100 Günlük İcraat Planı 400 Proje

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda 100 günlük icraat programını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük icraat programı tanıtım toplantısına katıldı. 3 Ağustos 2018 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin önümüzdeki 100 günde gerçekleştireceği icraat ve projelerin tanıtıldığı programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve tüm Bakanlar da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, gerçekleştirilecek projelerden bazılarını da açıkladığı bir konuşma yaptı.

“Türkiye, Yönetim Sistemi Arayışında Tarihî Bir Dönüşümü Başarıyla Tamamladı”

Konuşmasının başında Türkiye’nin, yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip yönetim sistemi arayışında, tarihî bir dönüşümü başarıyla tamamladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmişteki örneklerinden farklı olarak bu dönüşüm tamamen demokratik sistem içinde gerçekleşmiştir. Milletimizin bizatihi kendisinin, onun temsil mercii olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve siyaset kurumunun iradesiyle hayata geçen yeni yönetim sistemimizin, demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum. Darbeler, muhtıralar, türlü müdahaleler, geriye doğru baktığımızda pek çoğunu üzüntüyle karşıladığımız nice acı hadiselerin ardından böyle bir demokratik olgunluğa erişmiş olmamızı, en büyük kazanımımız olarak görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Sultan Alparslan’ı, Süleyman Şah’ı, Ertuğrul Bey’i ve Osman Gazi’yi, Murat Hüdavendigar’ı, Fatih Sultan Mehmet’i, Yavuz Sultan Selim’i, Sultan 2. Abdülhamid’i, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Adnan Menderes’i ve Turgut Özal’ı hayırla yâd ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız, ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da yükseğe çıkartarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bugünkü proje toplantımızı, işte bu yolda atılmış küçük ama önemli adım olarak görüyorum” diye ekledi.

“2019-2023 Dönemine İlişkin Stratejik Plan Çalışmalarımıza Başladık”

“Meclis’te ettiğimiz yeminle birlikte sistemin fiilen işlemeye başladığı 9 Temmuz gününden beri, gerek şahsım gerek bakanlarım yoğun bir mesai içindedir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir yandan yeni yönetimin mimarisini oluşturuyor, diğer yandan milletimize verdiğimiz sözleri hayata geçirecek programları, projeleri hazırlıyoruz. Tüm bunları, devlet işlerinde, millete sunulan hizmetlerde en küçük bir aksamaya meydan vermeyecek şekilde yürütüyoruz. Anayasa değişikliğine uygun şekilde, yeni sisteme geçişin gereği olarak ilga edilmesi gereken kanunları yürürlükten kaldırdık, bunların yerini alacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini de yayımlamaya başladık” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün de ilk 100 günlük icraat programımızı milletimizle paylaşıyoruz. Orta vadeli programı ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz. 100 günlük icraat programımızın koordinasyonunu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay yürüttü. Bakanlarımızın her biri, kendi alanlarıyla ilgili tüm projeleri, planları, Cumhurbaşkanlığı manifestosunda ve AK Parti seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerimizi baştan sona gözden geçirdiler. Bunlardan, 100 gün içinde yapacaklarımızı maddeler hâlinde listeleyip, bütçeleriyle birlikte bir araya getirdik. Aslında ilk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir.  Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400’üne, milletimize açıklayacağımız programda yer verdik.”
Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara bağlı kurumların, 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirecekleri 400 projenin, yeni dönemin ateşleyici gücü olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,  “Bu projeleri hazırlarken, ilave kaynak ihtiyacı doğmamasına, mevcut bütçe imkânları ile yürütülebilmesine özellikle dikkat ettik” açıklamasında bulundu.

“Cumhurbaşkanlığını Kurumların Faaliyetlerini Daha Etkin Yönetebilecek Bir Yapıya Kavuşturduk”

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni yönetim mimarimizi oluştururken, tüm kurumları ilgili bakanlıklar bünyesinde toplamaya özen gösterdik. Genelkurmay, Diyanet İşleri Başkanlığı, MİT, MGK, Savunma Sanayi gibi belli yerler dışındaki tüm kurumlar, faaliyet alanlarıyla ilgili bakanlıklar bünyesinde çalışmalarını sürdürecektir. Böylece Cumhurbaşkanlığını, tüm bakanlıkların ve kurumların faaliyetlerini daha iyi, daha etkin yönetebilecek bir yapıya kavuşturduk. Cumhurbaşkanlığının kendisinin doğrudan yürüteceği faaliyetleri de bu anlayışla sınırlı tuttuk” açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Bu projelerden biri, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, hızlandıran ve maliyetleri azaltan e-devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir başka projemiz de, tüm icraatların, planların, projelerin ülke geneli ve bölgesel ölçek yanında 81 il bazında takibini sağlayacak bir sistemi, en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmaktır. Böylece tüm icraatları ve yatırımları Ankara’dan illerimize ve illerimizin her birinden Ankara’ya uzanan, karşılıklı etkileşime dayalı bir sistemle takip etme imkânına kavuşacağımıza inanıyorum.”
“Savunma Sanayi Projelerinden Taviz Vermeyeceğiz”
Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok değerli projeleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar içinde savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48’i savunma sanayimize aittir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz beş yılda yaşadığımız her hadise bize, savunma sanayi projelerinin önemini bir kez daha göstermiştir. Sadece sayısal olarak büyük ve en modern silahlarla donatılmış bir orduya sahip olmak tek başına anlamlı değildir. Güçlü ordu demek, hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar tüm aşamalarıyla sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir. Bunun için biz, bir yandan ordumuzun kritik birimlerinde uzmanlığa dayalı bir personel yapısına geçerken, diğer yandan da her alanda kendi kendimize yeterli bir savunma sanayi kurmaya çalışıyoruz. 16 yıl öncesine göre bugün çok ileri bir noktaya geldiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Ama hâlâ kat etmemiz gereken çok yol olduğunu da biliyoruz. Bunun için her ne olursa olsun, savunma sanayi projelerinden taviz vermeyeceğiz.”

