2018'de 708 Yenilenebilir Tesise YEKDEM Desteği Verilecek

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) gelecek yıl toplam 19 bin 266 megavat kurulu gücü bulunan 708 tesis yararlanacak. 14 elektrik santralinin başvurusu ise kabul edilmedi. 

Yenilenebilir kaynaklara dayalı santral kurulumunu cazip kılmak için getirilen yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) oldukça etkili gözüküyor. EPDK’nın yayınladığı "2018 Yılı Nihai YEK Listesi”ne göre, 2018'de toplam 19 bin 266 megavat kurulu güce sahip 708 tesis YEKDEM ile teşvik edilecek. Bu tesislerden gelecek yıl 74 milyar 225 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor. Geçen yıl toplam 17 bin 400 megavat kurulu gücü bulunan 647 tesise destek verilmişti.

YEKDEM Mekanizması kapsamında kilovatsaatı başına rüzgâr elektriğine ve hidroelektrik santrallerde üretilen elektrik için 7,3 dolar cent, jeotermal santrallerde üretilen elektrik için 10,5 dolar cent, biyokütle ve güneş santrallerinde üretilen elektrik için de 13,3 dolar cent teşvik veriliyor.

Hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal, biogaz ve güneş gibi kaynaklardan elektrik üretimi yapan santrallere verilen destekten 2018 yılında faydalanmak amacıyla 722 elektrik üretim santrali EPDK'ya başvuru yaptı. Başvurulardan 708'i ön değerlendirmede kabul edilirken 14 santralin başvurusu ise çeşitli nedenlerle kabul edilmedi. Diğer taraftan 17 elektrik üretim santrali 10 yıllık destek süresinin dolacak olması nedeniyle YEKDEM'den 2018 yılında son kez faydalanabilecek.

Her yıl olduğu gibi en çok başvuru yapılan santral kaynak tipi hidroelektrik oldu. 2018 yılında 447 HES YEKDEM'den faydalanacak olup, HES'leri 151 santral ile RES'ler, 70 santral ile BES'ler, 37 santral ile JES'ler ve 3 santral ile GES'ler izledi.

Kurulu Gücün Yüzde 24'ü YEKDEM'den Faydalanacak

Türkiye elektrik üretiminde var olan 79.751 MWe lisanslı kurulu gücün 19.346 MW'sı, yani %24'ü 2018 yılında YEKDEM'dan faydalanacak. YEKDEM'den faydalanacak tesislerin dağılımı ise şöyle;

2018 YEKDEM Başvuruları Kaynak Bazlı Dağılım

Kaynak

Tesis Sayısı

İşletmedeki Kurulu Güç

İnşa Halindeki Güç

Toplam Kapasite

Hidroelektrik

447

11.737 MWe

192 MWe

11.929 MWe

Rüzgâr

151

6.245 MWe

452 MWe

6.697 MWe

Jeotermal

37

997 MWe

158 MWe

1.155 MWe

Biyogaz

70

353 MWe

26 MWe

379 MWe

Güneş

3

13,9 MWe

9 MWe

22.9 MWe

Toplam

708

19.346 MWe

837 MWe

20.183 MWe

EÜAŞ Santralleri de Var

YEKDEM'den faydalanacak santraller arasında ilk kez EÜAŞ'a ait santraller de bulunuyor. Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait 5 hidroelektrik santral, 2018 yılında ürettiği elektriği YEKDEM avantajları ile satacak.

14 Santralin Başvurusu Kabul Edilmedi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasından 2018 yılında faydalanmak üzere EPDK'ya başvuru yapan 14 tesisin başvurusu ise kabul edilmedi. "Red" gerekçeleri arasında santralin 31 Ekim 2017 itibariyle kısmen de olsa devreye girmemiş olması, YEKDEM'den 10 yıllık yararlanma süresinin dolmuş olması, 18 Mayıs 2005 tarihinden önce işletmeye geçmesi ve başvuru evrakının son başvuru tarihi olan 31 Ekim'den sonra EPDK'ya ulaşması gibi gerekçeler bulunuyor.

