ripaj Tünelleri’nde çalışmalara devam edilmektedir. Kırık Tüneli 7,1 km uzunluğundadır. Mevcut yolu 33 km kısaltan Kırık Tünelinde 7.728 m kazı+destek ve 1.252 m kaplama betonu çalışması tamamlanmıştır. 3.100 m çift tüp olan Dallıkavak Tünelinde ise 4.459 m tünel kazı ve desteklemesi, 2.976 m’ sinde nihai beton kaplaması tamamlanmıştır. Ripaj tünellerinde ise Özlüce(2x443 m) ve Özbağ 2 Tünellerinin kazı+destek çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılında Özbağ 2 ve İspir Tünelleri, toplam uzunlukları 125 m olan iki adet köprü, 5,7 km BY-BSK ve 4 km BY-SK üzeri BSK imalatı yapılması hedeflenmektedir.

Ardahan-Şavşat Devlet Yolu

Ardahan-Şavşat Devlet yolunun toplam uzunluğu 43 km olup, 3 km.'si TY/SK olarak tamamlanmıştır. yeni yapılan proje ile 30 km'ye düşmüş olup bu güzergahta çift tüp (2x13.000 m) 13 km’lik Sahara Tünelinde proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Erzurum-Ardahan Yolu

Toplam uzunluğu 219 km olup, bu yolun 181 km'si BY olarak tamamlanmıştır. Aksukapı kaza kara noktasında 5 adet (655m) köprüden oluşan farklı seviyeli köprülü kavşak yapımı tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 2018 yılında 7 km BY SK>BSK(Erzurum Tortum 3 Km, Aksukapı Oltu Göle 4 Km) ,Erzurum-Tortum yolunda 17 Km BSK Onarımı yapılması hedeflenmiştir. Göle-Ardahan kısmının ikmal ihalesi yapılmış olup çalışmalara başlanılmıştır.18.bölge sınırları içinde yer alan 52 km'nin 24 km'si BY olarak tamamlanmıştır.2018 yılında 3 km BY SK>BSK yapılması hedeflenmektedir.

Erzurum-Kars

Toplam uzunluğu 205 km olan Erzurum-Kars yolunun 163 km'si BY olarak tamamlanmıştır. 12.bölge sınırları içinde yer alan Horasan Karakurt yolunun 2018 yılında 8,6 km'si SK>BSK yapılması ve Erzurum-Pasinler yolunda da 5 km BSK onarımı yapılması hedeflenmektedir.18.bölge sınırları içindeki proje uzunluğu 97 km olup; 52,4 km'si BY olarak tamamlanmıştır. Güzergah üzerinde 2 adet dengeli konsol (569 metre ve 315 metre) ve 3 adet öngermeli basit kiriş olmak üzere, 5 adet toplam uzunluğu 1.777 metre olan çift köprü bulunmaktadır.

Afyon - Sandıklı - Keçiborlu - Burdur -Antalya (Bsk)

Afyon-Sandıklı-Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun toplam uzunluğu 270 km olup, yolun tamamı BY olarak tamamlanmıştır. Kızılkaya Ayr.-Antalya arasında bulunan toplam 2x2.200 m uzunluğundaki Çubukbeli Tüneli'nin portalinde çalışmalar devam etmektedir. 2017 Yılında 5 adet 750,3 m uzunluğunda çift köprü ile birlikte Bucak geçişinde 2 adet, Kızılkaya Ayr.-Antalya arasında 4 adet köprülü kavşak tamamlanmış, Kızılkaya Ayrımından itibaren BY/SK>BSK ve aşınma tamamlanmıştır. 2018 Yılında Kızılkaya Ayr.-Antalya arasında 3 adet farklı seviyeli kavşak yapılması hedeflenmiştir. Duacı Köprülü kavşağı tamamlanmıştır. Yapım çalışmaları tamamlandığında güzergahta 3 km kısalma olacaktır.

Ankara-Kırıkkale- Yozgat- Sivas (Bsk)

Toplam uzunluğu 425 km olan bu yol BY-SK olarak hizmet vermektedir. BSK yapım çalışmaları devam etmekte olup 362 km BSK seviyesinde tamamlanmıştır. Kalan 63 km'lik kesiminde BSK çalışmaları devam etmektedir. Nisan ayı itibarı ile Ankara - Elmadağ arası 13 Km'lik kesimin 2x3 Şerit Genişletmesi tamamlanmış diğer kesimlerde çalışmalar devam etmektedir. Sage Köprülü Kavşağı, Gökçeyurt Köprülü Kavşağı ve Elmadağ içerisindeki Çaykur Alt Geçit Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar devam etmektedir.101 km uzunluğundaki Sorgun-Akdağmadeni-(Yozgat-Sivas) il sınırı yolu 2 kesim halinde ihale edilerek, 60,7 km'lik kesim binder seviyesinde tamamlanmıştır.6. Bl. sınırları içindeki kesimde ise; 12,1 km'lik kesimde BSK çalışmaları devam etmekte olup, 40,3 km'lik kesimin ihale süreci devam etmektedir.

