2018 Yılı Kamu Yatırım Programı Yayımlandı

Rapor Pazartesi, 09 Nisan 2018 00:00 yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt 0
Öğeyi Oyla
(0 oy)

2018 Yılı Yatırım Programı'nda Proje Sayısı 170 Artarak Toplam

3.212 Adete Çıktı. Projelerin Yatırım Tutarları İse Yüzde 26,4 Oranında Artarak Toplam 805 Milyara Ulaştı

2018 yılı kamu yatırım programı 15 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2018 yılı Yatırım Programı'nda proje sayısı 170 artarak, toplam 3.212 adete çıktı Projelerin yatırım tutarları ise yüzde 26,4 oranında artarak toplam 805 milyar TL'ye çıkarken, bu projeler için verilen harcama ödeneği ancak yüzde 9,5 oranında artarak 88 milyar TL oldu. Merkezi Bütçe'den yatırım ödeneği kullanacak olan tüm Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının bekledikleri yatırım programının yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2018 yılı kamu yatırım programında yer alan projeler ve 2018 yılı yatırım harcama ödenekleri belli oldu. Kamu yatırım programında yine geçen yıl olduğu gibi Yap-İşlet-Devret modelli, büyük hacimli projelerin yer almamış olduğu görülüyor. Hükümetin son dönemde kamu yatırım programında yer alan projelerin bir hayli üzerinde olan altyapı yatırımlarını Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yaptırmakta olduğu görülüyor. YİD modelli projeler için kira bedeli ve Hazine garantisi gibi ödeme yükümlülükleri veren Devlet, bu ödeme yükümlülükleri için de Merkezi Bütçe'den kaynak ayırmaya başladı. 2018 yılı Merkezi Bütçesi'ne sadece Sağlık Bakanlığı hastanelerinin kira ödemeleri ve bazı büyük mega projelerinin yolcu garantisi ödemeleri için 3,6 milyar TL kaynak ayrıldı. 

2018 Programında Proje Sayısında Önemli Bir Artış Var

2018 yılı Yatırım Programı'nda kaynak yetersizliğine rağmen proje sayısında 170 adet ile önemli bir artışın olduğu görülüyor. Böylece 2017 programında 3.042 adet olan proje sayısı 2018 programında 3.212 adete çıkıyor. Bir önceki yıla göre proje sayısı artan sektörler Konut, Eğitim, Ulaştırma, Enerji, Tarım, Turizm ve Madencilik olarak görülürken, Sağlık sektörü proje sayısında düşüş olmuş. Buna göre proje sayısı en fazla artan sektör 77 adet ile Konut olurken, bunu 34 adet ile Eğitim, 30 Adet ile Ulaştırma ve 21 adet ile Tarım sektörleri takip ediyor. Enerji sektöründe 10 adet proje artışı görülüyor. Sağlık sektörünün ise geçen yıla göre 13 adet azaldığı görülüyor. 

Projelerin Yatırım Bedelleri Toplamı Bir Önceki Döneme Göre Yüzde 26,4 Artış Gösteriyor

Öte yandan 2018 yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin yatırım bedelleri toplamının ise 2017 dönemine göre yüzde 26,42 oranında artış gösterdiği görülüyor. Böylece 2017 yılında 636 milyar TL olan projelerin yatırım bedelleri toplamı 2018 yılında 805 milyar TL'ye ulaşmış oluyor. Kaynak yetersizliğinden 2018'de verilen harcama ödeneği ancak yüzde 9,5 oranında arttırılarak 88 milyar TL'ye çıkarıldı:Öte yandan 2018 yılı Yatırım Programı'nda projelerin yatırım bedelleri toplamı yüzde 26,42 oranında arttırılmasına rağmen, kaynak yetersizliğinden bu projelere verilen harcama ödeneğinin ancak yüzde 9,5 oranında arttırılabildiği görülüyor. Öyle ki, kamunun en büyük ödeneğini kullanan Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne verilen ödenek miktarlarının bir önceki dönem ile aynı seviyede tutuldukları, deflatör oranında bile artış verilmediği tespit ediliyor. Böylece 2018 yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelere verilen toplam harcama ödeneği 88 milyar TL olarak tespit ediliyor. 2017 yılında bu miktar 80,4 milyar TL olmaktaydı. 

En Yüksek Ödenek Harcaması Verilen Sektörlerde Sıralama Yine Değişmedi

Kamu yatırım programında son yıllarda en büyük ödenek harcaması verilen sektörlerde sıralama değişmiyor. 2018 yılı programında da aynı sıranın yer aldığı görülüyor. Sadece geçen yıl 5.  ve 6.  sıralarda yer alan Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi ve Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal olan sektörlerin 2018 yılında bu sefer yer değiştirdiklerini, 5. sıraya Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal ve 6. sıraya Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi sektörlerin geldiği görülüyor. Böylece 2018 yılı Yatırım Programı'nda ilk sırayı yine 29 milyar TL yatırım ödeneği ile Ulaştırma-Haberleşme sektörü alırken, bunu ikinci sırada 14 milyar TL ile Eğitim sektörü, üçüncü sırada 11 milyar TL ile Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi sektörü izliyor. Dördüncü sırada ise 10 milyar TL yatırım ödeneği ile Tarım sektörü geliyor. 2018 yılında harcama ödeneğinin projelerin yatırım bedelleri toplamını karşılama oranı yüzde 11,9'a düştü. 2018 yılı Yatırım Programı'na çok sayıda proje alınması ve projelerin yatırım bedelleri toplamının artması, buna karşılık verilen harcama ödeneği miktarının yeterince arttırılmamış olması nedeniyle, harcama ödeneğinin, projelerin yatırım bedelleri toplamını karşılama oranını daha da aşağıya düşürdüğünü görüyoruz.2018 yılında projelerin yatırım bedelleri toplamı 805 milyar TL olarak tespit edildiğinde ve bu rakamı projelerin harcama ödeneği olan 88 milyar TL'ye böldüğümüzde, yüzde 11,9 oranına ulaşıyoruz. 2018 Yılı Yatırım Programı'nda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi. Yatırım projeleri, "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edildi. Her proje için proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2017 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2018 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.