YEKDEM ile İlgili Merak Edilenler…

YEK Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) hangi üretim tesisleri faydalanabilir?

YEKDEM’den faydalanabilecek üretim tesisleri 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanuu)’da; Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı on beş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisi kurulmasına uygun elektrik enerjisi üretim kaynakları olarak sıralanmıştır.

YEKDEM’de yer alan fiyatlar hangi tarihten itibaren, kaç yıl süre ile uygulanır?

5346 sayılı YEK Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 18/5/2005 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girmiş ya da girecek olan ve bu Kanun kapsamında yer alan üretim tesislerine 10 yıl süre ile uygulanır.

YEKDEM Açısından Önemli Tarihler Hangileridir?

1 Ağustos: Yerli aksam kullanan tesisler için ilgili Yönetmelik kapsamında yer alan belgelerin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne sunulması için son tarih. 31 Ekim: Bir sonraki takvim yılı için YEKDEM’den faydalanmak isteyen üretim lisansı sahipleri için başvuru evraklarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’na sunulması ve bir sonraki takvim yılı için 31 Ekim tarihi öncesinde YEKDEM’e kayıt başvurusunda bulunmuş, ancak ilgili başvurusundan vazgeçmek isteyen üretim lisansı sahipleri için başvurunun geri çekilmesi için son başvuru tarihi. Kasım Ayının İlk On Günü: 31 Ekim tarihine kadar tam ve eksiksiz olarak tamamlanan başvuruların ön YEK listesinde EPDK internet sayfasından duyurulması. Ön YEK Listesi’nin Yayınlanmasını Takiben Beş Gün: İlan edilen ön YEK listesindeki başvurulara ve/veya bilgilere; üçüncü şahıslar tarafından sadece kişisel hak ihlali nedeniyle ve ilgili üretim lisansı sahipleri tarafından ilana konu bilgilerin düzeltilmesi amacıyla, EPDK’ya yazılı olarak başvuruda bulunulması için tarih aralığı. 30 Kasım: Nihai YEK Listesinin EPDK internet sayfasında duyurulması. 1 Ocak-31 Aralık: YEKDEM Takvim Yılı. 30 Kasım’da yayınlanan Nihai YEK Listesi’nde yer alan üretim lisansı sahipleri takvim yılı boyunca YEKDEM’de yer almak zorundadır.

Lisanssız Üretim Tesisleri YEKDEM’den faydalanabilir mi? Şartları nelerdir?

Bilindiği üzere lisanssız üretim tesisleri yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak faaliyet gösteren tesisler olup ürettiği elektrik görevli tedarik şirketleri tarafından satın alınmaktadır. Görevli tedarik şirketleri lisans süreleri boyunca YEKDEM’in doğal katılımcıları olup Lisanssız Elektrik Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler işletmeye geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile görevli tedarik şirketleri vasıtasıyla ihtiyaç fazlası enerji için Ek-1 sayılı cetvelde yer alan fiyatlardan yararlanır.

YEKDEM’de yer alan tesisler için uygulanacak fiyatlar nelerdir?

YEKDEM’de yer alan tesislere uygulanacak fiyatlar YEK Kanunu ile belirlenmiş olup hidroelektrik ve rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için 7,3 UScent/kWh, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisleri için 10,5 UScent/kWh, biyokütle ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için ise 13,3 UScent/kWh şeklindedir. Lisanslı üretim tesisinde yerli aksam kullanılması ve ilgili yerli aksamın “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve diğer ilgili mevzuat kapsamında belgelenmesi halinde ise bu fiyatlara yine YEK Kanunu Ek-II sayılı cetvelinde yer alan fiyatlardan beş yıl süreyle ilave edilir.

YEKDEM’den yararlanmak için bir kez kayıt olmak yeterli midir? Yoksa her sene başvuruda bulunma zorunluluğu var mıdır? 