Antalya-Alanya-Mersin (Akdeniz Sahil Yolu) (By)

Antalya-Alanya-Mersin (Akdeniz Sahil Yolu)(BY) yolunun toplam uzunluğu 446 km olup, 5.bölge sınırları içindeki proje uzunluğu 227 km olup, 27 adet tünel (31.436 m), 17 adet viyadük(6.165 m) ve 10 adet köprü (594 m) bulunmaktadır.7 adet köprü (392 m), 2 adet viyadük (560 m) ve 11 adet tünel (7.802 m) tamamlanmış olup, 10 adet tünel (7.472 m) ile 2 adet viyadük (560 m) tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır. Melleç-Kaledran arasında 6 Adet tünel (6.570 m) ve 7 Adet (2.690 m) viyadük yer almakta olup, bu kesimin kesin projesi tamamlanarak onaya sunulmuştur ve 2018 yılında ihale edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca 3 adet tünelin (3.410 m) elektrik elektromekanik ve diğer sistemler ve viyadüklerin aydınlatma işlerinin ihalesi yapılmış olup süreç devam etmektedir. 2018 yılında, 3,3 km BY-SK>BSK, 2,4 km BY-BSK onarım ve Kargıpınarı Köprülü Kavşağı (265 m) tamamlanmıştır. Proje tamamlandığında yol 33 km kısalacaktır.13.bölge sınırları içinde yer alan proje uzunluğu 212 km' dir. 200 Km' si BY/ BSK olarak tamamlanmıştır. Kalan 12 km' de yapım çalışmaları devam etmektedir. Antalya-Kocayatak arası 27 km yol ağından çıkarılmıştır. Güzergahta toplam uzunlukları 2.235 m olan 5 adet tek tüp tünel önceki yıllarda tamamlanmıştır. Kalan 12,6 km’ lik kesimde uzunluğu 11.069 m olan çift tüp (toplam 22.138 m) Gökçebelen Tüneli ve Alanya Doğu Çevre Yolu DİM Tüneli ile birlikte yapım çalışmaları devam etmektedir. Yapım çalışmalarının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Çalışmalar tamamlandığında güzergahta 7 km kısalma olacaktır. 

Ordu-Mesudiye-Koyulhisar Ayr. Yolu

Toplam uzunluğu 126 km olan bu yolun, 52 km'si BY, 32 km TY olarak tamamlanmıştır. Proje kapsamında Karayolları 7. Bölge (Samsun) Müdürlüğümüz sınırları içerisinde toplam uzunluğu 15,1 km olan tek tüplü 25 adet tünel bulunmaktadır. Bunların 13 adedi (6,7 km) DSİ tarafından yapılmıştır. Projelendirilen 12 adet (8,4 km) tünelin, 9 adedi (4,7 km) tamamlanmış olup, 3 adet (3,7 km) tünelinde çalışmalar devam etmektedir. Bu güzergah üzerinde toplam uzunluğu 330 m olan 1 Adet viyadük ve toplam uzunluğu 124 m olan 3 adet köprü bulunmakta olup, bunlardan 330 m 1 Adet viyadük ve toplam uzunluğu 76 m olan 2 adet köprü tamamlanmıştır.

Sivas Kangal Hekimhan Malatya (By)

Toplam 235 km uzunluğunda olan olup, 11,5 km BY-SK 117 km BY-BSK seviyesinde tamamlanmıştır. Kalan 106,5 km'de çalışmalar devam etmektedir. Proje kapsamında toplam uzunluğu 2.443 m olan 29 adet köprü ile toplam uzunluğu 4.772 m olan 10 adet tünel bulunmaktadır. Bugüne kadar toplam uzunluğu 1.094 olan 16 adet köprü ile toplam uzunluğu 2.765 m olan 8 adet köprü tamamlanmıştır. Bu aks üzerinde bulunan 1 adet toplam uzunluğu 3.136 m (1.436 m.'si flüt yapısı) olan çift tüp Yağdonduran Tüneli’nde 1600 m’lik kesiminde kazı-destek ve 1280 m nihai beton kaplaması ile Akgedik 1, Akgedik 2 köprüleri, Karacalar sağ taraf, Tecer sol taraf köprüleri tamamlanmıştır.

(Hilvan-Şanlıurfa) Ayr. -Bozova-Adıyaman Yolu

Toplam uzunluğu 87 km olan bu yolun 79 km'si (2X3) BY olarak tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektir. Yatırım programında 2012E040180 proje no ile yer alan toplam uzunluğu 32,6 km uzunluğunda (2X3) standartındaki (Gölbaşı - Adıyaman) Ayr. - 9.Bl. Hd. yolunda 31 Km'lik kesim tamamlanmış olup kalan 1,60 Km'lik kesim için kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Projenin 54 km'si ise 9. Bölge Müdürlüğü sınırlarında kalmakta olup bugüne kadar yolun 48 km si BY SK 2X3 seviyesinde tamamlanmıştır. Ayrıca bu yol üzerinde 2x395 m uzunluğunda Karababa köprüsü bulunmakta olup köprü yapım çalışmaları devam etmektedir.

Erzurum-Bingöl-Diyarbakır (By)

Toplam uzunluğu 291 km olan bu yolun, 256,5 km'si BY (36 BSK+ 220,5 SK) olarak tamamlanmıştır. Proje kapsamında mevcut yola göre 4700 m kısalma sağlayacak olan 2x4.750 m uzunluğundaki çift tüp Çirişli Tünelinin yapım çalışmaları devam etmekte olup, bugüne kadar 780 m kazı+destek çalışması yapılmıştır. 8. Bölge sınırları içerisinde 2017 yılında 1 km BY BSK, 7 km BY SK, 4 km BY SK üzeri BSK, 4 Km BSK Onarım, Göynük (2x98 m) köprüsü ve Çapakçur (2x547 m) Viyadüğü tamamlanmıştır. Genç Viyadüğünde çalışmalar devam etmektedir. 9. Bölge sınırları içerisinde kalan kesimde ise 38 km'lik kesimde çalışmalar devam etmektedir.

