5.162 Taşıt Alımı Yapılacak

Rapor Perşembe, 19 Nisan 2018 00:00 yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt 0
Öğeyi Oyla
(0 oy)

2018 yılında genel bütçeli idareler tarafından 4.526 adet taşıt ve 50.000 adet bisiklet; özel bütçeli idareler tarafından ise 209 adet olmak üzere toplamda 5.162 adet taşıt alımı planlandı

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun TBMM’de kabul edilmesiyle genel ve özel bütçeli idarelerin 2018 yılında 5018 sayılı kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerince yıl içinde edinebilecekleri taşıt ve araçlar listesi belli oldu. Listede 2018 yılında genel bütçeli idareler tarafından 4.526 adet taşıt ve 50.000 adet bisiklet; özel bütçeli idareler tarafından ise 209 adet olmak üzere toplamda 5.162 adet taşıt alımı planlandı. 2018 yılında genel ve özel bütçeli idarelerin alacakları araç sayıları toplamı şöyle;

T – CETVELİ (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri)

Sıra No

Taşıtın Cinsi

Azami Satın Alma Bedeli (TL)

1-a (*)

Binek Otomobil

151.200

1-b (**)

Binek Otomobil

166.350

2

Binek Otomobil

54.250

3

Station-Wagon

56.700

4

Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik)

96.750

5

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

87.500

6

Kaptı-Kaçtı (Arazi hizmetleri için)

127.500

7

Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)

77.700

8

Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)

98.600

9

Panel

76.400

10

Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

167.850

11-a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)

262.550

11-b

Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)

598.250

12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

98.550

13

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg

145.250

14

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg

176.500

15

Ambulans (Tıbbi donanımlı)

177.550

16

Ambulans (Arazi hizmetleri için)

222.200

17

Pick-up (Kamyonet) (Cenaze arabası yapılmak üzere)

78.000

18

Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik)

11.900

19

Motosiklet (En az 601 cc.lik)

28.500

20

Bisiklet

2.650

21-a

Güvenlik önlemli Binek Otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığı’nca belirlenir.)

 

21-b

Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığı’nca belirlenir.)

 

22-

Diğer Taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığı’nca belirlenir.)

 

(*) 237 sayılı Taşıt Kanunu’na ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet protokol hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.

(**) 237 sayılı Taşıt Kanunu’na ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.

Not:

1) Bu cetvelde belirtilen azami satın alma bedelleri, her türlü vergi öncesi bedellerdir.  Bu fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

2) Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yıl içinde edinilecek zırhlı taşıtlar bu cetvele tabi değildir.

3) İdarelerin edinebilecekleri taşıtları gösterir cetvellerde yer alan taşıtların cinslerini, Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü üzerine değiştirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

4) Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Başbakanlık tarafından edinilecek taşıtların cins ve fiyatı bu Kurumların üst yöneticileri tarafından belirlenir.

5) 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin 9 uncu fıkrası gereğince mübadele yoluyla satın alınacak taşıt sayısı, Milli Savunma Bakanlığı için 50 adedi, Jandarma Genel Komutanlığı için 10 adedi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için 5 adedi geçemez.

6) Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerce hizmet alımı suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan taşıtlar, idarelerin yıl içinde edinebilecekleri taşıtları gösteren (T) işaretli cetvelde Maliye Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar arasında yer alan 100 adet “T-22 diğer taşıtlar” dan karşılanmak üzere, cinsi ve adedi ilgili idarenin talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararınca bedeli ilgili idare bütçesinden ödenmek ve 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla satın alma suretiyle edinilebilir.

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2018 Yılında Edinebilecekleri Taşıtlar

Kuruluşun Adı

T CETVELİ

Taşıtın Cinsi

Miktarı

Cumhurbaşkanlığı

T01b

Binek Otomobil

5

T02

Binek Otomobil

9

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

4

T09

Panel

2

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik,en fazla 40 kişilik)

3

T11b

Otobüs(Sürücü dahil en az 41 kişilik)

3

T13

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en z 12.000 kg

1

T14

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg

1

T21a

Güvenlik önlemli  binek otomotbil (Cinsi ve Fiyatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince Belirlenir.)

2

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

8

Türkiye Büyük Millet Meclisi

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

2

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

1

T09

Panel

6

T11b

Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)

1

Yargıtay

T02

Binek Otomobil

30

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

3

Başbakanlık

T01a

Binek Otomobil

1

T02

Binek Otomobil

3

T04

Arazi Binek(En az 4,en çok 8 kişilik)

1

T05

Minibüs (Sürücü dahil  en azla 17 kişilik)

1

T21a

Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

1

Diyanet İşleri Başkanlığı

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

5

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

15

T02

Binek otomobil

15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

T09

Panel

1

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığı’nca belirlenir)

18

Adalet Bakanlığı

T02

Binek Otomobil

25

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

5

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

1

T07

Pick-up (Kamyonet,sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

2

T09

Panel

5

T09

Panel

10

T09

Panel

5

T10

Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

2

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik,en fazla 40 kişilik)