YEKDEM’in senelik işleyen bir mekanizma olması nedeniyle bir sonraki takvim yılında YEKDEM’den faydalanmak isteyen üretim lisansı sahipleri 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya başvuruda bulunmak zorundadır. Cari yılda YEKDEM'e katılan ancak bir sonraki yıl YEKDEM'e katılmak istemeyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bu konuda EPDK'ya bir başvuruda bulunmaları gerekmemektedir.

Lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında YEKDEM’den faydalanan üretim tesislerinin, sistemden görevli tedarik şirketleri aracılığıyla faydalandıkları için EPDK’ya herhangi bir başvuruda bulunmalarına ihtiyaç yoktur.

Hangi Santraller Faydalanacak?

Tesis Adı

Kaynak Türü

Tesis Tipi

Kurulu Gücü (MWe)

Lisansa derç edilen yıllık üretim miktarı (kWh)

İşletmeye giriş
 tarihi (yıl)

Yararlanma dönemi

Samatlar Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

5,783

17.712.000

27.12.2016

1

Şavşat HES

Hidrolik

Kanal

7,480

49.010.000

27.10.2017

1

Sırakonaklar HES

Hidrolik

Kanal

18,000

68.930.000

06.04.2012

6

Akdere Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

7,480

23.160.000

12.07.2014

4

Adacami HES

Hidrolik

Kanal

29,304

94.929.000

16.12.2013

4

Adasu HES

Hidrolik

Nehir

9,600

49.210.000

28.11.2013

4

Fındık Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

19,750

36.669.000

22.02.2013

5

Güneyyaka Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

6,630

14.010.000

21.05.2015

3

Zala Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

5,422

16.256.000

16.05.2014

4

Ahmetli HES

Hidrolik

Kanal

11,640

47.092.000

31.10.2016

2

Alçe Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

5,140

16.060.000

02.07.2015

3

Koruköy HES

Hidrolik

Kanal

3,030

22.420.000

05.08.2011

8

Gecür Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

3,098

10.200.000

05.08.2013

5

Akçay HES

Hidrolik

Kanal

28,780

94.880.000

14.08.2009

9

Bağıştaş II HES

Hidrolik

Kanal

48,600

181.250.000

16.05.2013

5

Feke I Barajı ve HES

Hidrolik

Kanal

29,400

117.000.000

27.06.2012

6

Uluabat Kuvvet Tüneli ve HES

Hidrolik

Rezervuarlı

100,000

335.328.000

25.11.2010

8

Burç Bendi ve HES

Hidrolik

Nehir

27,330

112.470.000

04.11.2010

8

Feke II Barajı ve HES

Hidrolik

Kanal

69,580

223.410.000

24.12.2010

8

Bulam Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

7,030

38.815.000

10.08.2010

8

Gökkaya Barajı ve HES

Hidrolik

Rezervuarlı

28,540

103.340.000

14.09.2012

6

Himmetli Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

26,980

102.190.000

12.05.2012

6

Doğanşar Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

6,770

16.620.000

13.05.2016

2

Üzümlü HES

Hidrolik

Kanal

12,416

44.440.000

23.06.2011

8

Remsu HES

Hidrolik

Kanal

1,958

7.100.000

13.02.2013

5

Aladereçam HES

Hidrolik

Rezervuarlı

7,330

18.200.000

19.08.2014

4

Akköy 2 HES

Hidrolik

Rezervuarlı

229,690

898.667.000

05.07.2012

6

Yalnızardıç HES

Hidrolik

Kanal+Rezervuarlı

41,350

97.941.000

05.09.2013

5

Akköy 1 HES

Hidrolik

Kanal

101,940

315.760.000

18.09.2008

10

Özlüce (Çoruh) HES

Hidrolik

Kanal

36,380

83.830.000

27.12.2013

4

Akpınar HES