Ulaştırma Sektöründe yer alan diğer önemli projeler:

Ulaştırma Sektöründe yer alan diğer önemli projeleri incelediğimizde bu projeler içerisinde yatırım bedeli olarak yüksek olan projelerin İBB'nin metro projeleri olduğu görülüyor. Bunlar içerisinde, yüksek ödenek harcaması alan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ve Araç Alımı, Çekmeköy-Sultanbeyli Metrosu ve Araç Alımı, Ataköy-İkitelli Metrosu ve Araç Alımı, Kirazlı-Halkalı Metrosu ve Araç Alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ve Araç Alımı, Mahmutbey-Bahçeşehir Metrosu ve Araç Alımı ile Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ve Araç Alımı Projeleri öncelikli geliyor. Sektörde ayrıca İller Bankası'nın Gaziray Banliyö Hattı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fahrettin Altay-Narlıdere Raylı Sistem Hattı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Varsak-Zerdalilik Tramvay Hattı projeleri de diğer dikkati çeken öncelikli projeler oluyor. 

Sosyal, sağlık ve tarım sektörlerindeki öncelikli projeler:

2019 yılı Kamu Yatırım Programında sosyal sektörde 32 adet, sağlık sektöründe 21 adet ve tarım sektöründe 56 adet önemli proje yer alıyor. Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal sektöründe dikkati çeken en büyük ödenek harcaması alan projeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar 170 milyon TL'lik Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, 489 milyon TL'lik İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi, İller Bankası'nın Dünya Bankası kredili 280 milyon TL'lik ödenek harcamasına sahip olan Sürdürülebilir Şehirler Projesi ve yine İller Bankası'nın 225 milyon TL'lik ödenek harcaması olan Yerel Yönetimler İçme Suyu Projesi ile 234 milyon TL'lik ödenek harcaması ile Yerel Yönetimler Kanalizasyon Projesi oluyor. Sağlık sektöründe ise Sağlık Bakanlığı'nın Bahçelievler FTR Eğitim ve Araştırma Merkezi, Osmaniye Devlet Hastanesi, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Erzurum Sağlık Kampüsü, Niğde Devlet Hastanesi ve Erzincan Devlet Hastanesi projeleri önemli yatırımlar olarak yer alıyor. Tarım sektöründe DSİ'nin toplam 56 adet sulama projesi yer alıyor. Bunlar içerisinde 2019 yılında en büyük ödenek harcamasını alan projeler 117 milyon TL ile Aşağı Fırat 2. Merhale Sulaması, 160 milyon TL ile Silvan 1. Merhale Sulaması, 68 milyon TL ile Çine Sulaması, 51 milyon TL ile Kralkızı-Dicle 1. Merhale Sulaması, 35 milyon TL ile Aşağı Seyhan Yedigöze Sulaması, 27 milyon TL ile Batman 2. Merhale Sulaması projeleri oluyor.

2019 Yılı Önemli Projeler Listesi (Bin TL)

Kuruluş ve Proje Adı

Toplam Yatırım Tutarı (TL)

2019 Yılı Ödeneği (TL)

Sektör: Tarım

 

 

DSİ, Aydıntepe – Çayıryolu 2. Merhale (DOKAP)

766.459

9.800

DSİ, Meriç Taşkın

1.016.768

9.500

DSİ, Kırklareli Depolama

647.193

1.550

DSİ, Kuzgun-Daphan I. Merhale (DAP) Sulaması

1.418.292

5.750

DSİ, Kızılırmak Vadi Sulamaları 1. Merhale

505.906

10.000

DSİ, Kralkızı-Dicle I. Merhale (GAP) Sulaması

5.241.704

50.910

DSİ, Batman II. Merhale (GAP) Sulaması

2.345.106

27.440

DSİ, Kayacık (GAP) Sulaması

841.329

9.100

DSİ, Akçay-Bozdoğan Sulaması

713.672

10.000

DSİ, Çine Sulaması

1.857.163

68.300

DSİ, Develi II. Merhale Sulaması

1.814.749

50

DSİ, Bafra Ovası Sulaması (DOKAP)

1.082.462

3.900

DSİ, Aşağı Çekerek 1. Merhale (KOP)

1.450.270

12.780

DSİ, Küçükmenderes-Beydağ Sulaması

1.580.927

16.590

DSİ, Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı (DOKAP)

1.730.473

6.510

DSİ, Yazıcı (DAP)

1.380.031

25.100

DSİ, Kuzuova Pompaj Sulaması (DAP)

537.155

3.500

DSİ, Adatepe Sulaması

1.797.602

50

DSİ, Büyük Menderes – Cindere Sulaması

503.032

2.000

DSİ, Erciş –Pay (DAP)

523.879

8.000

DSİ, Vezirköprü (DOKAP)

600.673

5.000

DSİ, Gelibolu- Gökbüet Sulaması

690.668

50

DSİ, Yüksekova (DAP)

721.510

20.000

DSİ, Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale (GAP)

2.200.418

27.000

DSİ, Manyas II. Merhale Sulaması

1.183.014

25.000

DSİ, Yoncalı (DAP)

910.128

22.500

DSİ, Kuruçay (DAP)

560.962

1.220

DSİ, Amik –Afrin Sulaması

2.100.009

17.900

DSİ, Hınıs 1. Merhale (DAP)

734.244

15.000

DSİ, Aş. İpsala Sulaması

1.202.698

10.000

DSİ, Bahçelik Sulaması

1.871.851

13.120

DSİ, Kralkızı-Dicle II. Merhale (GAP) Sulaması

925.300

50

DSİ, Aşağı Fırat II. Merhale (GAP)

5.611.775

116.900

DSİ, Suruç Ovası Pompaj Sulaması (GAP)

2.558.736

34.900

DSİ, Bozova Sulaması (GAP)

2.822.514

27.900

DSİ, Hakkari, Şırnak Su Şişirme Bentleri

1.119.006

14.650

DSİ, Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 1. Merhale

537.094

35.000

DSİ, Tarsus (Pamukluk)