“Türkiye’nin Vakit Kaybına Tahammülü Yok”

Konuşmasında, 400 projeden başlıklar hâlinde örnekler veren ve bu başlıkların, binlerce proje içinden süzüldüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim dönemimizdeki açılış törenlerinde, onlarca, yüzlerce, hatta bazen binlerce projeyi toplu olarak hizmete sunduk. O kadar çok eser ve hizmet üretiyorduk ki, bunları teker teker açmaya vaktimiz yoktu. Sizlerin de şahit olduğu gibi, 100 günlük icraat programımızı özetin özeti mahiyetinde anlatmamız bile bir hayli uzun sürdü. Türkiye’nin vakit kaybına tahammülü yoktur. Bizim önümüzde, 2023 hedefleri başlığı altında topladığımız bir yol haritamız var. Son beş yılda ardı ardına yaşadığımız hadiseler, bazı alanlarda bu yol haritasının gerisinde kalmamıza yol açtı. Önümüzdeki beş yılda, iki kat, üç kat daha fazla çalışarak daha fazla mesafe kat ederek, bu kaybı telafi etmek mecburiyetindeyiz.”
Millete geçen16 yılda mahcup olmadıklarını ve önümüzdeki beş yılda da mahcup olmayacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, yeni dönemin ve 100 günlük icraat programının ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisiyle tamamladı.
100 günlük icraat programından önemli başlıklar şöyle;

Cumhurbaşkanlığı

* İlga edilen Kanunların Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmesinin tamamlanması
* Yeni Kurulan Başkanlıkların, Ofislerin ve Politika Kurullarının işler hale getirilmesi
* Cumhurbaşkanlığı yeni teşkilat yapısının faaliyete geçirilmesi
* Bakanlık ve Kurumların kadro ihdas ve dağılımlarının tamamlanması (2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)
*  Daire Başkanı ve üstü kadrolar ile il müdürü atamalarının tamamlanması (3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1 ve 2 nolu cetvelleri)
* Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara ilişkin atamaların yapılması
* Ağustos ayı sonunda ekonominin yol haritasını içeren “Orta Vadeli Program (OVP)”ın tamamlanarak ilan edilmesi
*  Bakanlıklar ve Kurumların 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması
* Geçiş sürecine ilişkin kritik ikincil düzenlemelerin çıkartılması
* E-Devlet çalışmalarının yeni sisteme göre başlatılması için tüm kurumların yapısal dönüşümünü tamamlaması
* Hükümet icraatlarının, stratejik planlar çerçevesinde 81 il bazında ayrı ayrı takip ve izlemesinin yapılması için sistem kurulması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

* Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının tamamlanması
* 5 Adet “Millet Bahçesi”nin Açılışının yapılması, 6 adet Millet Bahçesi’nin temelinin atılması ve 22 Adet Millet Bahçesi’nin proje çalışmalarına başlanması
* Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında 17.000 adet konut ve işyerinin tamamlanması, 16.000 adedinin temelinin atılması ve 18.750 konut için dönüşüm projelerine başlanması
* 179 adet yapım işinin tamamlanması ve 73 adet yapım işinin ihalesine çıkılması ile yerel yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesi
* Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması
* 20 ilde kamu kurumlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması
* Ekonomiye kazandırılması amacıyla 13.000 kilometrekarelik tescil harici alanın belirlenmesi
* Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılarak 750 kamu kurumunda uygulamaya geçilmesi
* 40.000 konut, işyeri ve hizmet binasının tamamlanması
* Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526 aileye ₺60 Milyon faizsiz konut kredisi kullandırılması
* Dar gelirli vatandaşlar için yapılan 15.523 konutun satışı ve planlanan 15.506 konutun ihalesinin tamamlanması
* Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari yapılandırmanın başlatılması
* Taşınmaz Değerleme Sisteminin kurulması
* Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik işlemlerin hızlandırılması
* Ekonomiye kazandırılmak üzere belirlenecek Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri işlemlerinin tamamlanması
* Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 6.000 km bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu, 60 km çevre dostu sokak ve 60.000 m² gürültü bariyeri yapılması
* Çiftçilerimiz tarafından kullanılan “tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması” işlemlerinin yapılması 18 Mülkiyetten kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir imar rejimi altyapısı kurulması
* 5 yılda bitirilecek “5.000 adet Köy Konağı” yapılması için ihtiyaç analizinin tamamlanması
* Toplamda 20 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisini kapsayan Katı Atık Programı’nın (KAP) başlatılması
* Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması
* Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” çalışmalarına başlanılması
* Ülkemizin büyüme öngörüsü doğrultusunda “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” nin yapılması
* Planlı sanayi yatırım alanları oluşturulması kapsamında 6 ilde Yeni Sanayi Dönüşüm Projesi’nin başlatılması
* Güneydoğuda terör eylemlerinden zarar gören alanlarda alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması
* İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 13 milyon yapının kayıt altına alınması
* "Bizim Şehir” projesi kapsamında Gaziantep, Bolu, Konya ve Kayseri illerinde yapılan pilot planlama ve mimari avan proje çalışmalarının tamamlanması
* Frigya Vadilerinin “Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi” ve “Çevre ve Medeniyet Projesi“nin başlatılması
* Kaynak ve zaman tasarrufu için e-­‐Haciz uygulamasına geçilmesi
* “Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti” Alanının Dünya Miras Listesine Alınması için çalışmaların tamamlanması
* Çevre koruma faaliyetleri kapsamında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi
* Çevre mevzuatı kapsamında ithalat ve ihracat izinlerinin elektronik ortamda verilmesi
* Hava kalitesi ölçüm istasyonları sayısının 300’den 330’a çıkarılması
* Çevre Etiket Sistemi uygulamasına geçilmesi
* Akıllı Şehir uygulamalarına yönelik eylem planının hazırlanması
* Yapı ruhsatındaki imza sayısının 1' e düşürülmesi
* Tapu ve kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

* Doğal gaz erişim imkânı sunulan vatandaş sayısının 63 milyondan 66 milyona yükseltilmesi
* Akdeniz’de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajına başlanması
* Ülkemizin yer altı kaynakları potansiyelinin tespit edilerek ekonomiye kazandırılması
* Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kurulu gücünün artırılması
* Madenlerimizin ülke sınırlarımız içinde işlenecek şekilde tesis kurulması kaydıyla kıymetli maden sahalarının ihale edilmesi
* Üretim yapılmayan kömür sahalarının özel sektör tarafından işletilmesinin sağlanması
* Denizlerde hidrokarbon aranması kapsamında; ikinci derin deniz sondaj gemisi alımı için sözleşme imzalanması
* Ülkemizin elektrik enerjisi alanındaki ilk milli “Yüksek Gerilim Yüksek Güç Test Laboratuvarı”nın kurulması için sözleşme yapılması
* Sürdürülebilir bir doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması
* Madencilik işlemlerinin elektronik ortamda hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için e‐Maden uygulaması tamamlanma oranının %90’a çıkarılması
* Borlu Temizlik Ürünü Tesisinin üretim kapasitesinin yıllık 30.000 ton’a çıkarılması
* Yerli kömür kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması kapsamında; Eskişehir Alpu’da yaklaşık 1.000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için ihaleye çıkılması
* Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetlerinin hızlandırılması
* Ülkemizin kaya gazı ve kömür kaynaklı metan gazı üretim potansiyelinin belirlenmesi
* Ülkemizin doğal gaz ticaret merkezi olması hedefi kapsamında; EPİAŞ bünyesinde testleri yapılan doğal gaz ticaret platformunun sanal uygulamasının sonlandırılarak gerçek uygulamaya geçilmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