Hidrolik

Kanal

9,010

36.087.000

19.05.2016

2

İncesu HES

Hidrolik

Nehir

15,000

48.000.000

08.04.2011

8

Tefen Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

33,000

141.200.000

10.06.2011

8

Kayalık Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

5,760

45.100.000

15.07.2009

9

Karşıyaka HES

Hidrolik

Kanal

1,590

8.322.000

28.08.2010

8

Bayramlı HES

Hidrolik

Kanal

0,660

3.140.000

28.06.2012

6

Tınaztepe HES

Hidrolik

Kanal

7,500

37.783.000

24.01.2008

10

Dağbaşı HES

Hidrolik

Nehir

10,433

38.446.000

11.04.2014

4

Karakuz Barajı ve HES

Hidrolik

Rezervuarlı

76

305.370.000

08.07.2015

3

Çakırlar HES

Hidrolik

Nehir

16,206

59.928.000

13.08.2009

9

Sabunsuyu II HES

Hidrolik

Kanal

7,350

20.650.000

28.10.2010

8

Yavuz HES

Hidrolik

Kanal

5,800

14.176.000

10.05.2012

6

Hasankale Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

5,290

26.980.000

22.05.2013

5

Akbaş HES

Hidrolik

Kanal

12,502

45.520.000

12.12.2013

4

Günder HES

Hidrolik

Rezervuarlı

28,220

73.583.000

31.05.2012

6

Muratlı Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

37,700

130.370.000

05.04.2012

6

Arpacık Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

3,770

12.520.000

15.10.2015

3

Kıran HES

Hidrolik

Kanal

9,740

40.690.000

04.11.2011

6

Kayaköprü HES

Hidrolik

Kanal

38,600

132.781.000

05.04.2013

5

Horyan Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

5,680

19.810.000

15.06.2012

6

Soğukpınar HES

Hidrolik

Kanal

8,900

28.100.000

15.11.2013

4

Köprübaşı Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

14,660

45.351.000

08.11.2013

4

Kıy HES

Hidrolik

Kanal

23,800

72.294.000

13.02.2014

4

Selimoğlu Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

8,800

27.360.000

07.01.2010

8

Kadahor Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

9,362

23.338.000

07.02.2015

3

Suçatı 1 Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

8,316

24.354.839

20.08.2015

3

Aslancık Barajı ve HES

Hidrolik

Nehir

93,000

418.170.000

19.09.2014

4

Balıklı 1 2 3 HES

Hidrolik

Kanal

9,787

36.543.969

02.09.2016

2

Tuana HES

Hidrolik

Kanal

7,390

14.030.000

24.10.2014

4

Uzundere II Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

19,687

94.346.000

18.04.2014

4

Çağlayan Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

11,934

36.095.683

07.05.2015

3

Avcılar Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

16,743

71.000.000

04.04.2012

6

Kale HES

Hidrolik

Kanal

29,250

108.728.000

01.03.2013

5

Eskiköy Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

2,630

8.886.000

13.06.2013

5

Çınar-1 HES

Hidrolik

Kanal

9,260

24.050.000

23.03.2012

6

Köknar HES

Hidrolik

Kanal

8,024

19.420.000

04.04.2012

6

Hanak HES

Hidrolik

Kanal

8,780

21.260.000

17.09.2015

3

Büyükdüz HES

Hidrolik

Kanal

68,862

192.021.000

31.05.2012

6

Çardaklı Reg. Ve HES

Hidrolik

Kanal

14,900

30.335.000

15.06.2017

1

Güneşli 2 HES

Hidrolik

Kanal

12,380

45.730.000

03.07.2013

5

Kale Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

9,570

39.550.000

19.02.2010

8

Telli I-II Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