575.338

16.890

DSİ, Kars Çayı Havzası I. Merhale (DAP) Sulaması

1.176.500

23.500

DSİ, Konya Çumra III. Merhale Sulaması

2.968.591

67.750

DSİ, Silvan I. Merhale (GAP) Sulaması

11.109.616

160.450

DSİ, Göksu Araban 1. Merhale (GAP)

598.000

10.000

DSİ, Çayırlı 1. Merhale (DAP)

531.222

12.000

DSİ, İvriz Sağ ve Sol Sulaması Rehabilitasyonu

1.148.742

50

DSİ, Filyos Havzası Taşkın Koruma

720.134

50

DSİ, Gerede – Dörtdivan

573.638

10.000

DSİ, Çermik Kale (GAP)

627.252

14.000

DSİ, Adıyaman –Kahta (Koçali Barajı ve Sulaması)(GAP)

1.200.818

12.500

DSİ, Kıbrıs Dragon Çayı

849.924

10.000

DSİ, Gömükhan (GAP)

500.950

2.000

DSİ, Bakırçay Mansap Ovaları Sulaması

890.198

5.000

DSİ, Aşağı Seyhan Yedigöze Sulaması 3. Merhale

1.192.382

35.000

DSİ, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Sulaması

1.100.524

7.000

DSİ, Bursa İznik

550.007

50

DSİ, Devrez Kızlaryolu

545.022

50

DSİ, Pasinler Sulaması 1. Merhale (DAP)

1.000.520

50

Sektör: Enerji

 

 

BOTAŞ, Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi Bağlantı Sistemi

374.210

107.500

BOTAŞ, Türk Akımı Kara Kısmı – 1 DGBH

217.908

122.000

BOTAŞ, Doğalgaz Dağıtım Hatları

2.596.307

274.903

BOTAŞ, Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama (KOP)

26.697.760

1.729.158

BOTAŞ, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsii

3.175.406

815.903

BOTAŞ, Dörtyol FSRU İletim Şebekesi Bağlantı

59.559

5.000

BOTAŞ, Saros FSRU Tesisi İletim Şebekesine Bağlantı Sistemi

330.000

37.450

BOTAŞ, Saros FSRU Tesisi İletim Şebekesine Bağlantısı

35.500

7.100

BOTAŞ, FSRU Temini

1.270.590

223.077

DSİ, Ilısu Barajı ve HES (GAP)

10.651.029

500.000

DSİ, Yusufeli Barajı ve HES (DOKAP)

4.432.195

300.000

DSİ, ZAP (Hakkâri Barajı ve HES) (DAP)

1.298.836

1

EÜAŞ, Treyler Mobil Santral

432.000

124.727

EÜAŞ, Keban HES’te Rehabilitasyon İşleri (DAP)

350.000

46.000

EÜAŞ, Karakaya HES’te Türbin Verimliliğinin Arttırılması, Danışmanlık, Etüd ve Rehabilitasyon İşleri (GAP)

200.000

22.119

EÜAŞ,18 Mart Çan Termik Santralı Soğutma Sistemi

50.000

2

EÜAŞ,18 Mart Çan Termik Santralı Bacagazı Kükürt Arıtma Tesisi

289.444

150.200

EÜAŞ, 120 MW Mobil Yüzer Santral

300.000

1

EÜAŞ, Afşin Elbistan B Termik Santralı Elektrofiltre Reh.

380.000

38.000

EÜAŞ, Sinop NGS. Altyapı İşleri

62.500

2.000

EÜAŞ,18 Mart Çan Termik Santralı Kireçtaşı Tesisi

65.000

52.000

KGM, Ilısu Barajı Deplase Yolları (GAP)

886.326

23.259

KGM, Kiğı Barajı Deplase Yolları (DAP)

613.629

9.991

KGM, Yusufeli Barajı Deplase Yolları (DOKAP)

4.008.567

20.055

TEİAŞ, 154 kV’lık İletim Tesisleri

5.555.690

778.825

TEİAŞ, 380 kV’lık İletim Tesisleri

4.073.700

435.398

TEİAŞ, Ürgüp 380 TM (KOP)

150.000

28.500

TEİAŞ, Van Back to Back Sistemi (GAP)

750.000

53.560

TEİAŞ, Akkuyu NGS – Ermenek EİH (KOP)

95.000

8.000

TEİAŞ, Akkuyu NGS – Seydişehir EİH (KOP)

325.000

8.000

TEİAŞ, Akkuyu NGS –Konya 4 EİH (KOP)

525.000

7.000

TEİAŞ, Akkuyu NGS – Mersin EİH

170.000

7.000

TEİAŞ, Köse- Reşadiye EİH (DOKAP)

120.000

25.000

TEİAŞ, Reşadiye-Yozgat 380 EİH

140.000

35.000

TEİAŞ, Adana – Seydişehir EİH (KOP)

280.000

2

TEİAŞ, Bartın 380 OSB- Akçakoca EİH

240.000

5.000

TEİAŞ, Akçakoca-Karasu-Çekmeköy EİH

290.000

3.000

TEİAŞ, Soma Kolin TES-Tunçbilek Şalt EİH

150.000

20.000

TEİAŞ, Lapseki 3- Sütlüce 3 Denizaltı Kablosu

287.843

2

TEİAŞ, Gebze GIS – Kroman Çelik GIS Kablosu

120.000

5.000

TEİAŞ, Hersek Ek Çukuru – Dilovası Ek Çukuru Denizaltı Kablosu

500.000

10.000

TEİAŞ, Deri OSB GIS

150.000

750

TEİAŞ, Çiftlikköy GIS

143.000

2.000

TEİAŞ, Konya Kuzey –Ilgın TES – Afyon-2 EİH (KOP)