* İstanbul Yeni Havalimanının 1’inci fazının hizmete açılması
* Kanal İstanbul Etüt Proje İşinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması
* 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin YİD Modeli İle İhale İlanına Çıkılması
* 135 yeni hizmetin e-Devlete entegre edilerek sunulan hizmet sayısının 3.500’e çıkarılması (Türkiye.gov.tr)
* 328 km ilave edilerek bölünmüş yol ağının genişletilmesiyle trafik güvenliğinin artırılması ve ekonomik fayda sağlanması
* 120 km yeni otoyol daha yapılarak Otoyol ağının 2.777 km’ye ulaşması 7 Toplam 246 km uzunluğunda 2 otoyol projesinin ihalesine çıkılması
* 893 km ilave BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama yapılarak karayolu güvenliğinin ve konforunun üst seviyeye çıkarılması
* 30 km Karayolu tünelinin tamamlanmasıyla tünel uzunluğunun 477 km’ye çıkarılması
*  21 km köprü ve viyadüğün tamamlanmasıyla Köprü ve viyadük uzunluğunun 586 km’ye çıkarılması
* Ankara-­‐Sivas Yüksek Hızlı Demiryolunda 120 km hat seriminin tamamlanması
* 230 km uzunluğunda Halkalı-­‐Kapıkule Hızlı Demiryolu yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi
* Konya YHT Garının hizmete sunulması
* Van Gölü için 50 vagon taşıma kapasitesine sahip İdris-­‐i Bitlisi Feribotunun hizmete alınması
* 2.596 bin ton kapasiteye sahip 2 adet Lojistik Merkezinin yapılması
* Toplam 6 milyon yolcu kapasiteli Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binalarının tamamlanması, Tokat Havalimanı terminal binasının yapımına başlanması
* 376 km Elektrikli, 182 km Sinyalli hat dönüşümü daha yapılarak Konvansiyonel Demiryolu Elektrikli hat uzunluğunun toplam 5.432 km’ye Sinyalli hat uzunluğunun ise toplam 5.716 km’ye çıkarılması
* Şehir İçi Raylı Sistem Yatırımlarının Yaygınlaştırılması için 73 km hattın yapımı ile 248 adet araç alımının ihale ilanına çıkılması
* Evrensel Hizmet Kapsamında 990 yerleşim yerine daha 4.5G Mobil Kapsama Sağlanması
* Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmalarının başlatılması
* Raylı sistem araçlarının yurt içinde üretilmesi
* Türkiye Kart projesi Mahsuplaşma Merkezi’nin kurulması
* 265 km daha konvansiyonel hattın yenilerek, demiryolu ağının tamamına yakınının (10.915 km) yenilenmesi
* Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin (U-­‐ETDS Yolcu Taşımacılığı Kısmının) Faaliyete Geçirilmesi
* 46 adet yeni Kargomat daha kurularak 100 Kargomat ile hizmet verilmesi
* Hasdal Kavşağı-­‐Kemerburgaz-­‐Yassıören Bölünmüş Yolunun (44 Km) İstanbul Yeni Havalimanı bağlantısını sağlayacak 14 km’lik kesiminin hizmete açılması

Gençlik ve Spor Bakanlığı

* Sporun yaygınlaştırılması kapsamında 150 Mahalle Tipi Spor Sahası ve 10 Futbol Altyapı Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi ve malzeme desteğinin sağlanması
* İlk 100 günde “Yurt yatak kapasitesine 75.000 ilave yatak” sağlanması
* STK’ların güçlendirilmesi ile gençlerin projelerinin desteklenmesi kapsamında “Gençlik ve Spor Alanlarında Kamu-­‐sivil işbirliği” alanlarının geliştirilmesi
* Sporun okullarda yaygınlaştırılması kapsamında 1 milyon yetenekli çocuğa ulaşılması
* Rekabet edebilirlik ve kültürel gelişim kapsamında gençlik programlarının başlatılması
* Engelli bireylerin gençlik ve spor faaliyetlerine erişiminin kolaylaştırılması kapsamında “60 Adet Engelsiz Otobüsü” üretimi ve tedariki için işlemlerin başlatılması
* Kötü alışkanlıklardan ve suça yönlendiren etkenlerden uzak, toplumla uyumlu, sağlıklı bir gençlik yetiştirilmesi
* Spor altyapısının güçlendirilmesi kapsamında 9 yeni stadın yapımı için işlemlerin başlatılması
* Spor kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında Sporda Mobil Uygulamalar geliştirilmesi
* İlk 100 günde 20 Yeni Okul Spor Salonu’nun tamamlanması

Kültür ve Turizm Bakanlığı

* Yıkımı tamamlanan “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi” yapım ihalesinin sonuçlandırılması
* Turizme önemli bir sıçrama sağlayacak yatırım alanlarının geliştirilmesi
* Kütüphaneye Dönüştürülmesi kapsamında Rami Kışlası'nın 2. Etap Fiziki ilerlemesinin sağlanması
* Müzeye dönüştürülecek olan Kuleli Askeri Lisesi Rölöve Projeleri’nin tamamlanması
* 30 Adet kütüphanenin “Millet Kıraathaneleri”ne dönüştürülmesi
* Çin turizm pazarındaki payımızın arttırılması için Çin Eylem Planı’nın hazırlanması
* Yurt içi ve yurt dışındaki 9 Cami Restorasyonu’nun tamamlanması
* İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik devam eden 14 adet proje ve restorasyon işi ’nin tamamlanması
* İnsanlık tarihini değiştiren, bilinen en eski ibadet yeri “Şanlıurfa Göbeklitepe” örenyerinin ziyarete açılması
* 3 adet “Kültür Merkezi” inşaatının tamamlanması
* UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Bosna Hersek’teki Sokullu Mehmet Paşa (Drina) Köprüsünün Restorasyonunun tamamlanıp açılması
* Kırgızistan Bişkek’te Kırgız-­‐Türk Dostluk Hastanesinin tamamlanarak açılması
* Ülkemizde kültür endüstrisinin geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması
* İstanbul’daki kültürel eserlerimizin daha fazla ziyaretçi ile buluşması kapsamında “Tourİst Kart” ve “İstanbul Kart”sistemine geçilmesi
* Beş adet Tematik Müzenin açılışa hazır hale getirilmesi
* Yurtdışı vatandaşlarla bağların güçlendirilmesine yönelik Hareketlilik Programları ve Türkçe öğrenimi programları uygulanması

