Proje Yöneticiliği Bir Meslek midir?

Makale Salı, 09 Ağustos 2016 00:00 yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt 0
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Nedret Orbay*

İsmail Özkan*

İnsan, zaman, doğa, para iyi kullanılırsa büyük güç: kötü kullanıldığında ise iyi bilinmiyorsa, başarı iyi biliniyorsa “Eyvah Eyvah” . Ülkemizde proje yönetiminin neden gelişmediği sorusuna verilen cevap seçenekleri; 

A.Yeterli sermaye birikimi yok

B.Karlılığa katkı inancı yok

C. Bu işin bir standardı yok.

Karlılığa katkı inancı yaratmak olumlu örneklerle toplum mühendisliğinin ilgi alanına giriyor. Sermaye birikimi sağlamak aşılması çok daha zor bir dağ. Üstelik oyuncuları ve oyun alanı liberal ekonomi ve çılgın iletişim çağında uluslar arası boyutlara ulaşıyor. Yani bütün dünya. Mazur görülürse örneğimiz, Taşlıdere İdmangücü ile Real Madrid maçı, ilahi güç müdahil olmazsa sonuç belli.

Peki, öylece oturacak mıyız? Elbette ki hayır. Biz de mücadeleye sondan başladık. Hiç kimse artık: “Bu İşin Bir Standardı Yok” diyemeyecek. Artık var, bizim elimizden şimdilik bu geldi. “Proje Yöneticisi Meslek Standardı” Proje yöneticiliği; ekonomik nefes, bitiş çizgisine sağlıklı varış ve daha iyisinin arayışı ile başarı için bir pusuladır. Proje yöneticiliği ; “Yaratıcılık Ekonomik Verim Ve Sürdürülebilir Bir Çevre” algısını önemseyen bütün toplum katmanlarının kulağına küpe olmaktır.

Mesleğiniz: Proje Yöneticiliği

Kendimizi tanıtırken kullandığımız iki temel kavramdan birisi mesleğimiz birisi de yaptığımız iştir. Çoğunlukla da bu ikisi birbirinden farklılık gösterir. Örneğin mesleği kimya mühendisi işi ilaç firmasında müşteri temsilcisi; mesleği mimar, işi proje müdürü; mesleği ekonomist, işi yönetim danışmanı gibi. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Aslında aynı iş kolundaki eylemleri açısından bakıldığında bu farklılığın olması da doğaldır. Ancak yapılan eylem belli bir iş koluna özel değilse, bu durumda çalışacak kişilerin mesleki yeterliliklerinin ayrıca değerlendirilmesi gerekecektir. Proje yöneticisi de bu kapsamda yer almaktadır.

Avrupa Birliği’ne katılım süreçleri ile birlikte son zamanlarda günlük yaşantımıza giren bir kavram PROJE. Peki proje nedir ve neden yönetilmesi gerekir? Pek çok ve benzer tanım arasından en yakın bulduğum proje tanımı şöyle;

“Tanımlı bir gereksinimi karşılamak üzere, kaynakları-yeri, süresi, bütçesi ve işgücü vb. belirli olan özgün bir girişimin, amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmesine yönelik planlanan faaliyetler bütününe PROJE denir.

Görülebileceği gibi proje herhangi bir iş koluna özel bir kavram olmayıp farklı iş kollarında olduğu kadar özel hayatımızda da kullanabileceğimiz bir kavramdır.

Bu tanıma paralel olarak Proje Yöneticiliği’nin de bir meslek olarak tanımlanması bu işi yapan kişilerden beklenecek bilgi, beceri ve yetkinliklerin de belirlenmesi gerekliliğinden yola çıkarak NORM Eğitim Danışmanlık Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türk Proje Yönetim Meslek Enstitüsü’nün girişimi ile bir çalışma başlattık. Türkinşa Sendikasının da baştan beri yer aldığı ve çeşitli iş kolları temsilcilerinin aktif katılımı ile sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda hazırlanan Meslek Standardı tanımı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bizim yaklaşımımız Proje Yöneticisinin bir metodolojiyi uygulayan bir kişi olmasının ötesinde, iş alanından bağımsız ve en az ilgili kuruluşların yöneticileri kadar söz hakkına sahip kişiler olarak görev yapmaları gerektiği yönündedir. Ancak bu şekilde yapılmakta olan ya da tamamlanan projenin gerçek anlamda ölçümlenmesinin yolu açılacak başarıların yanı sıra projesizlik/ yönetimsizlik maliyetleri de değerlendirilebilecektir.