2018 Yılı Yatırım Programı, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın yasalaşması sürecinde TBMM tarafından yapılan değişiklikleri kapsıyor.

İçme Suyu ve Atıksu Projelerine 719 Milyon TL Ödenek

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık su projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinde 719 milyon 270 bin lira ödenek tahsis edildi.Söz konusu ödenek yatırım programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.SUKAP için tahsis edilen bu ödeneğin belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kararlaştırılacak.

2018 Yılı Yatırım Programı'nın Kaynaklara Göre Dağılımı

2018 yılı Yatırım Programı'nda yer alan 88 milyar TL tutarındaki toplam harcama ödeneğinin 66 milyar 736 milyon TL'si Merkezi Yönetim Bütçesi'nden, 19 milyar 918 milyon TL'si Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bütçesinden finanse edilecek. Ayrıca 1 milyar 276 milyon TL'si de Döner Sermaye ve Sosyal Güvenlik kuruluşları bütçesinden sağlanacak. Mahalli İdarelerin (Belediyelerin) kamu yatırımları için de kamu yatırım programından 46 milyar 723 milyon TL harcama ödeneği ayrıldığı görülüyor. Böylece Mahalli İdareler dahil toplam kamu için ayrılan harcama ödeneği miktarı 134 milyar 777 milyon TL'ye ulaşıyor. 2018 yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin yatırım tutarları toplamı, 2017 sonu kümülatif harcamaları ve 2018 yılı için verilen ödeneklerin sektörler bazında dağılımı aşağıdaki tabloda görülüyor.

Sektörler

Proje Sayısı

Proje Tutarı

2017 Sonu Kümülatif Harcama

2018 Yatırımı

Dış Kredi

Toplam

Dış Kredi

Toplam

Dış Kredi

Toplam

Tarım

331

3.153.465

155.751.039

2.850.001

64.358.440

59.305

10.109.912

Madencilik

58

1.153.440

5.722.329

742.440

2.177.020

411.000

2.805.790

İmalat

85

--

4.480.934

--

1.308.956

--

1.021.320

Enerji

155

7.156.753

35.924.996

5.694.127

13.768.500

640.222

5.706.217

Ulaştırma

499

59.491.390

385.933.291

36.952.639

158.888.514

3.467.600

28.921.703

Turizm

66

--

2.423.318

--

849.200

--

504.896

Konut

147

--

1.752.882

--

382.114

--

590.003

Eğitim

940

--

83.635.823

--

28.339.523

--

14.026.303

Sağlık

116

384.000

28.003.424

91.730

5.454.297

140.404

7.248.652

Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)

815

1.527.316

101.021.901

912.448

32.680.108

114.618

17.118.703

DKH-İktisadi

213

--

48.013.514

--

11.881.063

--

10.985.563 

DKH-Sosyal

602

1.527.316

53.008.387

912.448

20.799.045

114.618

6.133.140

Toplam

3.212

72.866.384

804.849.937

47.243.385

308.206.675

4.833.149

88.053.499

2018 Yılı Önemli Projeler Listesi  (Bin TL)

 Kuruluş Ve Proje Adı

Toplam Yatırım Tutarı (TL)

2018 Yılı Ödeneği (TL)

Sektör: Tarım

 

 

DSİ, BAKIRÇAY-KINIK SULAMASI

651.182

15.000

DSİ, MERİÇ TAŞKIN

850.381

30.000

DSİ, KIRKLARELİ DEPOLAMA

510.304

7.500

DSİ, KUZGUN-DAPHAN I. MERHALE (DAP) SULAMASI

1.148.042

16.000

DSİ, KRALKIZI-DİCLE I. MERHALE (GAP) SULAMASI

4.062.368

185.000

DSİ, GELİNGÜLLÜ SULAMASI

799.929

1.000

DSİ, BATMAN II. MERHALE (GAP) SULAMASI

1.998.870

20.000

DSİ, KAYACIK (GAP) SULAMASI

718.246

22.000

DSİ, AKÇAY-BOZDOĞAN SULAMASI

541.377

20.000

DSİ, ÇİNE SULAMASI

1.522.052

55.000

DSİ, DEVELİ II. MERHALE SULAMASI

1.266.928

35.000

DSİ, BAFRA OVASI SULAMASI (DOKAP)

860.002

12.000

DSİ, AŞAĞI ÇEKEREK 1. MERHALE (KOP)

1.209.000

20.000

DSİ, KÜÇÜKMENDERES-BEYDAĞ SULAMASI

1.131.000

15.000

DSİ, ÇARŞAMBA OVASI SULAMASI VE DRENAJI (DOKAP)

1.407.706

25.000

DSİ, YAZICI  (DAP)

1.104.707

20.000

DSİ, KUZUOVA POMPAJ SULAMASI (DAP)

