İSO 500 Sıralamasında Birincilik Bu Yıl da Tüpraş'ın Oldu

Rapor Perşembe, 12 Temmuz 2018 00:00 yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt 0
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu, İSO 500 sıralamasında birincilik bu yıl da Tüpraş'ın oldu. İSO 500'ün büyümesi 2017 yılında yüzde 19’luk artış göstererek son 13 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2017” araştırmasının sonuçları açıklandı. Düzenlenen basın toplantısında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre, 2017 yılında sanayinin zirvesinde 51,1 milyar TL’lik üretimden satışları ile yine Tüpraş yer aldı. İSO 500’ün üretimden satışlarının 2016’da yüzde 6,7’sini gerçekleştiren Tüpraş, 2017 yılında ise bu oranı yüzde 7,8’e yükseltti. Ford Otomotiv 22,7 milyar TL’lik üretimden satışlarıyla ikinciliği korurken, üçüncü ise 2016 yılına göre üç basamak yükselen 17,8 milyar TL üretimden satışlarıyla Toyota Otomotiv oldu.


Yüksek Büyüme Performansı


Reel ekonominin mevcut durumunu ve yaşadığı sorunları ortaya çıkarması bakımından önem taşıyan araştırmaya göre, İSO 500’ün üretimden satışları 2017 yılında yüzde 33,2 artışla 490 milyar TL’den 653 milyar TL’ye çıkarak yüksek bir büyüme performansı gösterdi. Son üç yıldır İSO 500’ün üretimden satışlarında görülen zayıf büyüme, 2017 yılında yüzde 19’luk oranla yerini reel büyümeye bıraktı. Satışlardaki artışta iç ve dış talepteki büyümenin yanı sıra ihracat gelirlerinde etkili olan döviz kurlarındaki artış rol oynadı. Gerçekleşen büyüme oranı da İSO 500’de son 13 yılın en yüksek büyümesi olarak dikkat çekti. İSO 500’ün ihracatı da yüzde 17 büyüyerek 64,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye ihracat artışının üzerinde bir performans sergileyen İSO 500, 2017 yılında Türkiye ihracatının yüzde 41,1’ini ve sanayi ihracatının da yüzde 42,8’ini gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak otomotiv ve demir çelik şirketlerinin yer aldığı İSO 500 Büyük’ün ilk 10 şirketinin toplam üretimden satışlar içinden aldığı pay 2016 yılında yüzde 25 iken, 2017 yılında yüzde 26,7’ye yükseldi.


Bahçıvan: “Sanayinin motivasyonu realize edilmeli”


İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Araştırmamızın bu sene 50. yılını kutluyoruz. İlk kez 1968 yılında yapılan, sadece ülkemizin değil dünyada da benzerine az rastlanan bir örnek olan İSO 500’ü, bu yıl yarım asrı devirmiş olmanın gururuyla kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bu değerli çalışmamız, sanayimizin geçen yılın son çeyreğinden bu yana içine girdiği yatırım eğilimi ve motivasyonunun bir an önce realize edilmesi gerçeğini ortaya koydu. 2017 yılında alınmış olan yatırım teşvik belgelerindeki artıştan da yatırım noktasındaki bu güçlü istek ve arzuyu açıkça görmekteyiz. Bu yatırımlarla ilgili olarak umudumuzu korumakla beraber geciktiğimizi de üzülerek görüyoruz. Oysa mevcut konjonktürü çok hızlı bir şekilde yatırımlarla beslememiz gerektiğinin bilincindeyiz. 2017 yılında ekonomiye büyük bir dinamizm ve büyümeye katkı getiren Kredi Garanti Fonu’nun önümüzdeki günlerde revizyona tabii tutularak nitelikli sanayi yatırımları için ihtiyacımız olan yeni bir can suyuna dönüşeceğine inanıyoruz” dedi. Sanayinin yatırım yapmak, üretmek, istihdam yaratmak noktasındaki motivasyonunun; uygun finansman koşullarla desteklendiğinde ekonominin çok daha güçlü bir büyüme ivmesi içine gireceğini vurgulayan Bahçıvan, şunları söyledi: “İSO olarak öncülük ettiğimiz yeni bir Kalkınma Bankacılığı ve KGF gibi yapısal konular gündeme alındıkça finansal açıdan rahatlayacak olan sanayicilerimizle nitelikli büyümeyi görmeye devam edeceğiz. 2017’deki umut verici büyümenin geleceğe taşınabilmesinde temel belirleyici olan finansal istikrarda bir sorun yaşanmadığı takdirde sanayimizin ülke ekonomisine katkılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz.”