PROJE: çok kolaylıkla söylediğimiz bir sözcüktür. Herkesin bir projesi var, herkes bir şekilde bir projenin parçasıdır. Karmaşıklığı, kullanılan insan gücü, zaman, maliyet gibi kaynakların büyüklüğü, projenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli yönetim bilgi ve becerisini etkileyen faktörler. Ancak temelde baktığımız zaman meslek standardı bize bütün projeler için geçerli olan başka bir deyişle “olmazsa olmaz” tanımları veriyor. İlk adımı attık, daha alınması gereken çok yolumuz var.

Meslek Standardı’nda Neler Var?

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Ulusal Mesleki Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında yürütülen Meslek Standardı tanımları ile ilgili mesleğin gerektirdiği bilgi ve yetkinliklerin neler olduğunu belirlemektedir. Proje Yöneticisi Meslek Standardı da bu şekilde ele alınarak tanımlandı. Proje Yöneticisi’nin yapması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin bazıları şunlar:

Temel Görevler: 

Projenin tanımlanmasını sağlamak, iş organizasyonu yapmak, projeyi yürütmek, projeyi sonlandırmak.

Bilgi ve beceriler : 

Analitik düşünme becerisi, ekip kurma becerisi, iletişim ve ilişki kurma teknikleri bilgi ve becerisi, karar verme becerisi, koordinasyon ve süreç yönetimi bilgi ve becerisi, kriz yönetimi becerisi, liderlik ve yönetim bilgi ve becerisi, paydaş yönetimi bilgi ve becerisi, planlama ve organizasyon bilgi ve becerisi, problem çözme becerisi, temel maliyetlendirme ve bütçe bilgi ve becerisi, zaman yönetim bilgi ve becerisi.

Yetkinlikler, tutum ve davranışlar

Aktif dinleyici olmak, çatışmaları çözmek, değişime ve yeniliklere açık olmak, duygularını kontrol edebilmek, ekip oluşturmak, etkili iletişim ve ilişki yöntemlerini kullanmak, etkili ve güzel konuşmak, geribildirim vermek, ikna etmek, inisiyatif kullanmak, kaynakları verimli kullanmak, mesleki etik ve ilkelere uygun davranmak, motive etmek, müzakere edebilmek, problemleri çözmek, profesyonel yaklaşım sergilemek, projenin amaç ve kapsamını gözetmek, risklere karşı öngörülü ve hazırlıklı olmak, sorumluluğu aktarmak, stres altında etkili çalışmak, toplam kalite odaklı olmak.

Görülebileceği gibi bir proje yöneticisinden beklenenler metodolojik yaklaşımın çok ötesindedir.

Bundan Sonra Ne Olacak

Sürecin bundan sonraki aşaması da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş.Meslek Standardının kabul edilmesi ile birlikte sıra Ulusal Yeterliliğin tanımlanmasına geliyor.Başvurunun yapılması ile birlikte bu amaçla oluşturulan çalışma grubumuz da faaliyetlerine başlayacaktır.Meslek Standardının tam metnine www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Psikiyatri polikliniğine giren biri içerideki üç hemşireye seslenir. Bakar mısınız hanginiz daha güzelse onunla evleneceğim. Kaşları çatılan hemşirelerden biri beyefendi siz deli misiniz der. Adam kahkaha atar normal adamın burada ne işi var diye söylenir. Muayeneden çıkar ve en akıllı benim der, siz en güzelinizi bulana kadar ben çoktan toprak olur giderim. Proje Yöneticisi biraz maceracı, biraz gözü kara, biraz hayalperest, biraz oyuncu ama çoğunlukla akılcı olmalıdır.

Proje Yöneticiliği karanlık bir kuyuya ışık tutmak, mağarada doğru yolu bulmak ve daha da çarpıcısı deliler arasında akıllı kalabilme becerisidir. Mantıksal yönü ile de hedefe ulaşırken herkesi birbirine taşıtabilme becerisidir.

Kurucu Ortak /Alfa Bilgi Teknolojileri Ltd.

Başkan Yardımcısı/Norm Eğitim Danışmanlık Derneği

Onursal Başkan /Tpyme Proje Yönetim Meslek Enstitüsü

 

Başdanışman/Okyanus Danışmanlık A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi/TÜRKİNŞA Sendikası

Onursal Başkan ve Kurucu TPYME Türk Proje Yönetim Meslek Enstitüsü

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.