125.000

1.000

TEİAŞ, Sütlüce III –Çorlu 380 EİH

220.000

1.000

TEİAŞ, Kastamonu 380 – Bartın OSB EİH

170.000

1.000

TEİAŞ, Altınkaya – Sinop EİH

135.000

2.000

TEİAŞ, Sinop Kastamonu EİH

200.000

2.000

TEİAŞ, Kroman Çelik GIS – Deri OSB GIS Kablosu

108.000

5.500

TEİAŞ, Deri OSB – Tepeören Kablosu

112.000

1.500

Sektör: Ulaştırma

 

 

Taşımacılık A.Ş., Demiryolu Araçları İmal, Temini ve Bakımı

4.734.016

222.854

-DE Anahat Lokomotifi

346.674

1

-Milli EMU Tren Seti (20 Adet)

1.564.207

1

-Elektrikli Anahat Lokomotifi (64 Adet)

1.069.262

23.520

-EMU Tren Seti Temini (36 Adet)

1.078.275

1

-Çeken Araçlara ERTMS Ekipmanı Temini

272.650

1

-Çeken Araçların Bakım ve Revizyonu

274.110

129.500

Taşımacılık A.Ş., Hibrit Manevra Lokomotifi Temini

146.047

1

Taşımacılık A.Ş., Çekilen Araçların İmali ve Modernizasyonu

234.269

234.269

TCDD, Ankara-İstanbul Hızlı Tren

21.377.886

353.989

- Kayaş-Ankara-Sincan

1.646.696

85.739

-Sincan –Esenkent

124.602

-

-Esenkent-Eskişehir

1.848.528

-

-Eskişehir Gar Geçişi

304.200

-

-Eskişehir-İnönü

171.403

-

- İnönü-Vezirhan

5.898.943

80.000

- Vezirhan-Köseköy (Doğançay Ripajı Dahil)

7.503.214

60.000

- Köseköy-Gebze

1.603.916

120.000

-Hızlı Tren Setleri

592.667

-

-Hızlı Tren Deposu Yapımı

1.634.478

6.000

TCDD, Çeken Araçların İmal ve Temini ile Mod.

218.590

31.227

-Derayman Vinci Temini

86.363

30.227

-Test ve Ölçüm Treni

132.227

1.000

TCDD, Lojistik Merkez Kurulması

1.342.280

50.000

TCDD, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren

13.172.263

1.030.000

TCDD, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir

6.555.427

100.000

TCDD, Halkalı- Kapıkule Demiryolu

7.414.015

2.000

-Halkalı-Çerkezköy

2.930.048

1.000

-Çerkezköy-Kapıkule

4.483.967

1.000

TCDD, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli

3.000.000

250.000

TCDD, Adana-Osmaniye-Gaziantep Demiryolu

4.436.135

291.000

- Toprakkale-Bahçe, Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu (Gaziray Dahil) (GAP)

2.736.867

250.000

-Adana-İncirlik-Toprakkale 2. Hat

712.747

1.000

-Fevzipaşa Varyantı (Bahçe-Nurdağ) (GAP)

986.521

40.000

TCDD, GAP Eylem Planı Projeleri (GAP)

1.617.597

10.003

-Akçagöze-Başpınar Varyantı

326.965

10.000

-Mustafayavuz-Çobanbey Varyantı

327.968

1

-Mürşitpınar – Şanlıurfa Kuzey Demiryolu

343.801

1

-Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Demiryolu

618.843

1

TCDD, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi

6.730.843

334.908

- Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen (EST)

702.334

86.702

- Eskişehir-Kütahya-Balıkesir (EST)

777.250

106.284

- Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya (EA)

449.667

99.921

- Manisa-Uşak-Afyonkarahisar (ESTA)

1.056.893

10.000

-Samsun- Kalın (STA)

2.207.034

30.000

-Irmak-Karabük-Zonguldak Danışmanlık, Elektrifikasyon, Müşavirlik, Kontrolörlük

446.889

1.000

-Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire Danışmanlık Elektrifikasyon Sinyalizasyon

170.388

1.000

-Alayunt-Afyon-Konya (ESTA) (KOP)

920.388

1

TCDD, Sivas-Erzincan Demiryolu (DAP)

6.876.034

60.000

TCDD, Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana Demiryolu

6.853.783

91.000

-Konya-Karaman 2. Hat Yapımı (ESTA)

1.025.438

40.000

-Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı

3.322.650

50.000

-Adana-Mersin 3. ve 4. Hat Yapımı, 1. ve 2. Hat Rehabilitasyonu, Çukurova Havalimanı Bağlantısı

2.505.695

1.000

TCDD, Yeni Demiryolu ve II. Hat Yapımları, Altyapı Rehabilitasyonu, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri Yapımı

3.154.397

3.000

-Sincan OSB-Yenikent-Kazan Demiryolu ve 2. Hat Yapımı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Telekom Tesisi Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi

414.731

1.000

-Aliağa-Çandarlı-Bergama Yeni Demiryolu Yapımı ve Çandarlı Limanı Demiryolu Bağlantısı

965.621

1.000

-Selçuk – Ortaklar Yeni Demiryolu ve İkinci Hat Yapımı

1.774.045

1.000

TCDD, Afyon-Denizli- Isparta-Burdur Yerli Sinyalizasyon

220.211

29.617

TCDD, Yüksek Hızlı Tren Seti (106 Adet)

22.419.984

377.853

TCDD, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi

2.781.146

1.000

TCDD, İltisak Hattı Yapımları

225.250

20.000

TCDD, Diyarbakır-Mazıdağı İltisak Hattı (GAP)

489.638

1.000

TCDD, Gebze – Sabiha Gökçen – Yavuzsultanselim Köprüsü -3. Havalimanı –Halkalı YHT

10.434.073

1.000

TCDD, Aksaray –Ulukışla Demiryolu (KOP)

1.315.935

1

TCDD, Ödemiş- Kiraz HT Demiryolu

492.851

1

AYGM, Kemalpaşa OSB Bağlantı Hattı ve Lojistik Merkezi

435.834

2

AYGM, Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu İnşaat, Yapı, Müşavirlik, Mühendislik ve Kontrolörlük Hizmetleri

1.238.392

1.520

AYGM, Gebze-H.Paşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı (Marmaray)

27.527.897

2.885.049

- Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri

1.969.041

75.708

- Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi

10.556.465

339.216

- Gebze-H.Paşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları İyileştirilmesi ve Elk. Sis.