Adalet Bakanlığı

* “Yargıda Hedef Süre Uygulamasına” geçilerek soruşturma ve yargılamaların ortalama görülme sürelerinde kısalma ve yargıda hızlanmanın sağlanması
* Savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki tüm yazışmaların UYAP- EKİP entegrasyonu üzerinden gerçekleştirilmesi ve adalet hizmetlerinde e-devlet entegrasyonunun kapsamının genişletilmesi
*  FETÖ silahlı terör örgütüne ilişkin mücadelenin çok yönlü ve boyutlu bir anlayışla sürdürülmesi
* Vatandaşlarımızın mesnetsiz ihbarlar nedeniyle suçlanmaması için kapsayıcı ve etkin tedbirler alınarak “Lekelenmeme Hakkı”nın korunması
* Anayasa Mahkemesi bünyesinde uzun yargılama ve mahkeme kararlarının geç icrasına ilişkin görülmekte olan dosyaların Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na devredilmesi suretiyle çözümünün hızlandırılması
* Adli tıp yeni hizmet binalarının açılması ile 81 ilin tamamında otopsi hizmeti sunulabilmesi ve DNA incelemesi yapan laboratuvar sayısının 5’ten 7’ye çıkarılması sağlanarak adli tıp hizmetlerinin kapasitesinin arttırılması
* Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamaları etkinleştirilerek 45 bin hukuk uyuşmazlığı ile 40 bin ceza uyuşmazlığının mahkemeye gitmeden hızlı ve etkin şekilde çözümünün sağlanması
* Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi sayısının 9’dan 11’e çıkartılması
* Vatandaşlarımızın taleplerinin doğru ve hızlı karşılanması için yardım sunan “Danışma Masaları” ve iş ve işlemlerin tek bir yerden gerçekleştirildiği “Ön Büro”ların bulunduğu Adliye sayısının %20 arttırılarak 111’den 134’e ve icra dairelerinde ihtisaslaşmanın uygulandığı “yeni icra dairesi modelinin” gerçekleştirildiği adliye sayısının 44’e çıkarılması
* Suç mağduru vatandaşlarımız için korunma hakkının sağlanması ile bilgilendirme, eğitim ve tedavi hizmeti ile istihdam imkânı getirilerek mali yardım yapılması
* Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının arttırılması
* Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı tedbir ve cezai yaptırımların öngörülmesi
* İcra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen “çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki” tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi
* Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının daha az masrafla ve daha hızlı bir şekilde tahsil edilmesini sağlayacak hazırlıkların yapılması
* Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi

Sağlık Bakanlığı

* Ülkenin alanındaki tüm potansiyelin değerlendirileceği mükemmeliyet merkezleri kapsamında özellikli sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmasının sağlanması
* Manisa, Elazığ, Ankara-Bilkent ve Eskişehir’de yüksek teknolojili 4 şehir hastanesinin açılması
* Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için 20 adet hastane ve 2 adet Ağız Diş Sağlığı Merkezi açılması
* Sağlıklı yaşam kültürünün desteklenmesi kapsamında kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin azaltılarak güçlü gelecek için sağlıklı nesiller oluşturulması
* Anne ölüm oranının yüz binde 14’ün altına düşürülmesi için anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi
* Sağlık turizminde Türkiye’nin marka haline getirilmesi
* Sık tüketilen, satın alma ve işgücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin temininin kolaylaştırılması ve yerlilik oranının artırılması amacıyla Sağlık Market Uygulamasının hayata geçirilmesi
* Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm ile bürokrasinin azaltılması ve finansal tasarrufun sağlanması
* Kamu hastanelerinde öncelikli acil hasta ayrımının modellenmesiyle acil servis hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
* Obezite ile mücadele kapsamında obezite mükemmeliyet merkezlerinin yaygınlaştırılması
* Stratejik bir ürün olan aşının Türkiye’de yerlileştirilmesinin sağlanması
* İlaç ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/yerlileşme/millileşme çalışmaların hızlanması
* Aile hekimine başvuru oranının %40’a çıkarılması ve mahallinde daha iyi sağlık hizmeti sunulması için Aile Hekimliği Sisteminin güçlendirilmesi
* Evde sağlık hizmetleri kapasitesinin %20 artırılarak yatağa ve eve bağımlı daha fazla vatandaşımıza ulaşılması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

* Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkânlarla geliştirilmesi için Yüksek Teknoloji Destek Programlarının oluşturulması
* Yerli ve Milli Üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık ₺1.225 Milyon destek sağlanması
* Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması
* Savunma Sanayii Projeleri kapsamında Hassas Güdüm Kiti, EKADAS’ın TSK’ya teslimi, SOM-J Füzesinin test aşamalarının tamamlanması, 100 adet Kanatlı Güdüm Kitinin teslimatı, Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı’nın hizmete alınması ve BOZOK mühimmatın ilk uçuş testi ve ilk atış testinin yapılması
* Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi
* Bilişim ve Bilgi Güvenliği Projeleri
* Türkiye’nin bilişim alanında en büyük tematik teknoparkı olan, 3,5 milyon m² alana kurulu Bilişim Vadisi’nin 1. Etap 2.Kısmının tamamlanması
* 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinin kuruluş sözleşmelerinin imzalanması
* Ar-Ge Merkezleri’nin sayısının %9 artırılarak 1.000'e, Tasarım Merkezleri sayısının %8 artırılarak 275'e ulaştırılması
* Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Plan çalışmasının tamamlanması
* Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii tesislerine yönelik 222 hektarlık alan üzerinde üretim tesislerinin temelinin atılması
* Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara yer tahsisi yapılması
* Sanayi Doktora Programıyla 500 Sanayi Doktora Programı öğrencisinin desteklenmesi
* Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrikalar)’nin 2 adedinin hizmete açılması, 5 adedinin kurulum çalışmalarına başlanılması
* Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kara Araçları Test Merkezi fizibilite çalışmalarının tamamlanması
* Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı’nın ilan edilmesi 17 Yerli ve Milli Teknolojilerin Geliştirilmesi
* Yatırımcılara, yatırım teşvik belgesi verilmesi ile ilgili tüm işlemlerin elektronik ortamda sağlanması ve 1.000 adet kullanıcının E-TUYS kapsamında firmalar adına yetkilendirilmesi
* Üsküdar Bilim Merkezi’nin açılması ve Haliç Tersanesi Bilim Merkezi sözleşmesinin imzalanması ve Bursa Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’nin açılması
* Bölgesel kalkınma için Kalkınma Ajansları Proje desteklerinin sürdürülmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı

* Kırsalın kalkındırılmasına yönelik olarak 7 proje ile ₺710 milyon destek sağlanması
* 8 bin 300 hektar yeni alanın sulamaya açılması, ₺41,5 milyon ilave gelir artışı ile 8.500 kişiye ek istihdam sağlanması 100 bin hektar alanda basınçlı sulama için ₺250 milyon destek verilerek modern sulamanın yaygınlaştırılması
* 4 adet yeni içmesuyu tesisi ile 344 bin vatandaşımıza yıllık 70.8 milyon m3 temiz kaliteli ve yeterli içmesuyu sağlanması (bütçe: 105.384.000 TL)
* 39.133 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve 13 büyük ovanın daha korumaya alınması
* Ergene nehrinin su kalitesinin sulama suyu kriterlerine uygun hale getirilmesi
* Odun üretiminin 15 milyon m3’ten 21 milyon m3’e çıkarılarak %40 artış sağlanması ve 130.000 kişinin istihdam edilmesi
* 100 günde 100.000 hektar alanın ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam sağlanması
* Yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması
* Uzun süreli kiralama kapsamında lisanslı depo kapasitesinin %200 artırılması ve 500 bin ton ilave ihaleye çıkılması
* Milli parklarımızda ziyaretçi sayısının %15 artırılması ve milli park sayısının 43’ten 44’e çıkarılması
* Sudan’da 780.500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılması amacıyla “Türkiye ile Sudan Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma”nın uygulamaya konulması
* Altyapısı tamamlanan tarıma dayalı OSB‘lerin sayısının 6’dan 8’e, tüzel kişilik kazandırılan tarıma dayalı OSB’lerin sayısının ise 15’ten 17’ye çıkartılması
* Deniz ve baraj göllerinde açılacak yeni “Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim Alanları” ile yıllık 276 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik kapasitesinin yaklaşık % 8 artırılması
* Uçuş güvenliğin sağlanması amacıyla 2 adet özellikli gözlem sisteminin kurulması
* Tarımsal reformun gerçekleştirilmesine yönelik vizyon projelerin mevzuat çalışmalarının yapılması ve model oluşturulması
* Tabiatın korunması, suyun verimli ve tek elden yönetilmesi ve hayvan haklarının iyileştirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması

Ticaret Bakanlığı

* EXIMBANK müşteri sayısının artırılması ve toplam müşteriler arasında KOBİ’lerin payının yükseltilmesi
* Hedef ve öncelikli ülkelere özgü pazara giriş stratejileri hazırlanması
* Modern toptancı halleri kurulması ve ürün izlenebilirliğinin sağlanması
* Gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve tek pencere sistemi üzerinden hizmet verilmesi
* Ticaret hacmimizi artırmak amacıyla mevcut 5 merkeze ilave olarak 35 adet yeni Türkiye Ticaret Merkezinin (TTM) açılacağı ülke/şehirlerin belirlenmesi
* Yeni nesil Serbest Bölgelerin kurulması ve mevcut Serbest Bölgelerin katma değerli yatırım ve ihracata yönlendirilmesi
* Piyasa Gözetimi ve Denetimi’nin (PGD) etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla daha etkin bir PGD sistemi için ihtiyaç duyulan mekanizma belirlenerek mevzuat hazırlıklarına başlanması
* Rekabet Kurumu’nun, dinamik ve piyasa koşullarını yönlendirici etkisi olan işlevselliğe kavuşacak şekilde yeniden yapılandırılması ve piyasa işlerliğinin uzlaşma ve taahhüt müesseselerinin tesisiyle artırılması
* E-ticarette güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak için uluslararası bir sembolü de içerecek şekilde “Elektronik Ticarette Güven Damgası” sisteminin oluşturulması
* Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde ilgili tüm STK ve özel sektör temsilcileri ile düzenli istişare ve bilgilendirme toplantılarının tamamlanması
ve STK ile özel sektör temsilcilerinin yurtdışı paydaşları ile birlikte sürece aktif şekilde dahil olması
* BREXIT sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticari ve ekonomik ilişkilerin zemininin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışma yapılması
* Türk müteahhitlik-müşavirlik sektörünün, Eximbank ve Türk bankalarının tanıtımını da içeren II. Türkiye ve Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun düzenlenmesi
* Ülkemizin uluslararası fuar merkezi olma hedefine yönelik İstanbul’da uluslararası nitelikte büyük ve modern bir fuar alanı kurulması projesine ilişkin fizibilite çalışmasına başlanması
* Dış ticaretimizde yerel paraların kullanımının artırılmasına ve barter ticaretinin önünün açılmasına yönelik olarak ülke bazlı çalışmalar yapılması
* Esnaflarımızın ve küçük işletmelerimizin e-ticaret işlem hacmindeki payının artırılmasını teminen destek programı başlatılması
* Ülkemiz Esnaf ve Sanatkârlarının Coğrafi Bilgi Sistemi’nin Oluşturulması ve Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) ile Entegre Edilerek Kuruluş İşlemlerinin Elektronik Ortamda Tek Noktadan Yürütülmesinin Sağlanması
* Ürün İhtisas Borsası Hayata Geçirilerek Tarım Ürünlerinin Finansal Piyasalara Entegre Edilmesi
* Gümrük kapılarının Tek Durak Sistemine ve çağın gerekliliklerine uygun olarak modernize edilmesi
* Taşınır Rehninin Etkinliği Artırılarak KOBİ’lerin Finansmana Erişiminde Destek Olunması

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

* Emekli aylıklarının en az ₺1.000’ye tamamlanması
* Sosyal yardım alan vatandaşlarımızı istihdama yönlendirerek sosyal yardım-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi
* Yerli plazmadan kan ürünleri üretimine başlanması için gerekli işlemlerin yapılması
* Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi amacıyla ziyaret edilen hane sayısının %57 artırılarak 526.000’den 826.000’e çıkarılması ve sosyal hizmetlerimize erişimi kolaylaştırmak amacıyla Sosyal Hizmet Merkezi sayısının %5 artırılarak 298’den 313’e çıkarılması.
* Şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçlarının terkin edilmesi
* Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımlarının elektronik ortamda yapılmasıyla vatandaşlarımızın gereksiz radyasyon alınmasının önüne geçilirken, sağlık alanında da önemli bir tasarruf sağlanması
* Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayının % 51 artırılarak 248.000’den 375.000’ne çıkarılması.
* Er-erbaşların eş, çocuk, ana ve babalarının da sağlık hizmetlerinden faydalandırılması
* Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlandırılan çocuklar için 23 ilde gerçekleştirilen hizmetin 81 ile yaygınlaştırılması
* Engelli Sağlık Kurulu Raporları nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi ve hak edilen sosyal desteğe daha etkin ulaşılmasının sağlanması
* Hak kazanma şartlarını esneterek ilave 12.500 kişinin daha işsizlik ödeneğinden faydalandırılması
* Gençlerin çalışma hayatı ile tanışması ve insani değerlerinin geliştirilmesi için
100 bin gencin sosyal çalışma programından yararlandırılması için hazırlıkların tamamlanması
* Madde Bağımlılarının Sosyal Uyumunun sağlanması
* Dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücü için geleceğin mesleklerinde (siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi vb.) gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenmesi
* Üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasası ile tanıştırılması için 5 bin gencin “İşe İlk Adım Projesinden” yararlandırılması
*  Elektronik ortamda sunulan sosyal güvenlik hizmetlerinin sayısının artırılarak hizmetlere erişimin kolaylaştırılması
* Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız" programı kapsamında Eğitim programlarından yararlanacak kişi sayısının 4 binden 6 bin kişiye çıkarılması
* Bağ-Kur’lu sigortalılarımızın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlanarak sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması
* Bilişim sektöründe “Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi”nin hayata geçirilmesi 20 Mevsimlik tarım işçilerimizin ve ailelerinin yasam koşullarını iyileştirmek ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin tamamlanması
* İstihdamın artırılması amacıyla işverenlerimize ₺5,25 Milyar teşvik ödenmesi
* Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanması
* Çocuk Hakları kapsamında 18 ilde uygulanan “Sosyal Uyum Programı”nın 81 İle yaygınlaştırılması
* İşçi ve kamu görevlilerinin toplam genel sendikalaşma oranı olan %20,8‘in %21,3’e çıkarılması
* Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması
* Çoklu Doğum (ikiz vb.) Yardımı Programı hayata geçirilerek 5.000 muhtaç haneye ulaşılması
* Kadın İstihdamının “İş’te Anne Projesi” ile Desteklenmesi
* Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi
* Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması
* Engelli veritabanı oluşturulması
* Sosyal yardımlarda mükerrerliğin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimler ile veri tabanlarının entegrasyonunun güçlendirilmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı

* Kamu idarelerinin harcamalarını gözden geçirmesini ve bu şekilde tasarrufların artırılmasını sağlayacak yöntem belirlenmesi
* Kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetimi tek elde toplanarak uzun vadede yıllık ₺3‐4 Milyar gelir elde edilmesi
* Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılması, Çin’in Panda Piyasası’ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilmesi
* Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak tasarrufların kalkınma hedeflerine uygun şekilde tahsisatının sağlanması
* Yurt dışı kaynak temini amacıyla yurtdışı kaynak ve araç çeşitlendirilmesine gidilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması
* Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman faaliyetleri için altyapının geliştirilmesi
* E-ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması
* Sağlık hizmetlerine ilişkin alımların Devlet Malzeme Ofisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmesi
* Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi elektronik ortamda alınmaya başlanarak vatandaşın vergi dairesine gitmeden işlemlerini tamamlamasının sağlanması
* Hâlihazırda 35 farklı hizmetin sunulduğu İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 10 yeni hizmet eklenmesi

Dışişleri Bakanlığı

* PKK/PYD/YPG’nin ve FETÖ’nün yurtdışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi için Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve ABD nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulması
* FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının çökertilmesi için oluşturulan kurumlar arası Görev Gücü çerçevesinde, 240 misyonda gerçekleştirilecek bilgilendirme, haritalandırma ve adli süreçlere ivme kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin bir rapor haline getirilmesi
* Münbiç Yol Haritası’nın hayata geçirilme sürecinin tamamlanması
* Suriye'de siyasi çözüm çabalarının yoğunlaştırılarak ülkemizde bulunan 3,5 milyondan fazla Suriyelinin Münbiç, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılması
* Türkiye-Irak ilişkilerinin geliştirmesine yönelik bir hudut kapısının açılması ve iki havaalanı projesinin Türk firmalarınca üstlenilmesi için girişimlerin tamamlanması
* Filistin’le ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı, BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel Kurulu’nda alınan kararların hayata geçirilmesi yönünde tüm BM Genel Kurul üyeleri nezdinde girişimlerde bulunulması
* ABD ve NATO ile stratejik ilişkilerimizin ülkemizin siyasi, güvenlik ve ekonomik menfaatleri temelinde geliştirilmesine yönelik oluşturulan gündem maddelerinin tamamlanması
*  Milli davamız Kıbrıs'ta bugüne kadarki çabaların Rum tarafının tutumu yüzünden sonuçsuz kalması ışığında farklı bir süreç için çalışılması, BM Genel Sekreteri’nin Ada’daki gerçekler hakkında bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi çalışmalarının devam ettirilmesi
* Kamu diplomasisi ve sosyal medya faaliyetleri yoluyla tanıtılmak üzere Dünyanın en büyük beşinci diplomatik ağıyla yürüttüğümüz Girişimci ve İnsani Dış Politikamıza yönelik bir plan hazırlanarak uygulamaya konulması
* Ülkemizin Arabuluculuk alanındaki öncü rolünün güçlendirilmesine yönelik BM ve AGİT (Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı) Arabuluculuk Dostlar Grubu eşbaşkanlığımız ve İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) Zirve dönem başkanlığımız çerçevesinde bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi
* AB, Rusya Federasyonu ve Moldova ile vize muafiyeti sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi
* Yurtdışındaki vatandaşlarımızın dövizle askerlik işlemlerinin muhabir bankaya gerek kalmaksızın dış temsilciliklerimizde yapılabilmesine imkân sağlanması, konsolosluk harçlarının dış temsilciliklerimizde POS cihazı aracılığıyla banka/kredi kullanılarak tahsiline imkan verilmesi
* 2019 ve sonrası için Avrupa Birliğince tahsis edilen Katılım Öncesi AB kaynaklarının daha etkin kullanma ve kullandırılması için bir yapılabilirlik çalışmasının başlatılması
* AB fonları kapsamında sınır ötesi işbirliği programları için toplam € 33,5 milyon değerinde 58 projenin uygulanmasına başlanması ve Sivil Toplum Alt Sektörü kapsamında yaklaşık € 18 milyon değerinde 100 projeye destek verilmesi.
* Erasmus + Programı kapsamında ilave € 103 milyon değerinde hibe tahsis edilmesi, 52 bin vatandaşımızın eğitim ve gençlik alanlarındaki projelere katılma imkanı sağlanarak program kapsamındaki tahsisatın € 497 milyon’a, katılma imkanı sağlanan kişi sayısının ise 272 bine çıkarılması
* Enerji yönetim sistemi alanında akreditasyonun başlatılması
* Uluslararası örgütler ve süreçlerdeki etkinliğimizin pekiştirilmesi ile dönem başkanlıklarımızın etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması
* Afrika kıtasıyla ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik üst düzey ziyaretler, Afrika Çalıştayı, Somali-­‐Somaliland Arabuluculuk müzakereleri ve G5 Sahel Ortak Gücü’ne $5 milyon taahhüdümüzü içeren gündemin tamamlanması
* Strazburg Başkonsolosluğumuz ve Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğimiz ile Bağdat Büyükelçiliğimizin yeni binaları inşaatının tamamlanması
* Krakow, Galiçya, Bratislava, Malta ve Bakü'deki Türk şehitlikleri projelerine başlanması ve Katar, Kazakistan, Meksika, Güney Kore ve İspanya'da Kültür Merkezlerinin açılması