8,730

31.350.000

03.07.2015

3

Kirazlık Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

46,110

150.610.000

14.03.2014

4

Kuzey I-II Reg. Ve HES

Hidrolik

Kanal

5,550

19.956.000

06.10.2016

2

Tuzköy HES

Hidrolik

Kanal

8,440

67.490.000

28.09.2012

6

Irmak Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

5,740

20.638.621

01.08.2013

5

Yıldırım HES

Hidrolik

Kanal

10,677

33.300.000

28.09.2012

6

Bayburt HES

Hidrolik

Kanal

14,631

51.500.000

28.01.2010

8

Toros HES

Hidrolik

Kanal

49,990

208.570.000

17.05.2013

5

Koyulhisar HES

Hidrolik

Kanal

42,000

337.341.000

12.06.2009

9

Göktaş HES

Hidrolik

Rezervuarlı

275,600

1.117.660.000

02.10.2015

3

Ebru Regülatörü ve HES

Hidrolik

Nehir

30,621

78.731.000

22.07.2016

2

Çiğdem 3 HES

Hidrolik

Nehir

4,800

43.806.000

29.12.2016

1

Güvercin HES

Hidrolik

Kanal

16,372

42.010.000

21.10.2016

2

Karamenderes HES

Hidrolik

Kanal

2,490

7.740.000

18.08.2017

1

Tuzlaköy-Serge Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

16,660

49.230.000

19.04.2013

5

Otluca HES

Hidrolik

Kanal

47,700

224.000.000

16.09.2011

7

Sırma HES

Hidrolik

Kanal

5,880

23.230.000

23.05.2009

9

Sekiyaka 2 HES

Hidrolik

Kanal

3,390

17.054.000

27.08.2015

3

Çataloluk HES

Hidrolik

Nehir

9,540

31.990.000

07.04.2010

8

Sukenarı Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

8,566

24.240.000

19.12.2013

4

İncebel Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

6,930

16.550.000

09.04.2015

3

Erfelek HES

Hidrolik

Kanal

6,450

19.030.000

14.05.2010

8

Erenler HES

Hidrolik

Nehir

45,000

125.500.000

04.06.2010

8

Üçgen-2 HES

Hidrolik

Kanal

10,319

39.034.000

17.07.2014

4

Üçgen HES

Hidrolik

Kanal

3,388

9.960.000

07.11.2014

3

Çeltikdere HES

Hidrolik

Kanal

2,150

6.259.314

14.02.2013

5

Cevizlidere Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

3,390

10.351.817

31.02.2013

5

Şifrin Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

6,744

17.386.555

22.11.2012

5

Yayla Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

4,670

20.870.000

06.09.2013

5

Umut Reg. ve HES 

Hidrolik

Rezervuarlı

42,250

124.894.000

21.02.2014

4

Erenköy Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

21,456

86.971.000

07.10.2010

8

Sümer HES

Hidrolik

Kanal

21,600

59.406.000

16.04.2010

8

Başak Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

6,850

21.543.000

09.04.2010

8

Yaprak HES

Hidrolik

Rezervuarlı

24,280

71.387.000

11.01.2013

5

Tuna HES

Hidrolik

Rezervuarlı

37,190

100.783.000

13.01.2012

6

Kılcan HES

Hidrolik

Kanal

2,390

7.400.000

22.10.2016

2

Zekere Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

3,978

13.620.000

17.10.2014

4

Gemciler Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

7,980

25.562.000

18.12.2012

5

Yağmur Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

8,946

31.507.000

27.11.2012

5

Balkodu 2 HES

Hidrolik

Kanal

6,492

22.098.000

10.09.2016

2

Balkodu 1 HES

Hidrolik

Kanal

9,191

32.984.000

05.08.2011

8

Bucakköy HES

Hidrolik

Kanal

8,700

44.059.000

01.02.2013

5

Boğazköy HES

Hidrolik

Rezervuarlı