555.717

1.000

DSİ, ADATEPE SULAMASI

1.460.747

25.00

DSİ, AYDINTEPE – ÇAYIRYOLU 2. MERHALE (DOKAP)

607.000

21.000

DSİ, GELİBOLU- GÖKBÜET SULAMASI

571.122

30.000

DSİ, YÜKSEKOVA (DAP)

553.000

10.000

DSİ, ORTA CEYHAN MENZELET II. MERHALE (GAP)

1.998.062

120.000

DSİ, MANYAS II. MERHALE SULAMASI

969.429

50.000

DSİ, YONCALI (DAP)

762.703

30.000

DSİ, AMİK –AFRİN SULAMASI

1.704.000

35.000

DSİ, HINIS 1. MERHALE (DAP)

600.000

25.000

DSİ, AŞ. İPSALA SULAMASI

1.021.742

30.000

DSİ, BAHÇELİK SULAMASI

1.874.178

26.000

DSİ, KRALKIZI-DİCLE II. MERHALE (GAP) SULAMASI

798.819

25.000

DSİ, AŞ. FIRAT II. MERHALE (GAP)

6.212.412

300.000

DSİ, SURUÇ OVASI POMPAJ SULAMASI (GAP)

2.570.000

20.000

DSİ, BOZOVA SULAMASI (GAP)

1.996.000

20.000

DSİ, KARS ÇAYI HAVZASI I. MERHALE (DAP) SULAMASI

905.000

50.000

DSİ, KONYA ÇUMRA III. MERHALE SULAMASI

2.538.578

232.000

DSİ, SİLVAN I. MERHALE (GAP) SULAMASI

8.514.233

406.300

DSİ, İVRİZ SAĞ VE SOL SULAMASI REHABİLİTASYONU

930.538

10.000

DSİ, FİLYOS HAVZASI TAŞKIN KORUMA

630.991

100

DSİ, ÇERMİK KALE (GAP)

542.859

17.000

DSİ, ADIYAMAN –KAHTA (KOÇALİ BARAJI VE SULAMASI)(GAP)

1.028.138

25.000

DSİ, KIBRIS DRAGON ÇAYI

629.087

20.000

DSİ, BAKIRÇAY MANSAP OVALARI SULAMASI

700.774

5.000

DSİ, AŞAĞI SEYHAN YEDİGÖZE SULAMASI 3. MERHALE

952.729

20.000

DSİ, TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ VE SULAMASI

890.452

10.000

DSİ, PASİNLER SULAMASI 1. MERHALE

845.000

10.000

DSİ, CİZRE BARAJI (GAP)

730.000

30.000

SEKTÖR: ENERJİ

 

 

DSİ, ILISU BARAJI VE HES (GAP)

8.841.019

854.998

DSİ, YUSUFELİ BARAJI VE HES (DOKAP)

3.854.802

443.000

DSİ, ZAP (HAKKARİ BARAJI VE HES) (DAP)

1.185.669

1

EÜAŞ, KEBAN HES’TE REHABİLİTASYON İŞLERİ (DAP)

250.000

31.000

EÜAŞ, KARAKAYA HES’TE TÜRBİN VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI, DANIŞMANLIK, ETÜD VE REHABİLİTASYON İŞLERİ (GAP)

140.000

5.000

EÜAŞ,18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI BACAGAZI TESİSİ

289.444

93.733

EÜAŞ, 120 MW MOBİL YÜZER SANTRAL

249.000

108.650

EÜAŞ, TREYLER MOBİL SANTRAL

630.000

428.877

EÜAŞ, AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI ELEKTROFİLTRE REH.

380.000

3.200

EÜAŞ, SİNOP NGS. ALTYAPI İŞLERİ

62.337

2

TEİAŞ, YÜKSEK GERİLİM YÜKSEK GÜÇ TEST LAB.

183.974

24.000

TEİAŞ, BORNOVA 380 GIS

73.000

1.000

TEİAŞ, BURSA DOĞU 380 GIS

60.000

35.000

TEİAŞ, CİZRE –KIZILTEPE EİH

50.000

5.000

TEİAŞ, ŞÖNT REAKTÖRÜ TEMİNİ

50.000

5.000

TEİAŞ, İSPİR- KÖSE EİH

59.000

20.000

TEİAŞ, AMBARLI-SULTANMURAT KABLOSU

50.000

25.000

TEİAŞ, KAVACIK GIS

60.000

35.000

TEİAŞ, ÜRGÜP 380 TM (KOP)

123.000

20.000

TEİAŞ, MİLLİ YÜK TEVZİ SCADA PROJESİ

56.000

4.200

TEİAŞ, ÇAN 380 TM

51.000

15.000

TEİAŞ, VAN BACK TO BACK SİSTEMİ (GAP)

410.000

50.000

TEİAŞ, HADIMKÖY OSB GIS

113.000

30.000

TEİAŞ, MANAVGAT 380 TM

58.000

20.000

TEİAŞ, KÖSE 380 TM

53.000

15.000

TEİAŞ, AKKUYU NGS – SEYDİŞEHİR EİH (KOP)

117.000

12.000

TEİAŞ, AKKUYU NGS –KONYA 4 EİH (KOP)

198.000

5.000

TEİAŞ, AKKUYU NGS –MERSİN EİH (KOP)

6.000

6.500

TEİAŞ, BANDIRMA DGKÇS- GEMLİK EİH

125.000

69.349

TEİAŞ, GEMLİK – İZMİT 380 EİH

61.000

25.000

TEİAŞ, DİLİSKELESİ GIS

64.000

7.500

TEİAŞ, ETİLER GIS

80.000

10.000

TEİAŞ, ADAPAZARI- TEPEÖREN EİH

75.000

10.000

TEİAŞ, KÖSE- REŞADİYE EİH (DOKAP)