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

* Tüm Ağrı, Iğdır, İran sınırının fiziki güvenlik ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanarak, 18 km. ilave duvar ve 40 km. sınır aydınlatmasının tamamlanması
* Terörle mücadelede etkinliğin arttırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla yürütülen Güvenlik Yolları (Öncelikli Yollar) Projesi kapsamında tamamlanan yol uzunluğunun %10 artırılarak 2.526 km’ye çıkarılması
* Dijital Dönüşüm Projeleri ile Bürokrasinin Azaltılması ve Hizmetlerin Performansa Dayalı Takip ve Denetiminin Sağlanması,
* Ülkemizi ve gençliği tehdit eden uyuşturucuyla ve her türlü madde bağımlılığıyla mücadele edilmesi amacıyla, Narkotimlerin 31 ilimize daha kuruluşu yapılarak 81 ilimizde faaliyete geçirilmesi, UYUMA projesi ile ihbar imkânlarının arttırılması
* 32 ilimizde faaliyette olan 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin faal olduğu il sayısı %30 artırılarak 42’ye çıkarılması
* Çanakkale Ayvacık afet konutlarının yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi
* Düzensiz göç ile etkin mücadele ve etkili bir göç yönetimi için 4 yeni Geri Gönderme Merkezi ile 12.276 olan mevcut kapasitenin %30 artırılarak
15.926’ya çıkarılması ve 5 adet Geçici Barınma Merkezinde kalan yabancıların daha iyi koşullardaki merkezlere nakledilmesi
* Etkili bir göç yönetimi için kayıtları güncellenmiş olan Suriyeli misafirlerimizin sayısının %23 artırılarak 1.733.242’den 2.133.242’e yükseltilmesi
* Ülkemizde bulunan eğitimi ve mesleki niteliği yüksek yabancı yatırımcıların vatandaşlığa alınması
* Mağdur ve mazlumlara insani yardımlarımızın artarak devam ettirilmesi
* FETÖ/PDY ve PKK/PYD başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm terör örgütleri ile mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi
* Şahsa karşı işlenen suçların %0.5 azaltılması, mala karşı işlenen suçların %1 azaltılması ve işlenen suçların aydınlatılması oranının %1 artırılması
* Trafik güvenliğinde 2023 hedefleri doğrultusunda; farkındalığın artırılması ve alınan tedbirlerle yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %2 oranında azaltılması
* Güvenlik birimlerimizin (EGM, JGK, SGK) personel kapasitesini artırmak amacıyla 7.000 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile beraber toplam 47.773 güvenlik personel alınması
* EGM ve JGK’nın 5.320 olan zırhlı araç sayısının %9 arttırılarak 5.779’a çıkarılması
* Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyon sayısının %5 artırılarak devam ettirilmesi
* Çanakkale Deniz Polis Eğitim Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi ile deniz polislerimizin kapasitesinin artırılması ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından icra edilecek deniz güvenliği görevlerinin eğitimli ve özel teçhizatlara sahip birimlerce icra edilmesi
* Gönüllü vatandaşlarımızın afet yönetim sistemine katılmaları, acil durum toplanma alanlarının halkın erişimine açılması ve yeni lojistik destek depoları kurulması ile afetlere müdahale kapasitemizin arttırılması

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

* Okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci oranının artırılması
2 700 okulumuzun Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre edilerek daha güvenli hale gelmesi
* Ülkemizin stratejik kurumlarında istihdam edilmek üzere yurt dışına 500 öğrenci gönderilmesi
* Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirecek çalışmaların başlatılması
* Profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilmesi
* Öğrencilerimizin yabancı dili aktif bir şekilde kullanmasına imkân sağlayacak bir öğretim modeline geçilmesi
* Her çocuğumuzun okulöncesi eğitimden üniversiteye ilgi, yetenek ve becerilerini gelişimsel olarak izlemek ve yönlendirmek için “e-­‐portfolyo sistemi”nin kurulması
* Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatını, çalışma planlarını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak üzere “Büyük Veri” sistemi kurulması
*  Her okulu kendi koşullarında değerlendirerek eğitim kurumlarının kapasitesini güçlendirmeye yönelik izleme değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi
* Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması
*  Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’nin öğrencilerin eğitim hayatı sürecinde edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanma becerilerini de ölçecek şekilde genişletilmesi
vÖğrencilerimize gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri kazandıracak disiplinler arası nitelikteki algoritmik düşünme, senaryo, kritik düşünme, robotik konularının derslere entegre edilmesi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

* 400 bin gencimizin faydalanması beklenen “Bedelli Askerlik Hizmeti”nin uygulamaya geçirilmesi
* ATAK helikopterlerini ihraç ettiğimiz dost ve kardeş ülke PAKİSTAN’a ihraç edilecek olan 4 adet korvetin teslimi projesinin yürürlüğe girmesi ve dizayn ofisinin oluşturulması
* Bir milyona yakın vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak olan yüksek öğrenime kayıtlı öğrencilerin askerlik erteleme, yedek subay adaylarının sınıflandırma öncesi hazırlığı ve MSB sağlık kurulu raporu işlemlerinin e-­‐devlet üzerinden gerçekleştirilmesi
* Dört gemiden oluşan MİLGEM Projesi kapsamında 3. Gemi Burgazada Korveti’nin 27 Eylül 2018’de Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi
* Gazilerimize ihtiyaçları olan bakımı sunacak ve sosyal hayata adaptasyonunu sağlayacak olan 100 Yatak Kapasiteli Gazi Bakımevi, Gaziler Camii ve sosyal tesisleri içeren Ankara “Gazi Uyumevi”nin ihalesinin gerçekleştirilmesi
* Yerli ve milli mühimmat üretimi için proje sözleşmelerinin imzalanması
* Sınırlarımız içinde mayın ve patlamamış mühimmatla kirletilmiş alanları tarım ve hayvancılığa açmak amacıyla; 1,6 milyon metrekare alanda temizlik yapılması.
* Dost ve müttefik ülkelerden Somali, Mali ve Lübnan’a –uluslararası anlaşmalar çerçevesinde-­‐ askeri yardım yapılması
* Dört adet Milli İnsansız Uçak (ANKA) ve 6 adet SİHA’nın, sahada askerlerimizin kullanımına sunulması
* Yurtdışında yaşayan ve 38 yaşına kadar askerliğe müracaat edememiş olan Türk vatandaşlarının “dövizle askerlik” hizmetinden faydalanabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması
* Yerli ve Milli Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ’un, ilk kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması (1 adet)
* Google Earth ve Yandex gibi harita-­‐görüntü sistemi olan ve tamamen yerli-­‐milli olarak hazırlanan HGM-­‐KÜRE ve HGM-­‐ATLAS uygulamalarının, Kasım 2018’de kamuoyunun kullanımına açılması

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI

* Devlet arşivlerinde dijital ortama aktarılan belgelerin vatandaşın erişimine açılması
* Osmanlı Dönemi’ne ait diğer ülkelerde bulunan belgelerin, dijital görüntülerinin ülkemize kazandırılması
* Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran devlet arşivimizin etkinliğinin artırılması ve kurumların arşivlerinin entegrasyonunun sağlanması
* Devlet Arşivimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

* Dini istismar eden terör örgütleri ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturma faaliyetlerinin yürütülmesi
* Yabancılara yönelik dini ve hayri hizmetlerin yürütülmesi
* Yurt dışından Kur’an kursu, uluslararası imam hatip lisesi, lisans ve dini yüksek ihtisas eğitimi için Türkiye’ye getirilecek öğrencilerin sayısının 705’den 900’e çıkarılması
* Yurtiçi ve yurt dışı yatırım ve inşaat faaliyetlerinin tamamlanması