Faaliyet Karları Finansman Giderine Gitti


İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları şu şekilde gerçekleşti: İSO 500’ün faaliyet karı oranı sınırlı bir iyileşme ile yüzde 9,6 olurken, toplam faaliyet karı mutlak büyüklüğü 70,6 milyar TL’ye yükseldi. Karlılıkta temel belirleyici olmayı sürdüren finansman giderleri yüzde 21,3 artışla 29 milyar TL’den 35,2 milyar TL’ye çıktı. Finansman giderlerinin net satışlara oranı yüzde 5,2’den yüzde 4,8’e gerilese bile sanayici esas faaliyetinden kazandığının yarısını finansman gideri olarak ödemeye devam etti. Sanayinin mevcut mali yapısı içinde faiz ve kur dalgalanmaları, sanayi sektöründe karlılığı ve sermaye birikimini etkilemeye devam etti. Erdal Bahçıvan “Geçen yıl daha uygun mali koşulları yaratma başarısını gösteren sanayiciler, maalesef finansman cenderesinden hala kurtulamadı. Son yıllardaki en iyi senesinde bile sanayicilerimiz, faaliyet karının yarısını finansman gideri olarak kaybetmeye devam etmiştir. Sanayicilerimiz, 2017 yılında da 70 milyar TL’lik faaliyet karının yüzde 49,8’ini, yani 35 milyar TL’sini finansman giderine ayırmak zorunda kaldı” dedi.


Borçlanmada Öz Kaynak Payı Azaldı


İSO 500’ün FAVÖK mutlak büyüklüğü yüzde 24,4 artarak 94,7 milyar TL’ye, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı da yüzde 40,7 artışla 53,1 milyar TL’ye çıktı. Borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısında, öz kaynaklar aleyhine bozulma eğilimi oldu. İSO 500 Büyük’te toplam borçların payı 2017 yılında 1 puan daha artarak yüzde 62,9’a yükselirken, öz kaynakların payı ise yüzde 37,1’e geriledi.
Kısa Vadeli Borçların Toplamdaki Payı Arttı
İSO 500’ün mali borçlarında artış geçen yıla göre biraz daha yavaşlamış olsa da reel olarak büyüme eğilimini sürdürdü ve yüzde 17,1 artışla 243 milyar TL oldu. Kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı da yüzde 37,8’den yüzde 41,9’a yükseldi. Kısa vadeli mali borç oranının dünya ortalaması yüzde 25’ler civarında iken, bu tablo sanayi sektörümüzün finansman yapısındaki negatif ayrışmanın sürdüğünü ortaya koydu.