10,000

20.040.000

19.03.2014

4

Devecikonağı HES

Hidrolik

Rezervuarlı

28,028

43.880.000

30.08.2013

5

Darca HES

Hidrolik

Nehir

8,916

62.500.000

26.05.2011

8

Bükor II HES

Hidrolik

Kanal

12,597

58.110.000

13.06.2014

4

Cansu HES

Hidrolik

Kanal

9,180

51.570.000

19.07.2008

10

Mavi Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

11,390

28.580.000

21.03.2013

5

Bağışlı Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

29,571

99.440.000

07.05.2009

9

Sema Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

17,000

65.000.000

21.05.2015

3

Yeşilvadi HES

Hidrolik

Kanal

9,98

35.672.000

18.05.2013

5

Muş-Doğan Reg. ve HES

Hidrolik

Nehir

7,800

20.969.017

31.03.2017

1

Çağlayan HES

Hidrolik

Kanal

6,000

24.341.000

22.11.2012

5

Çağlayan REG ve.HES

Hidrolik

Kanal

10,090

34.440.000

07.07.2017

1

Çakıt HES

Hidrolik

Nehir

20,180

95.850.000

01.06.2010

8

Çaldere HES

Hidrolik

Kanal

8,740

35.000.000

02.04.2008

10

Çamlıca III HES

Hidrolik

Kanal

27,618

104.488.000

01.04.2011

8

Saraçbendi HES

Hidrolik

Kanal

25,490

100.470.000

06.05.2011

8

Ataköy HES

Hidrolik

Nehir

7,500

21.550.000

22.10.2015

3

Çamlıkaya HES

Hidrolik

Nehir

8,472

35.100.000

11.08.2011

8

Çanakçı Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

9,160

38.840.000

29.09.2011

7

Erikli Akocak Reg. Ve Akocak HES

Hidrolik

Kanal

81,000

257.440.000

29.07.2010

8

Çarşamba HES

Hidrolik

Nehir

11,310

62.768.000

30.08.2012

6

Ören Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

26,579

100.330.000

01.06.2012

6

Çermikler Barajı ve HES

Hidrolik

Rezervuarlı

25,000

80.651.000

12.12.2013

4

Çifteköprü Reg. ve HES

Hidrolik

Nehir

7,770

31.170.000

18.04.2013

5

Kalecik HES

Hidrolik

Nehir

25,634

81.720.000

31.10.2017

1

Manahoz HES

Hidrolik

Kanal

7,080

32.340.000

25.06.2015

3

Alabalık 1-2 Reg. ve HES

Hidrolik

Nehir

16,320

44.744.000

29.03.2013

5

Tatar HES

Hidrolik

Rezervuarlı

128,220

421.270.000

12.12.2013

4

Pembelik HES

Hidrolik

Rezervuarlı

127,340

404.990.000

13.03.2015

3

Darıveren HES

Hidrolik

Kanal

3,065

5.967.571

20.09.2013

5

Kürce Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

12,046

47.655.000

15.02.2012

6

Değirmenüstü HES

Hidrolik

Nehir

38,550

109.000.000

16.04.2009

9

Kasımlar Barajı ve HES

Hidrolik

Rezervuarlı

99,462

268.299.000

28.10.2016

2

Sefaköy HES

Hidrolik

Rezervuarlı

33,110

120.690.000

12.10.2011

7

Demirci Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

12,600

59.068.000

17.10.2015

3

Ege 1 HES

Hidrolik

Kanal

0,920

4.380.000

27.08.2009

9

Araklı - 4 HES ve Regülatörü

Hidrolik

Kanal

8,910

19.000.000

02.08.2013

5

Derebaşı Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

5,325

31.699.000

10.03.2017

1

Açma HES

Hidrolik

Kanal

2,4

9.610.000

27.02.2014

4

Çamlıca 2 HES

Hidrolik

Kanal

17,580

89.558.000

02.05.2014

4

Pirinçli Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

18,680

155.200.000

10.10.2013

5

Çandır 1 Regülatörü ve HES

Hidrolik

Kanal

1,710

6.500.000

08.04.2016

2

Dim HES

Hidrolik

Rezervuarlı

38,250

122.890.000

08.07.2010

8

Kargı Reg.