97.500

25.000

TEİAŞ, REŞADİYE-YOZGAT 380 EİH

110.000

20.000

TEİAŞ, YOZGAT 380 – İÇ ANADOLU DGKÇS EİH

67.000

15.000

TEİAŞ, ADANA – SEYDİŞEHİR EİH (KOP)

143.000

20.000

TEİAŞ, TORTUM 380- GÜRCİSTAN EİH (DOKAP)

68.000

10.000

TEİAŞ, KEMALPAŞA 380 GIS

85.000

2

TEİAŞ, KAVACIK-VANİKÖY-ETİLER KABLOSU

50.000

5.000

TEİAŞ, YATAĞAN-DENİZLİ BATI –DENİZLİ 4 EİH

55.000

5.500

TEİAŞ, BARTIN 380 OSB- AKÇAKOCA EİH

107.500

15.000

TEİAŞ, AKÇAKOCA-KARASU-ÇEKMEKÖY EİH

143.000

20.000

TEİAŞ, SOMA KOLİN TES-TUNÇBİLEK ŞALT EİH

71.000

15.000

TEİAŞ, KÖSE-DEÇEKO EİH

104.000

100

TEİAŞ, DEÇEKO- YOZGAT EİH

88.000

100

TEİAŞ, YOZGAT – İÇ ANADOLU DGKÇS EİH  (2. HAT)

60.000

100

TEİAŞ, LAPSEKİ 3- SÜTLÜCE 3 DENİZALTI KABLOSU

247.500

25.000

TEİAŞ, GEBZE GIS DERİ OSB KABLOSU

83.000

10.000

TEİAŞ, HERSEK EK ÇUKURU – DİLOVASI EK ÇUKURU DENİZALTI KABLOSU

225.000

21.963

TEİAŞ, ÇİFTLİKKÖY GIS

64.000

7.000

TEİAŞ, KONYA KUZEY –ILGIN TES – AFYON-2 EİH (KOP)

53.000

10.000

TEİAŞ, SÜTLÜCE – III – GELİBOLU 380 – ÇORLU 380 EİH

123.000

2

TEİAŞ, ERZİN 380- POLATELİ 380 (GAP)

73.500

2

TEİAŞ, SAMANDIRA – MALTEPE KABLOSU

60.000

2

TEİAŞ, KASTAMONU 380 – BARTIN OSB EİH

136.000

2

TEİAŞ, ALTINKAYA – SİNOP EİH

90.000

2

TEİAŞ, SİNOP KASTAMONU EİH

115.000

2

SEKTÖR: ULAŞTIRMA

 

 

TCDD, PALU-GENÇ-MUŞ DEMİRYOLU DEPLASMANI (DAP)

2.023.750

116.162

TCDD, ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN

16.212.071

604.595

- KAYAŞ-ANKARA-SİNCAN

1.226.675

217.545

-SİNCAN –ESENKENT

124.602

-

-ESENKENT-ESKİŞEHİR

1.848.528

-

ESKİŞEHİR GAR GEÇİŞİ

304.200

-

-ESKİŞEHİR-İNÖNÜ

171.403

-

- İNÖNÜ-VEZİRHAN

3.967.069

150.000

- VEZİRHAN-KÖSEKÖY (DOĞANÇAY RİPAJI DAHİL)

5.264.548

200.000

- KÖSEKÖY-GEBZE

1.467.152

20.000

-HIZLI TREN SETLERİ

592.667

-

- HIZLI TREN DEPOSU YAPIMI

1.208.855

15.000

TCDD, ÇEKEN ARAÇLARIN İMAL VE TEMİNİ İLE MOD.

1.518.562

77.000

- DMU TREN SETİ ÜRETİMİ (TÜVASAŞ)

1.346.632

50.000

-TEST VE ÖLÇÜM TRENİ

97.671

20.000

TCDD, LOJİSTİK MERKEZ KURULMASI

980.000

150.000

TCDD, ANKARA-SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN

9.749.065

500.000

TCDD, ANKARA-POLATLI-AFYONKARAHİSAR-UŞAK-İZMİR

5.224.209

500.000

TCDD, HALKALI- KAPIKULE DEMİRYOLU

3.213.841

2.000

TCDD, BANDIRMA-BURSA-AYAZMA-OSMANELİ

1.410.982

250.000

TCDD, GAP EYLEM PLANI PROJELERİ (GAP)

1.990.403

71.000

TCDD, ELEKTRİFİKASYON, SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON TESİSLERİ YAPIMI VE ALTYAPI İYİLEŞTİRMESİ

5.002.405

969.845

- BANDIRMA-BALIKESİR-MANİSA-MENEMEN (EST)

519.617

163.859

- ESKİŞEHİR-KÜTAHYA-BALIKESİR (EST)

578.925

128.438

- KAYSERİ- BOĞAZKÖPRÜ-ULUKIŞLA-YENİCE, MERSİN-YENİCE-ADANA-TOPRAKKALE (E)

349.195

20.864

- KAYAŞ-IRMAK-KIRIKKALE-ÇETİNKAYA (EA)

386.644

149.684

- MANİSA-UŞAK-AFYONKARAHİSAR (EST)

885.574

50.000

-SAMSUN- KALIN (STA)

1.204.607

395.000

- SAMSUN- KALIN AB HİBE (2)