11.318.699

2.092.335

- Demiryolu Aracı İmali

3.683.692

377.790

AYGM, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Demiryolu (Kars Ahılkelek-Tiflis-Bakü) (DAP)

2.992.611

20

AYGM, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına Demiryolu Bağlantıları

1.589.382

122.761

-Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantısı Alt ve Üst Yapı

1.259.369

109.702

AYGM, Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı ve İstasyon Tesisleri İnşaatı

1.044.842

15

AYGM, Filyos Limanı

1.186.657

160.012

AYGM, Hakkari Havaalanı (DAP)

222.734

10.750

AYGM, Rize Artvin Havalimanı (DOKAP)

1.750.000

325.000

AYGM, Yozgat Havalimanı (KOP)

295.170

35.001

AYGM, Karaman Havalimanı (KOP)

200.222

2

AYGM, Bayburt Gümüşhane Havalimanı (DOKAP)

386.423

17.001

AYGM, Elazığ Hvy. Yed. Pist ve İlave Apron Yapımı (DAP)

173.263

75.000

DHMİ, Hava Liman ve Meydanlarının Pat Sahalarının Yenilenmesi

1.418.041

85.570

-Adnan Menderes Hv. Apron ve Taksiyolları Yapımı

133.109

5.000

-Milas Bodrum Hv. Pat Sahaları Onarımı

114.184

22.590

-Adıyaman Hv. Glide Path Altyapısı

101.969

28.000

-Esenboğa Hv. Pat Saha Yapım, Onarım 1. etap

450.000

10

-Esenboğa Hv. Pat Sahaları Yapımı

229.932

5.000

DHMİ, Çukurova Bölgesel Havalimanı

1.387.355

42.010

DHMİ, Gaziantep Havalimanı Terminal Binası ile Apron Yapımı (GAP)

329.443

30.000

DHMİ, Tokat Yeni Havalimanı

245.079

37.000

DHMİ, Samsun Hv. Terminal Binası ve Mütemmim Tesisler

139.560

10

KGM, Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazarı

2.845.348

108

KGM, Bozkır- Hadım- Adiller (KOP)

1.007.937

465

KGM, BSK Yapımı

10.316.719

174.666

KGM, Ormanköy-Akyazı-Dokurcun

716.107

1.195

KGM, (Antalya-Burdur) Ayr. –Kızılkaya-Korkuteli-Elmalı-Finike

571.474

4.649

KGM, Balıkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı

856.532

19.921

KGM, Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa (GAP)

700.323

4.649

KGM, Doğu Karadeniz Sahil Yolu

13.725.558

1.862

KGM, Kalkan – Fethiye -2. Blg. Hud.

610.575

119

KGM, Zara-Geminbeli-Suşehri (DAP)

719.065

16.295

KGM, Erdemli-Silifke-Taşucu

2.501.628

44.841

KGM, Siirt – Eruh

595.130

6.974

KGM, Erzincan –Pülümür Ayr.(DAP)

972.734

1.162

KGM, Erzurum Ayr. – İspir (DAB)

589.069

6.974

KGM, Keban – Arapgir – Divriği Ayr.

540.888

4.649

KGM, Bursa-Balıkesir-İzmir

1.302.560

5.904

KGM, Sivrihisar-Afyon-İzmir

3.433.899

27.402

KGM, Tatvan Ayr.-Bitlis

724.214

10.828

KGM, Hasdal Kav.-Kemerburgaz-Yassıören Ayr.

3.065.300

74.385

KGM, Samsun-Bafra-Sinop (DOKAP)

4.382.245

13.947

KGM, Antalya-Alanya

1.190.270

465

KGM, Bölünmüş Yollar

12.090.409

153.653

-Bala Ayr.-Aksaray-Ereğli Ayr. (KOP)

863.754

10.298

-Bursa-İnegöl-Bozüyük

541.436

232

-Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük

733.123

465

-Konya-Karaman-5. Bl. Hd. (KOP)

844.405

9.298

-Mesudiye-Gölköy-Ordu (DOKAP)

535.516

2.325

-Antalya-Kemer-Tekirova-Finike

547.840

18.596

-Çanakkale-Ezine-Ayvacık

549.412

5.618

-Kastamonu-Çankırı

1.167.286

13.947

KGM, Cizre-Şırnak (GAP)

547.661

13.947

KGM, K. Maraş-Narlı-G. Antep (GAP)

531.975

4.649

KGM, Dinar-Denizli-Aydın

1.036.213

931

KGM, Bozüyük-Afyon-Burdur-Antalya

1.392.376

11.623

KGM, Ankara-Samsun (DOKAP)

3.402.472

7.206

KGM, BSK Kaplamalı Yolları Yenilenmesi

2.734.577

16.599

-Mersin-Adana

1.669.774

11.947

-Safranbolu –Karabük-4. Bl. Hd.