Hidrolik

Kanal

5,630

12.180.000

28.10.2016

2

Çarıklı Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

8,96

40.561.000

02.09.2016

2

Bektemür HES

Hidrolik

Kanal

3,492

19.287.000

30.11.2012

5

Akkent- Çalkuyucak HES

Hidrolik

Kanal

13,813

39.890.000

22.11.2013

4

Artvin Barajı ve HES

Hidrolik

Rezervuarlı

332,18

1.026.000.000

03.02.2016

2

Suluköy Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

6,924

14.216.000

16.03.2012

6

Duru Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

10,120

47.570.000

04.12.2013

4

Düzce - Aksu HES

Hidrolik

Kanal

46,200

141.370.000

25.04.2014

4

Hasanlar Kanal HES

Hidrolik

Kanal

4,670

21.430.000

02.12.2011

6

Serap HES

Hidrolik

Kanal

28,960

74.453.000

19.09.2014

4

Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES

Hidrolik

Rezervuarlı

50,000

289.500.000

29.01.2016

2

Narinkale HES

Hidrolik

Kanal

30,400

107.797.000

17.03.2011

8

Erem HES

Hidrolik

Kanal

3,050

12.420.000

07.11.2013

4

Çakmak Reg.. ve HES

Hidrolik

Kanal

27,380

43.490.000

10.03.2015

3

Söğütlü HES

Hidrolik

Kanal

18,320

30.010.000

26.06.2015

3

Eğlence II HES

Hidrolik

Kanal

26,000

78.019.000

10.04.2013

5

Eğlence I HES

Hidrolik

Kanal

42,650

127.280.000

13.06.2013

5

Eger HES

Hidrolik

Kanal

1,920

10.070.000

19.01.2012

6

Demir Reg ve HES

Hidrolik

Kanal

3,790

12.270.000

18.06.2016

2

Dinar Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

4,440

15.384.000

03.07.2010

8

Akköprü HES

Hidrolik

Rezervuarlı

115,000

343.000.000

29.03.2012

6

Erik HES

Hidrolik

Kanal

6,480

33.700.000

14.09.2012

6

Çine Adnan Menderes HES

Hidrolik

Rezervuarlı

44,650

118.000.000

06.06.2014

4

Kılavuzlu HES

Hidrolik

Rezervuarlı

54,000

100.000.000

17.11.2012

5

Topçam HES

Hidrolik

Rezervuarlı

61,350

200.000.000

15.03.2017

1

Doğançay HES

Hidrolik

Kanal

30,240

171.682.000

12.09.2014

4

Yaylabel HES

Hidrolik

Kanal

5,100

20.432.181

07.09.2009

9

Polat HES

Hidrolik

Kanal

6,560

23.360.000

23.03.2012

6

Murat HES

Hidrolik

Kanal

11,089

31.081.000

01.12.2014

3

Yazı HES

Hidrolik

Rezervuarlı

1,109

5.203.000

02.10.2009

9

Yazılı I-II-III HES

Hidrolik

Kanal

6,620

28.390.361

25.12.2014

3

Papart Reg. ve HES

Hidrolik

Nehir

26,600

64.320.000

02.03.2012

6

Kayabükü HES ve Reg.

Hidrolik

Kanal

14,580

49.125.500

21.07.2010

8

Merekler Reg. ve Algölü HES

Hidrolik

Kanal

11,157

42.835.000

18.07.2013

5

Pirinçlik Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

21,315

83.540.000

14.11.2014

3

Delice-1 HES

Hidrolik

Kanal

6,660

18.915.000

29.10.2017

1

Çambaşı Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

44,100

200.510.000

20.12.2013

4

Kavşakbendi HES

Hidrolik

Rezervuarlı

191,280

766.120.000

20.02.2014

4

Menge Barajı ve HES

Hidrolik

Rezervuarlı

89,420

203.140.000

22.12.2011

6

Arkun Barajı ve HES

Hidrolik

Rezervuarlı

244,830

780.080.000

12.06.2014

4

Kandil Barajı ve HES

Hidrolik

Rezervuarlı

207,920

588.999.000

25.10.2013

5

Hacınınoğlu Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

142,280

382.641.000

17.03.2011

8

Dağdelen Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

8,000

27.615.000

11.05.2013

5

Köprü Barajı ve HES

Hidrolik

Rezervuarlı

155,850

383.880.000

26.04.2013

5

Kuşaklı HES

Hidrolik

Nehir

20,000

47.705.000

20.09.2013

5

Doğançay Reg. ve HES

Hidrolik

Kanal

61,950

168.980.000

31.03.2017

1

Yamanlı II HES

Hidrolik

Kanal

81,853

234.126.000

19.02.2015

3

Sarıgüzel Barajı ve HES

Hidrolik

Rezervuarlı

102,540

311.763.000

20.09.2013

5

Kalecik HES

Hidrolik