693.839

-

-IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK DANIŞMANLIK, ELEKTRİFİKASYON, MÜŞAVİRLİK, KONTROLÖRLÜK

310.454

11.000

-TORBALI-ÖDEMİŞ-ÇATAL-TİRE DANIŞMANLIK ELEKTRİFİKASYON SİNYALİZASYON

146.507

50.000

-AFYON-KONYA (ESTA) (KOP)

620.882

1.000

TCDD, TOPRAKKALE-BAHÇE, NURDAĞ-BAŞPINAR-GAZİANTEP-MUSTAFAYAVUZ DEMİRYOLU (GAZİRAY DAHİL) (GAP)

2.353.282

350.000

TCDD, SİVAS-ERZİNCAN DEMİRYOLU (DAP)

5.912.325

100.000

TCDD, YENİ DEMİRYOLU VE II. HAT YAPIMLARI, ALTYAPI REHABİLİTASYONU, ELEKTRİFİKASYON, SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON TESİSLERİ YAPIMI

7.975.175

1.168.668

-MENEMEN-MANİSA 2. VE 3. HAT ELEKTRİFİKASYON, SİNYALİZASYON VE TELEKOM TESİSİ YAPIMI

412.444

130.000

-KONYA-KARAMAN 2. HAT, ELEKTRİFİKASYON, SİNYALİZASYON VE TELEKOM TESİSİ YAPIMI VE ALTYAPI İYİLEŞTİRMESİ  (KOP)

813.310

178.310

- ADANA-MERSİN 3. VE 4. HAT, ELEKTRİFİKASYON, SİNYALİZASYON VE TELEKOM TESİSİ YAPIMI

686.350

100.000

-ADANA-İNCİRLİK-TOPRAKKALE 2. HAT, ELEKTRİFİKASYON, SİNYALİZASYON VE TELEKOM TESİSİ YAPIMI

522.295

180.000

-SİNCAN OSB-YENİKENT-KAZAN DEMİRYOLU VE 2. HAT YAPIMI, ELEKTRİFİKASYON, SİNYALİZASYON, TELEKOM TESİSİ YAPIMI VE ALTYAPI İYİLEŞTİRMESİ

152.610

50.000

-KARAMAN-ULUKIŞLA-YENİCE YENİ DEMİRYOLU VE 2. HAT YAPIMI, ELEKTRİFİKASYON, SİNYALİZASYON, TELEKOM TESİSİ YAPIMI VE ALTYAPI İYİLEŞTİRMESİ  (KOP)

2.856.965

500.000

-SUVEREN-GÖZERTEPE-GENÇ YENİ DEMİRYOLU (DAP)

156.295

1.000

-NEMRUT KÖRFEZ BAĞLANTISI

19.217

8.358

-ALİAĞA-ÇANDARLI-BERGAMA YENİ DEMİRYOLU YAPIMI VE ÇANDARLI LİMANI DEMİRYOLU BAĞLANTISI

830.285

20.000

-SELÇUK – ORTAKLAR YENİ DEMİRYOLU VE İKİNCİ HAT YAPIMI

1.525.404

1.000

TCDD, AFYON-DENİZLİ- ISPARTA-BURDUR YERLİ SİNYALİZASYON

98.045

50.000

TCDD, YÜKSEK HIZLI TREN SETİ (106 ADET)

15.838.790

552.000

TCDD, KONYA YÜKSEK HIZLI TREN GARI (KOP)

78.321

56.609

TCDD, YERKÖY-KAYSERİ HIZLI TREN PROJESİ

2.391.355

5.000

TCDD, İLTİSAK HATTI YAPIMLARI

193.680

60.000

TCDD, DİYARBAKIR-MAZIDAĞI İLTİSAK HATTI (GAP)

316.701

25.000

TCDD, GEBZE – SABİHA GÖKÇEN – YAVUZSULTANSELİM KÖPRÜSÜ -3. HAVALİMANI –HALKALI YHT

8.971.688

5.000

TCDD, AKSARAY –ULUKIŞLA DEMİRYOLU (KOP)

1.131.500

1.000

TCDD, ÖDEMİŞ- KİRAZ HT DEMİRYOLU

423.776

1.000

TCDD, İZMİR LİMANI II. KONTEYNER MOLÜ YAPIMI VE YAKLAŞIK KANALININ TARANMASI

344.320

2

TAŞIMACILIK A.Ş., DEMİRYOLU ARAÇLARI İMAL VE TEMİNİ

3.028.025

272.889

DE ANAHAT LOKOMOTİFİ

298.086

33.000

MİLLİ EMU TREN SETİ

507.063

78.000

ELEKTRİKLİ ANAHAT LOKOMOTİFİ (64 ADET)

919.400

45.000

EMU TREN SETİ TEMİNİ (36 ADET)

927.150

45.000

TAŞIMACILIK A.Ş., ÇEKİLEN ARAÇLARIN İMALİ VE MODERNİZASYON

524.000

524.000

AYGM, KEMALPAŞA OSB BAĞLANTI HATTI VE LOJİSTİK MERKEZİ

371.489

27.500

AYGM, ANKARA-İSTANBUL SÜRAT DEMİRYOLU İNŞAAT, YAPI, MÜŞAVİRLİK, MÜHENDİSLİK VE KONTROLÖRLÜK HİZMETLERİ

1.064.826

1.520

AYGM, GEBZE-H.PAŞA, SİRKECİ-HALKALI BANLİYÖ HATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE DEMİRYOLU BOĞAZ TÜP GEÇİŞİ İNŞAATI (MARMARAY)

17.505.885

1.690.290

- MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

1.313.978

106.163

- DEMİRYOLU BOĞAZ TÜP GEÇİŞİ

7.044.105

215.503

- GEBZE-H.PAŞA, SİRKECİ-HALKALI BANLİYÖ HATLARI İYİLEŞTİRİLMESİ VE ELK. SİS.