550.671

2

KGM, Havran-Edremit-Ayvacık

843.213

13.947

KGM, Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide

5.707.340

23.245

KGM, Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla

1.317.682

20.921

KGM, Ş.Urfa-Kızıltepe-Silopi (GAP)

1.921.817

29.754

KGM, K. Maraş-Göksun-6. Bl. Hd.

1.731.473

44.166

KGM, Tokat-Niksar

764.648

16.272

KGM, Alanya-Gazipaşa-5. Bl.Hd.

1.030.387

23.245

KGM, (Antalya-Burdur) Ayr.-Korkuteli -2. Bl.Hd.

581.763

18.596

KGM, İmranlı-Refahiye

884.222

2.325

KGM, Gerede-Merzifon

713.490

30.219

KGM, Erzurum-Bingöl-Diyarbakır (DAP)

801.150

26.883

KGM, Hopa-Borçka

565.777

18.596

KGM, Van- (Hakkari-Yüksekova) Ayr. (DAP)

540.131

16.272

KGM, Malatya Çevre Yolu (DAP)

639.881

13.947

KGM, İkizdere-İspir Ovit Tüneli

1.363.036

10.000

KGM, Silifke-Mut-3. Bl. Hd.

1.704.365

46.490

KGM, Şile-Ağva-Kanlıca-Kaynarca

1.797.805

32.162

KGM, Gaziantep-Yavuzeli-Araban-Besni (GAP)

562.631

13.947

KGM, Kangal-Alacahan-Hekimhan-Malatya

1.468.925

41.944

KGM, Kanal İstanbul Bağlantı Yolları Etüd Proje ve Yapımı

7.217.205

9.298

KGM, Kırık Tüneli ve Bağlantı Yolları

1.190.912

10.000

KGM, Kahta-Narince-Siverek (GAP)

526.296

13.947

KGM, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar-Suşehri Ayr.

917.621

27.197

KGM, İzmir-Manisa Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları

679.192

1.000

KGM, Antalya-Manavgat Ayr.-Dereboğazı-Ağlasun Ayr.

928.276

23.245

KGM, Konya Çevre Yolu

705.610

28.675

KGM, Kastamonu İnebolu (Kastamonu Çevreyolları dahil)

1.783.408

69.735

KGM, Trabzon-Aşkale (DAP) (DOKAP)

4.548.101

107.028

KGM, Trabzon Şehir Geçişi

2.145.079

23.245

KGM, Ordu Çevreyolu

2.047.110

30.768

KGM, Manavgat –Alanya Ayr. – Akseki -3. Bl. Hd.

1.313.143

232

KGM, Refahiye-İliç-Kemaliye-Dutluca-Arapgi

1.690.914

27.894

KGM, Gelibolu-Eceabat

1.266.365

23.245

KGM, Dörtyol – Hassa

2.008.228

2

KGM, Çıldır-Ardahan Ayr. – Hanak-Damal-Posof Türkgözü (DAP)

1.026.813

1

KGM, İzmir-Aydın Otoyolu

8.006.886

1.000

KGM, Boğaziçi – FSM Köprülerinin Bakımı

926.773

7.902

KGM, Sarıyer Kilyos Tüneli

1.945.157

7.952

Antalya B.B., Varsak-Zerdalilik Tramvay Hattı

1.582.883

510.000

Diyarbakır B.B., Dağkapı Hastane Raylı Sistem Hattı

854.712

215.000

İller Bankası, Kentsel Altyapı Projeleri

1.104.834

28.089

İller Bankası, Meydan-Havalimanı-Expo Raylı Sistem Araç Alımı (18 adet)

247.111

87.210

İller Bankası, Gaziray Banliyö Hattı

393.246

314.626

İller Bankası, Kayseri Talas Mevlana- Furkan Kavşağı Tramvay Hattı

187.260

93.630

İBB, Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu Metrosu

5.776.666

9.770

İBB, Raylı Sistem 68 Adet Araç Alımı

498.355

9.014

İBB, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ve 300 Adet Araç Alımı

5.859.119

497.878

İBB, Ataköy-İkitelli Metrosu ve 72 Adet Araç Alımı

3.148.004

370.001

İBB, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ve 56 Adet Araç Alımı

3.345.450

295.439

İBB, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu ve 110 Adet Araç Alımı

2.717.433

75.001

İBB, Çekmeköy-Sultanbeyli Metrosu ve 114 Adet Araç Alımı

3.136.087

383.289

İBB, Kirazlı-Halkalı Metrosu ve 272 Adet Araç Alımı

5.296.994

300.000

İBB, İstanbul Metroları Araç Alımı (320 adet)

2.720.088

177.001

İBB, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ve 64 Adet Araç Alımı

1.667.828

150.002

İBB, Mahmutbey-Bahçeşehir Metrosu ve 220 Adet Araç Alımı

5.192.009

279.706

İBB, Tramvay Aracı Alımı (57 adet)

610.131

1

İBB, Vezneciler – Arnavutköy Metrosu ve 105 Adet Araç Alımı

9.304.653

5

İzmir B.B., Fahrettin Altay-Narlıdere İstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem

1.356.942

271.705

AYGM, Meydan-Havalimanı-Expo Raylı Sistem

624.366

2.652

AYGM, Ankara Metroları Tamamlama Projesi

7.874.610

1.061.236

- Kızılay-Çayyolu Metrosu (M2) (Kalan İnşaat İşleri)

364.643

-

- Batıkent-Sincan Metrosu (M3) (Kalan İnşaat İşleri)

328.665

-

- Tandoğan-Keçiören Metrosu (M4) (Kalan İnşaat İşleri)

790.832

-

- Mevcut Elektromekanik İşler

1.859.379

136.257

- Araç Alımı

3.022.126

613.741

- (M4) Mevcut (M1) Metro Hattının Macunköy Depo Sahası İlave Hatları Yapımı ve Elektromekanik İşleri

