Ticari İşletmeleri Bekleyen Risk (Finansal Zarar)

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Şirketlerin ve işletmelerin yegane kuruluş amacı kar elde etmek ve bu karın sürekliliğini korumak olarak tasarlanmıştır. Şirketler ve işletmeler kar elde etmek için gerekli organizasyon, bilişim, emek, sermaye, işgücü, istihdam gibi yapılanmalar ile ticari hayata başlarlar. Bu makalemizde; şirketlerin üretim yapıp, bu üretimi pazarladıklarında para kazandıklarını düşünseler de yapmış oldukları ticaretten tahsil edemediği fatura, çek, senet, ödenen banka faizleri ve davalı alacaklar gibi konulardan dolayı göremedikleri bir konu olan finansal zarar konusundan bahsedilecektir. 

TÜİK verilerine göre 1.352.000 kayıtlı işletme olduğu tespit edilmiştir. Çoğunluk olarak limited şirket tüzel kişilikleri daha fazladır. Küçük orta işletmelerin genelde aile şirketi veya az ortaklı yapılar olduğu karşımıza çıkmaktadır. Bu tür işletmelerde en çok karşılaşılan konuların başında olan ve işletme körlüğü diye adlandırılan hatalar daha fazla ön plandadır. İşletmeler genelde üç veya altı aylık son durumda da yılsonlarında karlılıklarına bakarak karar alırlar. İşletme körlüğünü finansal açıdan değerlendirdiğimizde firmalar kar veya zarar hesabı yaparken kendi bünyelerinde muhasebe birimi var ise bunlarla,  dışarıdan bir mali müşavir ile çalışıyor ise bu raporları talep ederek işletmelerin kar veya zararlarını ölçmektedirler ve bunlara göre yönetimsel kararlar vermektedirler. Bu raporlar hazırlanırken genelde rapor hazırlayanlar kesmiş olduğu fatura veya cirosundan yapmış olduğu hammadde alımı, işçilik, pazarlama gideri, genel yönetim giderleri ve ödemiş olduğu faizleri çıkardıktan sonra kar veya zarar durumunu tespit etmektedirler. Sizlere bu açıdan bakıldığında şirketin gerçek durumunun yansıtmayan bir rapor veya analiz yapmanın yanlış olduğunu, yanlış yapılan analizler sonucu işletme sahiplerini bekleyen risklerin neler olduğu konusunda biraz daha anlatımla devam edeceğim. İşletmelerin satışlar toplamından satış iadeleri, iskonto, indirimler ve ciro prim indirimlerini düşüp düşmediklerine baktıktan sonra net satışlarını tespit etmeleri önem arz etmektedir.  Çıkan sonuçtan sonra üretim firmaları; sarf edilen hammadde giderleri ve üretim için kullanılan yardımcı malzemeler ayrıca direk üretimde çalışan personelin giderlerini çıkarmaları sonucu brüt karını tespit etmelidirler. Neden brüt karı tespit etmek önemlidir? Çünkü üretim veya hizmet için yapılan ana giderler şirketlerin piyasada rekabet etmeleri ve uygun satış politikaları için öncü bir orandır. Bu oranların hesaplanması için makalenin sonunda bir örnek vereceğim. Brüt satış kar veya zararının tespitinin ardından net kara ulaşmak için şirketin yapmış olduğu ar-ge gideri, pazarlama gideri ve işletmenin sürekliliği için yapılan genel yönetim giderleri çıkarılması sonucu faaliyet kar veya zararı tespit edilir. Bu veri şirketlerin yapmış olduğu üretim veya hizmet sonrası faaliyet karlılığını belirlemektedir. Bu rakamlardan sonra oluşabilecek diğer olaylar ise şirketin net karını belirleyecektir.  Bunlar bir varlığın karlı veya zararına satışı, yangın, hırsızlık, ziyan, ürünün modası veya yeni gelişen teknoloji sonrası ürünün stokta kalması vs. İşte tam burada işletmeler birde alacaklarını tahsil edemediğinde ve bu nedenle de ödenen banka faizleri sonrası finansal zarar ortaya çıkmaktadır. Tahsilat yapılamadığı için kullanılmak zorunda olan krediler ve faizleri geciken kamu ve piyasa ödemeleri firma ve yöneticileri derinden etkilemekte bazen de iflas ve işletme kapanışlarına kadar götürmektedir.  Bu veriler dahilinde işletmeler bu raporları incelerken bahsedilen konularda dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Sonuç olarak işletmeler kar veya zarar raporu hazırlarken öncelikle net satışlarını ardından üretim maliyetlerini akabilin de faaliyet giderlerini tespit ettikten sonra çıkan sonuç sonrası bakmaları gereken birde finansal giderlerini gözden geçirerek karar almaları önem arz etmektedir. Önemli bir tavsiye olarak; işletmelerin bu raporları aylık olarak incelemeleri ve buna göre karar vermeleri şirketleri veya işletmeleri geleceğe taşıma açısından kaçınılmaz bir raporlama noktasıdır.  Son dönemlerde güncel ekonomik duruma baktığımızda; bankaların kredileri verme konusunda daha dikkatli ve bazı kredileri kapatmaları söz konusu olacağı için para ve kaynak bulma konusunda işletmelerin daha da zorlanacağı aşikardır. Piyasada bu günlerde üç aylık vadelerle satışlar veya daha uzun vadeli satışlar yapılmaya başlanmıştır, bu satış vadelerinin artacağı da kaçınılmaz görünmektedir. Şirketiniz aylık sabit giderlerini (kira, maaş, sabit faturalar SGK, vergi, vs) karşılayacak nakit avansları almadan iş almak veya üretime başlamak tehlikeli bir sonuç çıkarabilir. 

Söz konusu şirketler sektörleri gereği ister üretim olsun ister hizmet, satış rakamlarının sabit giderlere denk gelen yüzdeleri belirleyerek bu yüzdelik kısmının nakit alan bir yapı kurarak satış politikaları oluşturmaları önem arz etmektedir. Buradan konuya istinaden olumsuz itirazlarınızı duyar gibiyim ama şunu unutmamak gerekir ki sizler şirketlerinizi bu günlere kolay getirmediniz. Bunu korumak ve geleceğe unvanlarınızı taşımanın kararları da yine sizlerin sayesinde olacaktır. Yaşanılanlardan ders çıkarıp geleceği bu kararlarla örmek için uygun bir piyasadayız, geç kalınmış finansal yapının içinde hala değiliz.  

Örnek: x işletmesi 30.04.2016 tarihli performans raporu

Ciro (Satış): 1.200.000 

İskonto: 50.000

İndirim: 60.000

Net Satış: 1.090.000

Maliyet: 800.000 

Hammadde: - 500.000

Yardımcı Madde: - 100.000 

İşçilik  Üretim Prs.: - 200.000

Brüt Kar veya Zarar: 290.000 Şirket İçi Sektör Üretim Karlılığı  % 26,6 

Ar- Ge Gideri: - 30.000 

Pazarlama Gideri: - 60.000

Genel Giderler: - 40.000

Faaliyet Kar Zararı: 160.000 Şirket İçi Sektör Karlılığı % 14,6 

Ödenen Banka Faizi: -   60.000 

Tahsil Edilemeyen Alacak: - 220.000

Net Zarar: -120.000

 

Özkan Uzel - Sorumlu Bağımsız Denetçi-Mali Müşavir

 

www.uzeldanismanlik.com 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.