6.426.789

1.312.206

- DEMİRYOLU ARACI İMALİ

2.721.013

56.418

AYGM, TÜRKİYE-GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN DEMİRYOLU (KARS AHILKELEK-TİFLİS-BAKÜ) (DAP)

1.646.357

6.010

AYGM, ATATÜRK VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANLARINA DEMİRYOLU BAĞLANTILARI

1.006.252

207.693

AYGM, ADAPAZARI-KARASU LİMANLARI VE SANAYİ TESİSLERİ DEMİRYOLU BAĞLANTISI VE İSTASYON TESİSLERİ İNŞAATI

898.402

232.231

AYGM, HALKAPINAR-OTOGAR DEMİRYOLU BAĞLANTISI

383.317

21.500

AYGM, FİLYOS LİMANI

676.409

256.601

AYGM, ŞIRNAK HAVAALANI

243.731

9.500

AYGM, HAKKARİ HAVAALANI (DAP)

183.756

4.500

AYGM, RİZE ARTVİN HAVALİMANI (DOKAP)

1.461.400

66.510

AYGM, YOZGAT HAVALİMANI (KOP)

253.800

21.000

AYGM, KARAMAN HAVALİMANI (KOP)

172.160

12.000

AYGM, BAYBURT GÜMÜŞHANE HAVALİMANI (DOKAP)

306.660

11.000

AYGM, ELAZIĞ HVY. YED. PİST VE İLAVE APRON YAPIMI (DAP)

150.000

15.000

DHMİ, ESENBOĞA HV. PAT SAHALARI YAPIMI

177.997

29.000

DHMİ, ADNAN MENDERES HV. APRON VE TAKSİYOLLARI YAPIMI

100.631

52.000

DHMİ, ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI

1.110.550

72.500

DHMİ, GAZİANTEP HAVALİMANI TERMİNAL BİNASI İLE APRON YAPIMI (GAP)

290.000

44.810

DHMİ, TOKAT YENİ HAVALİMANI

185.000

18.500

DHMİ, SAMSUN HV. TERMİNAL BİNASI VE MÜTEMMİM TESİSLER

120.000

12.000

KGM, BOZÜYÜK-BİLECİK-MEKECE-ADAPAZARI

2.449.159

2.695

KGM, BOZKIR- HADIM- ADİLLER (KOP)

866.670

1.000

KGM, YILDIZELİ SİVAS-ZARA—İMRANLI – SİVAS-ULAŞ (DAP)

855.142

5.000

KGM, SORGUN- AKDAĞMADENİ-YILDIZELİ (DAP)

648.742

20.000

KGM, KIZILKAYA AYR.-ANTALYA

634.220

60.000

KGM, SİLVAN-MALABADİ –H. KÖPRÜ (GAP)

525.163

20.000

KGM, ORMANKÖY-AKYAZI-DOKURCUN

564.900

2.570

KGM, BALIKESİR-DURSUNBEY-HARMANCIK-TAVŞANLI

675.674

42.850

KGM, DİYARBAKIR-SİVEREK-ŞANLIURFA (GAP)

552.449

10.000

KGM, DOĞU KARADENİZ SAHİL YOLU

11.801.854

4.002

KGM, ZARA-GEMİNBELİ-SUŞEHRİ (DAP)

567.234

32.900

KGM, ERDEMLİ-SİLİFKE-TAŞUCU

1.973.406

90.000

KGM, ERZİNCAN –PÜLÜMÜR AYR.(DAP)

836.401

2.500

KGM, ERZURUM AYR. – İSPİR (DAB)

506.508

15.000

KGM, BURSA-BALIKESİR-İZMİR

1.120.000

12.700

KGM, SİVRİHİSAR-AFYON-İZMİR

2.914.467

58.939

KGM, TATVAN AYR.-BİTLİS

571.295

15.000

KGM, HASDAL KAV.-KEMERBURGAZ-YASSIÖREN AYR.

2.635.684

160.000

KGM, SAMSUN-BAFRA-SİNOP (DOKAP)

3.768.053

30.000

KGM, ANTALYA-ALANYA

1.023.448

1.000

KGM, BALA AYR.-AKSARAY-EREĞLİ AYR.

742.695

20.000

KGM, SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR-BOZÜYÜK

630.372

1.000

KGM, KONYA-KARAMAN

726.058

20.000

KGM, KASTAMONU-ÇANKIRI

920.812

30.000

KGM, DİNAR-DENİZLİ-AYDIN

890.983

2.002

KGM, BOZÜYÜK-AFYON-BURDUR-ANTALYA

1.197.228

25.000

KGM, ANKARA-SAMSUN (DOKAP)

2.925.599

15.500

KGM, MERSİN ADANA YOL YENİLEME

1.435.747

25.700

KGM, HAVRAN-EDREMİT-AYVACIK

665.168

30.000

KGM, ZONGULDAK-AMASRA-KURUCAŞİLE-CİDE

4.502.228

50.000

KGM, AFYON-KONYA-EREĞLİ-ULUKIŞLA

1.133.003

45.000

KGM, Ş.URFA-KIZILTEPE-SİLOPİ (GAP)

1.599.328

64.000

KGM, K. MARAŞ-GÖKSUN

1.365.871

95.000

KGM, TOKAT-NİKSAR

603.192

35.000

KGM, ALANYA-GAZİPAŞA

812.819

50.000

KGM, İMRANLI-REFAHİYE

697,518

5.000

KGM, GEREDE-MERZİFON

613.491

65.000

KGM, ERZURUM-BİNGÖL-DİYARBAKIR (DAP)

631.986

57.825

KGM, MALATYA ÇEVRE YOLU (DAP)

504.770

30.000

KGM, İKİZDERE-İSPİR OVİT TÜNELİ

1.172.000

10.000

KGM, SİLİFKE-MUT-3. BL. HD.