25

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

1

T13

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg

2

T14

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg

1

Milli Savunma Bakanlığı

T02

Binek Otomobil

25

T03

Station-Wagon

2

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

9

T06

Kaptı-kaçtı (Arazi hizmetleri için)

1

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

4

T08

Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil  3 veya 6 kişilik)

4

T09

Panel

6

T10

Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

2

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik, en fazla 40 kişilik)

3

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

2

T13

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg

1

T16

Ambulans (Arazi hizmetleri için)

1

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

2

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

3

T02

Binek Otomobil

30

T03

Statıon- Wagon

6

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

6

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

1

T08

Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

1

T09

Panel

2

T11b

Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)

1

T13

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg

1

T14

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg

1

T15

Ambulans (Tıbbi Donanımlı)

1

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

19

T02

Binek Otomobil

50

T03

Station-Wagon

12

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

21

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

15

T08

Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil  3 veya 6 kişilik)

12

T09

Panel

22

T10

Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

9

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik, en fazla 40 kişilik)

7

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

1

T13

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg

2

T14

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg

9

T15

Ambulans (Tıbbi Donanımlı)

8

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

16

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

2

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

2

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

2

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

10

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

4

T02

Binek Otomobil

20

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

17

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

13

T08

Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil  3 veya 6 kişilik)

3

T09

Panel

48

T10

Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

4

T15

Ambulans (Tıbbi Donanımlı)

4

T02

Binek Otomobil

25

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

22

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

17

T09

Panel

7

 

T10

Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

25

T15

Ambulans (Tıbbi Donanımlı)

2

T02

Binek Otomobil

1

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

2

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

1

T08

Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil  3 veya 6 kişilik)

2

T09

Panel

2

T20

Bisiklet

20

İçişleri Bakanlığı

T01a

Binek Otomobil

10

T04

Arazi Binek (En az 4,en çok 8 kişilik)

20

T21a

Güvenlik önlemli binek otomobil ( Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir)

2

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

1

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

1

T08

Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil  3 veya 6 kişilik)

1

T02

Binek Otomobil

10

T02

Binek Otomobil

10

Jandarma Genel Komutanlığı

T01a

Binek Otomobil

30

T02

Binek Otomobil

100

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

75

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

50

T08

Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

100

T09

Panel

100

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik, en fazla 40 kişilik)

5

T11b

Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)

2

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

2

T14

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg

2

T15

Ambulans (Tıbbi Donanımlı)

2

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

5

T13

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg

2

Emniyet Genel Müdürlüğü

T02

Binek otomobil

200

T04

Arazi Binek (En az 4,en çok 8 kişilik)

10

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

20

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

2

T08

Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

25

T09

Panel

200

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik, en fazla 40 kişilik)

15

T11b

Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)

1

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

10

T13

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg

1

T14

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg

1

T15

Ambulans (Tıbbi Donanımlı)

2

T17

Pick-up (Kamyonet) (Cenaze arabası yapmak üzere)

1

T19

Motorsiklet en az 600 cc’lik

30

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

1

T02

Binek Otomobil

150

T04

Arazi Binek (En az 4,en çok 8 kişilik)

16

T09

Panel

60

T19

Motorsiklet en az 600 cc’lik

60

Sahil Güvenlik Komutanlığı

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

1

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

1

T09

Panel

5

Dışişleri Bakanlığı

T04

Arazi Binek (En az 4,en çok 8 kişilik)

8

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

6

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

1

T18

Motorsiklet en az 600 cc.lik

5

T21a

Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığı’nca belirlenir)

10

T21b

Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığı’nca belirlenir)

8

Maliye Bakanlığı

T09

Panel

5

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

100

Gelir İdaresi Başkanlığı

T09

Panel

10

Milli Eğitim Bakanlığı

T02

Binek otomobil

65

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

25

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

20

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik, en fazla 40 kişilik)

2

Sağlık Bakanlığı

T15

Ambulans /Tıbbi Donanımlı )

800

T16

Ambulans (Arazi hizmetleri için)

400

T15

Ambulans /Tıbbi Donanımlı)

300

T16

Ambulans (Arazi hizmetleri için)

100

T18

Motorsiklet en az 600 cc’lik

5

T18

Motorsiklet en az 600 cc’lik

5

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

60

T02

Binek otomobil

25

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

20

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

50

T10

Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

5

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik, en fazla 40 kişilik)

5

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

5

T19

Motorsiklet en az 600 cc.lik

10

T13

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg

7

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

15

T20

Bisiklet

50.000

T09

Panel

10

T09

Panel

10

Kültür ve Turizm Bakanlığı

T11b

Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)

10

T02

Binek otomobil

10

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

1

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

5

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

T02

Binek otomobil

15

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

15

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

15

T10

Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

5

T15

Ambulans /Tıbbi Donanımlı)

10

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T09

Panel

2

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

3

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

5

T02

Binek otomobil

3

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

2

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

7

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

3

T09

Panel

5

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik,en fazla 40 kişilik)

2

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

1

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

7

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

1

T09

Panel

15

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

2

T07

Pick-up (Kamyonet,sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

10

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

2

T09

Panel

2

T10

Midibüs (Sürücü dahil  en fazla 26 kişilik)