314.790

24.784

-Çayyolu Depo Sahası Yapımı ve Elektromekanik İşleri

255.100

1.254

-AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı

670.848

267.970

-M4-M1 Bağlantı Hattı

66.710

-

-Necatibey İstasyonu Tamamlama

100.799

-

AYGM, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu ve 72 Adet Araç Alımı

2.422.476

482.757

AYGM, Halkapınar-Otogar Raylı Sistem Bağlantısı ve 40 adet Araç Alımı

2.334.022

30

AYGM, Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metrosu

4.517.412

20

AYGM, İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı ve 176 Adet Araç Alımı

13.872.645

2.776.763

AYGM, Konya Raylı Sistem Hatları

6.541.961

20

AYGM, Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı ve 102 adet Araç Alımı

7.244.330

30

Sektör: DKH* - Adalet

 

 

Adalet Bakanlığı, Muhtelif Ceza İnfaz Kurumu

8.909.000

1.531.500

Ceza İnfaz Kurumu, Muhtelif Adalet Binası

1.070.100

200.000

Ceza İnfaz Kurumu, Muhtelif Cezaevi

1.432.300

333.000

Sektör: DKH*- Sosyal

 

 

Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Adana İçmesuyu Projesi

590.000

118.000

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, IPA Altyapı Yatırımları Programı

2.611.465

-

DSİ, İzmir İçmesuyu 2. Merhale

1.178.616

3.750

DSİ, Trabzon İçmesuyu (DOKAP)

1.134.595

17.680

DSİ, Ortaklar İçmesuyu

605.512

3.000

DSİ, Ankara İçmesuyu 2. Merhale (Gerede)

1.523.679

45.000

DSİ, Mersin – Tarsus İçmesuyu

600.588

7.500

DSİ, Tekirdağ İçmesuyu

682.804

50

DSİ, Kıbrıs’a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi

2.256.515

-

DSİ, Elazığ İçmesuyu (DAP)

616.329

83.000

DSİ, Antalya İçmesuyu 2. Merhale

749.859

50

DSİ, Büyük İstanbul İçmesuyu III. Merhale

1.198.756

20.000

DSİ, Adapazarı İçmesuyu

650.420

3.000

DSİ, Konya İçmesuyu Projesi

724.995

25.000

DSİ, Kuşadası –Söke İçmesuyu

516.371

50

DSİ, Gaziantep Düzbağ İçmesuyu Projesi

2.212.128

30.000

DSİ, Büyük İstanbul İçmesuyu 4. Merhale

531.658

50

DSİ, Muğla İçmesuyu

622.000

1

DSİ, Ilısu ve Yusufeli Barajları Yeniden Yerleşim

1.728.972

199.000

İller Bankası, Kentsel Altyapı Projesi  (AB)

528.847

79.547

İller Bankası, Belediye İçmesuyu ve Atıksu Destek Programı (İçmesuyu)

1.648.000

-

İller Bankası, Yerel Yönetimler Altyapı Projesi (JICA) (İçmesuyu)

1.182.541

225.243

İller Bankası, Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi (JICA -1)

483.175

88.905

İller Bankası, Kentsel Altyapı Projesi (AYB) (Kanalizasyon)

736.555

29.460

İller Bankası, Belediye İçmesuyu ve Atıksu Destek Programı (Kanalizasyon)

4.200.000

-

İller Bankası, Sürdürülebilir Şehirler Projesi (Dünya Bankası)

1.008.420

279.183

İller Bankası, Yerel Yönetimler Altyapı Projesi (JICA) (Kanalizasyon)

1.180.771

233.548

Antalya Su ve Atıksu İdaresi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Çamur Bertaraf

400.000

200.000

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi

1.561.423

488.738

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi

637.000

200.000

İBB, Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi

800.000

96.741

İBB, Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi

2.640.784

1.170.500

Sektör: Sağlık

 

 

Sağlık Bakanlığı, Sivas Devlet Hastanesi

422.400

28.000

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi

300.000

2

Sağlık Bakanlığı, Erzurum Sağlık Kampüsü

674.023

50.000

Sağlık Bakanlığı, Burdur Devlet Hastanesi

230.040

25.000

Sağlık Bakanlığı, K. Maraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

225.000

23.002

Sağlık Bakanlığı, Bursa Devlet Hastanesi

225.200

2

Sağlık Bakanlığı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi

371.405

55.170

Sağlık Bakanlığı, İskenderun Devlet Hastanesi

240.000

2

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye Devlet Hastanesi

570.000

57.000

Sağlık Bakanlığı, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

219.168

22.002

Sağlık Bakanlığı, Salihli Devlet Hastanesi

240.000

24.002

Sağlık Bakanlığı, Yalova Devlet Hastanesi

318.000

33.002

Sağlık Bakanlığı, Kilis Devlet Hastanesi

320.665

2

Sağlık Bakanlığı, Yenişehir Devlet Hastanesi

340.002

2

Sağlık Bakanlığı, Niğde Devlet Hastanesi

427.600

43.002

Sağlık Bakanlığı, Bahçelievler FTR Eğt. Ve Araş. Merkezi

223.534

65.209

Sağlık Bakanlığı, Cizre Devlet Hastanesi

300.000

30.002

Sağlık Bakanlığı, Erzincan Devlet Hastanesi

357.000

37.000

Sağlık Bakanlığı, Kars Devlet Hastanesi

225.000

2

Sağlık Bakanlığı, Seyrantepe Sağlık Kampüsü

335.717

2

Sağlık Bakanlığı, Sultangazi Devlet Hastanesi

206.776

2

(*) DKH- Diğer Kamu Hizmetleri

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.