1.344.486

100.000

KGM, ŞİLE-AĞVA-KANLICA-KAYNARCA

1.545.834

69.180

KGM, KANGAL-ALACAHAN-HEKİMHAN-MALATYA

1.158.761

90.222

KGM, KANAL İSTANBUL BAĞLANTI YOLLARI ETÜD PROJE VE YAPIMI

6.205.679

20.000

KGM, KIRIK TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI

1.024.000

5.000

KGM, GİRESUN-DERELİ-ŞEBİNKARAHİSAR

723.865

58.500

KGM, SABUNCUBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI

584.000

10.004

KGM, ANTALYA-MANAVGAT AYR.-DEREBOĞAZI-AĞLASUN

732.270

50.000

KGM, KONYA ÇEVRE YOLU

556.619

61.680

KGM, KASTAMONU İNEBOLU (KASTAMONU ÇEVREYOLLARI DAHİL)

1.406.839

150.000

KGM, TRABZON-AŞKALE (DAP) (DOKAP)

3.587.764

230.217

KGM, TRABZON ŞEHİR GEÇİŞİ

1.692.143

50.000

KGM, ORDU ÇEVREYOLU

1.614.861

66.182

KGM, MANAVGAT –ALANYA AYR. AKSEKİ

1.129.100

500

KGM, REFAHİYE-İLİÇ-KEMALİYE-DUTLUCA-ARAPGİ

1.333.875

60.000

KGM, GELİBOLU-ECEABAT

1.088.878

50.000

KGM, DÖRTYOL – HASSA

1.726.765

2

KGM, ÇILDIR-ARDAHAN AYR. – HANAK-DAMAL-POSOF TÜRKGÖZÜ (DAP)

810.000

2

BOTAŞ, MARMARA EREĞLİSİ LNG TERMİNALİ SEND-OUT KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI

169.669

20.174

BOTAŞ, DOĞALGAZ DAĞITIM HATLARI

7.161.760

831.321

BOTAŞ, TUZ GÖLÜ DOĞALGAZ YERALTI DEPOLAMA (KOP)

17.799.301

1.200.000

BOTAŞ, KUZEY MARMARA DOĞALGAZ DEPOLAMA TEVSİİ

4.259.924

680.000

BOTAŞ, DÖRTYOL YÜZER LNG DEPOLAMA VE GAZLAŞTIRMA ÜNİTESİ BAĞLANTI SİSTEMİ

310.000

174.000

BOTAŞ, SAROS FSRU TESİSİ İLETİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI SİSTEMİ

260.000

26.000

BOTAŞ, SAROS FSRU TESİSİ İLETİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTISI

67.500

7.000

BOTAŞ, TÜRK AKIMI KARA KISMI – 1 DGBH

185.000

129.500

İBB, ÜSKÜDAR-ALTUNİZADE-ÜMRANİYE-DUDULLU METROSU

4.267.017

143.559

İBB, RAYLI SİSTEM 68 ADET ARAÇ ALIMI

360.546

55.812

İBB, KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METROSU

4.730.883

989.145

İBB, ATAKÖY-İKİTELLİ METROSU

2.325.319

493.941

İBB, ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METROSU

1.899.489

1.122.375

İBB, KAYNARCA-PENDİK-TUZLA METROSU

2.037.191

858.460

İBB, ÇEKMEKÖY-SULTANBEYLİ METROSU

1.880.379

735.098

İBB, KİRAZLI-HALKALI METROSU

2.867.104

128.605

İBB, İSTANBUL METROLARI ARAÇ ALIMI (578 ADET)

2.035.277

147.349

İBB, BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METROSU

1.140.843

108.135

İBB, MAHMUTBEY-BAHÇEŞEHİR METROSU

2.833.328

270.333

İBB, TRAMVAY ARACI ALIMI (57 ADET)

450.682

1

İBB, VEZNECİLER – ARNAVUTKÖY METROSU

6.873.015

3

İZMİR B.B., İZMİR KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI

539.351

240.136

İZMİR B.B., RAYLI SİSTEM ARAÇ ALIMI (95 ADET)

441.492

152.620

İZMİR B.B., FAHRETTİN ALTAY-NARLIDERE İSTİHKAM OKULU HAFİF RAYLI SİSTEM

1.166.760

450.000

ANTALYA B.B., VARSAK-ZERDALİLİK TRAMVAY HATTI

1.169.219

450.000

DİYARBAKIR B.B., DAĞKAPI HASTANE RAYLI SİSTEM HATTI

631.345

180.000

İLLER BANKASI, MEYDAN-HAVALİMANI-EXPO RAYLI SİSTEM ARAÇ ALIMI (18 ADET)