1

T13

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg

2

T09

Panel

2

T02

Binek otomobil

12

T04

Arazi Binek (En az 4,en çok 8 kişilik)

2

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

9

T07

Pick-up (Kamyonet,sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

5

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

10

T09

Panel

44

T09

Panel

4

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik,en fazla 40 kişilik)

1

T14

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg

1

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

1

T09

Panel

1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

T09

Panel

5

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

2

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

3

T09

Panel

5

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

4

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

3

T09

Panel

4

T09

Panel

3

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

5

Özel Bütçeli İdarelerin 2018 Yılında Edinebilecekleri Taşıtlar

KURULUŞUN ADI

T CETVELİ

TAŞITIN CİNSİ

MİKTARI

Ankara Üniversitesi

T02

Binek otomobil

1

T15

Ambulans /Tıbbi Donanımlı)

2

İstanbul Üniversitesi

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

1

T15

Ambulans /Tıbbi Donanımlı)

6

Boğaziçi Üniversitesi

T02

Binek otomobil

1

Yıldız Teknik Üniversitesi

T02

Binek Otomobil

2

Ege Üniversitesi

T02

Binek Otomobil

1

Dokuz Eylül Üniversitesi

T02

Binek Otomobil

1

Uludağ Üniversitesi

T02

Binek Otomobil

2

Selçuk Üniversitesi

T02

Binek Otomobil

5

Akdeniz Üniversitesi

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik,en fazla 40 kişilik)

1

T11b

Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)

1

T02

Binek otomobil

1

Cumhuriyet Üniversitesi

T02

Binek Otomobil

1

Atatürk Üniversitesi

T04

Arazi Binek (En az 4,en çok 8 kişilik)

1

İnönü Üniversitesi

T02

Binek otomobil

2

Dicle Üniversitesi

T18

Motorsiklet (en fazla 600 cc.lik)

1

Gaziantep Üniversitesi

T15

Ambulans /Tıbbi Donanımlı)

1

Gebze Teknik Üniversitesi

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

1

Harran Üniversitesi

T02

Binek Otomobil

1

Adnan Menderes Üniversitesi

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

1

Pamukkale Üniversitesi

T02

Binek Otomobil

1

Sakarya Üniversitesi

T02

Binek Otomobil

2

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

T09

Panel

1

Kafkas Üniversitesi

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

1

Dumlupınar Üniversitesi

T04

Arazi Binek (En az 4,en çok 8 kişilik)

1

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi

T02

Binek Otomobil

2

Ahi Evran Üniversitesi

T02

Binek Otomobil

1

Erzincan Üniversitesi

T04

Arazi Binek (En az 4,en çok 8 kişilik)

1

T02

Binek Otomobil

1

Aksaray Üniversitesi

T20

Bisiklet

1

Hitit Üniversitesi

T11b

Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)

1

Adıyaman Üniversitesi

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

1

T02

Binek Otomobil

1

Sinop Üniversitesi

T11b

Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)

1

Karabük Üniversitesi

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

2

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

T07

Pick-up (Kamyonet,sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

1

Muş Alpaslan Üniversitesi

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

1

Bayburt Üniversitesi

T15

Ambulans /Tıbbi Donanımlı)

1

Hakkari Üniversitesi

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

1

Iğdır Üniversitesi

T22

Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca Belirlenir.)

1

İskenderun Teknik Üniversitesi

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

1

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

1

İzmir Bakırçay Üniversitesi

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

1

T07

Pick-up (Kamyonet,sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

1

İzmir Demokrasi Üniverstesi

T10

Midibüs (Sürücü dahil  en fazla 26 kişilik)

1

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

T08

Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

2

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

T07

Pick-up (Kamyonet,sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

5

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik,en fazla 40 kişilik)

5

Orman Genel Müdürlüğü

T04

Arazi Binek (En az 4,en çok 8 kişilik)

5

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

2

T08

Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

8

T14

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg

2

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

3

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

1

T08

Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

30

T14

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg

3

T04

Arazi Binek (En az 4,en çok 8 kişilik)

1

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

1

T08

Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6  kişilik)

3

Vakıflar Genel Müdürlüğü

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

1

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

1

Türk Standartları Enstitüsü

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

15

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

T04

Arazi Binek (En az 4,en çok 8 kişilik)

10

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

1

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

1

Ceza ve İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

T05

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

2

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

3

T09

Panel

5

T11a

Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik,en fazla 40 kişilik)

15

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

1

T13

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg

2

T14

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg

1

T15

Ambulans /Tıbbi Donanımlı)

5

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

10

T13

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg

10

T14

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg

8

Karayolları Genel Müdürlüğü

T07

Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 )

7

T12

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg

7

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

         

Anbarapor'dan

Ocak 16 2019 0
Hoşgeldin Ocak 2019
Yeni sayımızla iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle…2019 yılının ilk sayısı ile karşınızdayız. Anba ailesi olarak, ülkemiz için barış ve huzur dolu bir yıl dileriz.İlk sayımızda…

Teşvik

Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…
Ekim 05 2018 0
Haziranda 570 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Haziranda 570 yatırım teşvik belgesi verildi.…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.