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

* Lazer Silah Sistemi Geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizinin tamamlanması
* Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizinin tamamlanması
* 85 girişimci ekibin 115’e, 147 girişimcinin 210’a, 4.161 personelin 5.000’e ulaşması sağlanarak İstanbul Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Büyütülmesi
* Sürü İnsansız Araçlar Geliştirilmesi Projesinin başlatılması
vUydu Fırlatma Projesi İkinci Fazı’nda sözleşme imzalanması
6 30 cm Altı Çözünürlüklü Yerli Gözlem Uydusu Projesinin Başlatılması
7 Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme ve Entegre Projesinin konsept ve fizibilite çalışmalarının tamamlanması
8 Güdümlü Güdümsüz Roketlerin ve Hava Savunma Sistemlerinin Test Alanının Tahsisi ve İnşasına yönelik sözleşme imzalanması
9 Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta İnsansız Kara Araçları Geliştirilmesi Projesinin başlatılması
10 250 tankı içeren ALTAY Seri Üretim Projesinin sözleşmesinin imzalanması
11 Anti tank mühimmatlarını zırhlı araçlarımıza ulaşmadan önce radar ile tespit edip ve parçacık yapılı mühimmatlar ile bertaraf edebilecek PULAT Aktif Koruma Sisteminin 40 adet M60TM tankına entegre edilmesi
12 ALTAY Güç Grubunun (motor ve transmisyon sistemleri) geliştirilmesi projesinin sözleşme takviminin başlatılması
13 Özgün Helikopter ve ATAK Helikopterinde kullanılmak üzere geliştirilmekte olan ve ilk çekirdeğinin ateşlemesi yapılan Turboşaft Motorun Kavramsal Tasarım Aşamasının tamamlanması
14 MİLGEM Projesi 3. Gemi Teslimatının Yapılması
15 Mevcutta 52 adet bulunan Bayraktar TB2 İHA sayısı; Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak 6 adet Silahlı TB2 İHA (SİHA) teslimatı ile % 12 arttırılarak 58’e çıkarılarak İnsansız Hava Aracı envanterinin arttırılması
16 Taarruzi İHA Geliştirilmesi (AKINCI) Projesi kapsamında yaklaşık 1,5 ton faydalı yük (kamera, mühimmat) taşıma kapasitesine sahip SİHA ön tasarım faaliyetlerinin tamamlanması
17 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Geliştirilmesine yönelik tasarımın ilk aşamasının tamamlanması
18 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeli ile karşılanmasına yönelik Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi Dönem-­‐1 Aşama-­‐1 sözleşmesinin uygulama takvimine başlanması
19 Hava Platformlarına Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazandırılması Projesinde (Hava SOJ) sözleşme imzalanması
20 75 il ve 243 ilçede kurulu olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin 424 ilçe merkezinde kurulumlarının gerçekleştirilmesi, Güvenli Okul Paketi kapsamında 313 yeni okul ile sistemin çalıştığı okul sayısının 137’den 450'ye çıkarılması
21 Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi kapsamında, halihazırda kurulu bulunan 200 Milli Baz İstasyonu sayısının % 100’ün üzerinde bir artışla 489'a çıkarılması
22 İnsansız Hava Araçları Yerlilik Oranının Arttırılması (ANKA-­‐S) Projesi kapsamında ANKA-­‐S Platformu üzerinde CATS Sisteminin (kamera) kullanılmaya başlanması
23 Test Altyapıları Envanter çalışmasının ilk fazının tamamlanması ve Kara Araçları Test Merkezi Kurulumuna yönelik fizibilite çalışması yapılması
24 26 Terörle Mücadele Harekat (TMH) bölgesinde kurulmuş olan Modüler Geçici Üs Bölgelerinin (MGÜB) 3 bölgede daha kurulması
25 Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemlerinin (TEİRS) tasarımının tamamlanması
26 GÖKTÜRK Yenileme Uydu Sistemi Geliştirilmesi Projesinin ihalesinin tamamlanması
27 Savunma Sanayiinde Kritik Yarı İletken Teknolojilerine Yönelik Yatırım Yapılması kapsamında Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (KDT) Projesinin imzalanması
28 100 kg ve altında yer alan mikro uyduları, 400 km irtifadaki yörüngeye yerleştirilebilecek kapasitede Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirilmesine yönelik üretim/test altyapısı ve fırlatma üssü kurulması yeteneğinin kazanılması amacıyla sözleşme imzalanması
29 Türksat 6A Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında görev yükü üretim testlerinin tamamlanması
30 Silahlı HÜRKUŞ Uçağı (HÜRKUŞ-­‐C) Geliştirilmesi ve Seri Üretimine yönelik ihalenin sonuçlandırılarak yüklenici firmanın belirlenmesi
31 Vakıf Bağlı Ortaklıklarının, MSB Bağlısı Yapıların ve TÜBİTAK enstitülerinden müteşekkil Savunma Sanayi Ekosistemi Koordinasyon Platformunun Oluşturulması
32 Katmanlı imalat, nadir toprak elementleri, refrakter grubu metaller gibi Kritik Malzeme Teknolojilerinde Savunma Sanayiinin Tam Bağımsızlığı İçin Stratejik Yol Haritalarının Belirlenmesi
33 20 mm taret ve burun topu (ATAK Helikopteri Burun Topu) sisteminin milli/yerli imkânlarla geliştirilmesine yönelik sözleşme müzakerelerinin tamamlanması
34 Ülkemizin savunma sanayii ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla savunma sanayi şirketlerindeki akademi yapılarının konsolide edilerek SSB Akademi idari yapısının kurulması
35 Savunma Sanayi Malzeme Yerlileştirme Programı Başlatılması ve en az 5 malzeme/alt sistemin yerlileştirme çalışmalarına başlanması
36 Roketsan İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Altyapısının (ITAM) kurulması
37 Zırhlı Araç Teslimatları Projeleri kapsamında Kirpi II, Akaryakıt Tankeri, Olay Yeri İnceleme Aracı, Zırhlı Komuta Kontrol Aracı, Zırhlı Mini Ekskavatör gibi farklı tiplerde toplam 431 araç teslimatı yapılması
38 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 4 adet helikopter teslimatının yapılması
39 MPT-­‐76 Projesi kapsamında 5.500 adet tüfeğin teslimatının yapılması
40 HİSAR Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında Aksaray Atış bölgesinde atışlı testlerin gerçekleştirilmesi
41 Savaş uçaklarımızda kullanılan modern mühimmatların yerli imkanlarla geliştirilerek tedarik edilmesi
42 Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında mevcut 65 firmaya ilave olarak 25 yerli firmanın değerlendirilmesi ve destek programlarına başlanması
43 Savunma Sanayii Zirvesinin Gerçekleştirilmesi

TÜRKİYE RADYO -­ TELEVİZYON KURUMU

1 Dünyada alanlarında önde gelen konukların katıldığı uluslararası ölçekte ses getiren TRT WORLD FORUM’un ikincisinin yapılması
2 TRT’nin yerli ve milli dizi, çizgi film karakterlerimize ait tasarımların ünlü mağazaların raflarında yerlerini alması
3 TRT Türk Kanalının yeniden yayın hayatına başlaması

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

1 Yükseköğretim Kurumlarının ihtisaslaşmasına yönelik olarak belirlenen 11 Araştırma Üniversitesi ve 5 Aday Araştırma Üniversitenin ihtisas alanlı araştırmacı insan kaynaklarının oluşturulması,
2 Bölgesel Kalkınma Odaklı olarak belirlenen 5 üniversitenin takip edilerek geliştirilmesi ve 2018 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı 5 ihtisas üniversitesinin daha belirlenmesi
3 YÖK Kariyer Projesi ile akademide daha hızlı, daha şeffaf ve performans odaklı istihdamının sağlanması

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.