184.126

35.260

AYGM, MEYDAN HAVAALANI-EXPO RAYLI SİSTEM HATTI

476.738

6.083

AYGM, ANKARA METROLARI TAMAMLAMA PROJESİ

5.659.814

758.623

- KIZILAY-ÇAYYOLU METROSU (M2) (KALAN İNŞAAT İŞLERİ)

285.961

9.435

- BATIKENT-SİNCAN METROSU (M3) (KALAN İNŞAAT İŞLERİ)

245.976

2.251

- TANDOĞAN-KEÇİÖREN METROSU (M4) (KALAN İNŞAAT İŞLERİ)

615.812

17.646

- MEVCUT ELEKTROMEKANİK İŞLER

1.399.521

162.785

- ARAÇ ALIMI

1.855.416

389.608

- (M4) MEVCUT (M1) METRO HATTININ MACUNKÖY DEPO SAHASI İLAVE HATLARI YAPIMI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ

223.095

64.338

-ÇAYYOLU DEPO SAHASI YAPIMI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ

196.480

8.794

-AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI

639.601

96.030

-M4-M1 BAĞLANTI HATTI

51.532

1.033

-NECATİBEY İSTASYONU TAMAMLAMA

67.372

-

AYGM, BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-KİRAZLI METROSU

1.338.348

332.349

AYGM, YENİKAPI-İNCİRLİ-SEFAKÖY METROSU

3.264.501

164.752

AYGM, İSTANBUL YENİ HAVALİMANI RAYLI SİSTEM BAĞLANTISI

11.946.118

1.628.902

AYGM, KONYA RAYLI SİSTEM HATLARI

3.140.605

198.768

SEKTÖR: EĞİTİM

 

 

MEB, FIRSATLARI ARTTIRMA, TEKNOLOJİYİ İYİLEŞTİRME HAREKETİ (FATİH) PROJESİ

7.000.000

1.000.000

SEKTÖR: DKH-ADALET

 

 

ADALET BAKANLIĞI, MUHTELİF CEZA İNFAZ KURUMU

9.021.500

1.287.392

CEZA İNFAZ KURUMU, MUHTELİF ADALET BİNASI

1.832.312

270.000

CEZA İNFAZ KURUMU, MUHTELİF CEZAEVİ

4.083.000

281.035

SEKTÖR: DKH-SOSYAL

 

 

DSİ, İZMİR İÇMESUYU 2. MERHALE

1.013.427

15.000

DSİ, TRABZON İÇMESUYU PROJESİ (DOKAP)

950.454

45.000

DSİ, TEKİRDAĞ İÇMESUYU PROJESİ

581.353

20.000

DSİ, KIBRIS’A ANAMUR (DRAGON) ÇAYINDAN BORUYLA SU GÖTÜRME PROJESİ

1.967.567

-

DSİ, ANTALYA İÇMESUYU 2. MERHALE

615.942

40.000

DSİ, BÜYÜK İSTANBUL İÇMESUYU III. MERHALE

959.005

80.000

DSİ, ADAPAZARI İÇMESUYU

541.483

10.000

DSİ, KONYA İÇMESUYU PROJESİ

679.400

59.900

DSİ, GAZİANTEP DÜZBAĞ İÇMESUYU PROJESİ

1.876.180

30.000

İLLER BANKASI, BELEDİYE İÇMESUYU VE ATIKSU DESTEK PROGRAMI (İÇMESUYU)

2.400.000

-

İLLER BANKASI, YEREL YÖNETİMLER ALTYAPI PROJESİ (JICA) (İÇMESUYU)

909.065

220.662

İLLER BANKASI, KENTSEL ALTYAPI PROJESİ (AYB) (KANALİZASYON)

532.086

23.039

İLLER BANKASI, BELEDİYE İÇMESUYU VE ATIKSU DESTEK PROGRAMI (KANALİZASYON)

6.000.000

-

İLLER BANKASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ (DÜNYA BANKASI)

509.561

167.741

İLLER BANKASI, YEREL YÖNETİMLER ALTYAPI PROJESİ (JICA) (KANALİZASYON)

893.328

208.506

İZSU, İZMİR İÇMESUYU VE KANALİZASYON PROJELERİ

763.413

231.986

İBB, ENDÜSTRİYEL ATIK TERMAL BERTARAF TESİSİ

842.543

96.743

SEKTÖR: SAĞLIK

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI, ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ

512.917

50.917

SAĞLIK BAKANLIĞI, BURSA DEVLET HASTANESİ

220.000

25.000

SAĞLIK BAKANLIĞI, BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ

371.405

100.000

SAĞLIK BAKANLIĞI, İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ

240.000

35.000

SAĞLIK BAKANLIĞI, OSMANİYE MERKEZ KADIN DOĞUM ÇOCUK HASTANESİ

240.000

25.000

SAĞLIK BAKANLIĞI, YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ

340.000

2

SAĞLIK BAKANLIĞI, SEYRANTEPE SAĞLIK KAMPÜSÜ

264.869

31.193

SAĞLIK BAKANLIĞI, SULTANGAZİ DEVLET HASTANESİ

294.134

127.177

SAĞLIK BAKANLIĞI, CİZRE DEVLET HASTANESİ

200.000

20.000

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

         

Anbarapor'dan

Mart 06 2019 0
Hoşgeldin Mart 2019
Yeni sayımızla iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle… Bu sayımızda Türk müteahhitlerin yurt dışı çalışmalarının son durumuna dair araştırmamızı yayınlıyoruz. Malum bu yıl ve önümüzdeki birkaç…

Teşvik

Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…
Ekim 05 2018 0
Haziranda 570 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Haziranda 570 yatırım teşvik belgesi verildi.…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.