Devreden KDV 7,2 milyar TL’ye, Kar Eden Kuruluş Sayısı da 422’ye Çıktı


Sanayicinin üzerindeki devreden KDV yükü bir önceki yıla göre yüzde 20 gibi ciddi bir oranda artarak 7,2 milyar TL’ye çıktı. Finansman konusunda sıkıntılı olan ve finansal kaynaklara ancak yüksek maliyetlerle ulaşabilen sanayici, önemli bir miktarı sıfır faiz ile devlete borç vermiş oldu. İSO 500’ün duran varlıkları 2017’de yüzde 41,5’e geriledi. 2017 yılında yatırım koşullarındaki göreceli iyileşmeye ve önemli yatırım teşvikleri verilmesine rağmen duran varlık yatırımları yeterli büyümeyi gösteremedi. İSO 500’de kar eden kuruluş sayısı 392’den 422’ye yükseldi. Faiz, amortisman, vergi öncesi kar ve zarar eden firma sayıları ise 2017 yılında 488’e çıktı ve ölçülmeye başladığı son beş yıl içindeki en yüksek sayıya ulaştı. Yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 39,9 ile son iki yılda olduğu gibi yine orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 1,2 puan azalarak yüzde 36,2 oldu. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 19,5’ten yüzde 20,2’ye yükselirken, yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise yüzde 3,6 ile geçen yıla göre hemen hemen aynı kaldı. İSO 500’de AR-GE yapan firma sayısı 239’dan 254’e yükseldi. AR-GE harcamaları yüzde 23,7 artarak 3,5 milyar TL’ye çıktı. İSO 500’ün sağladığı istihdam yüzde 1,7 oranında arttı. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 14,1 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon ile karşılaştırıldığında maaş ve ücretlerin reel olarak arttığı görüldü. Yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 8 adet azalarak 115’e indi. Yabancı sermayeli şirketlerin sayısındaki azalmaya karşın, bu firmaların ihracat ağırlığı sevindirici oldu. 115 firma, İSO 500’ün toplam ihracatının yüzde 48,4’ünü gerçekleştirirken üretimden satışların da yüzde 32’sini oluşturdu.

Yıl

 

2017

 

2016

 

Kuruluşlar

 

Bağlı Bulunduğu Oda /

 Kamu

Üretimden Satışlar (Net) (TL)

 

2017

1

1

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

51.143.020.471

 

2017

2

2

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

22.669.355.014

 

2017

3

6

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

17.830.449.851

 

2017

4

3

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

15.911.044.439

 

2017

5

4

Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

15.673.395.350

 

2017

6

5

Arçelik A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

12.582.252.953

 

2017

7

10

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

10.623.490.800

 

2017

8

11

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

9.920.840.201

 

2017

9

9

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

9.307.530.883

 

2017

10

8

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

8.361.235.000

 

2017

11

14

Aygaz A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

6.768.921.616

 

2017

12

15

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

6.486.557.570

 

2017

13

17

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

6.473.545.885

 

2017

14

19

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

6.314.022.611

 

2017

15

12

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

6.295.924.137

 

2017

16

13

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

6.199.419.278

 

2017

17

16

BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

5.749.012.324

 

2017

18

7

EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kamu

5.202.939.442

 

2017

19

22

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

5.003.862.517

 

2017

20

20

Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

4.484.420.748

 

2017

21

18

Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

4.480.411.691

 

2017

22

28

Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

4.453.651.886

 

2017

23

24

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

3.957.671.084

 

2017

24

34

KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası

3.942.769.194

 

2017

25

21

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Kamu

3.874.621.336

 

2017

26

33

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

3.846.654.092

 

2017

27

23

Bosch San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

3.836.458.324

 

2017

28

29

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

3.608.591.419

 

2017

29

25

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

3.488.988.451

 

2017

30

38

Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

3.402.705.248

 

2017

31

32

Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

3.277.138.474

 

2017

32

37

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Kamu

3.171.487.805

 

2017

33

42

Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

3.079.564.088

 

2017

34

27

Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Eskişehir Sanayi Odası

3.072.445.212

 

2017

35

49

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

3.071.931.731

 

2017

36

46

Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

2.996.978.472

 

2017

37

26

Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

2.935.246.082

 

2017

38

41

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

2.911.846.153

 

2017

39

44

AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası

2.834.463.303

 

2017

40

36

Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

2.794.082.188

 

2017

41

48

Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası

2.762.845.955

 

2017

42

30

Coca-Cola İçecek A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

2.748.964.462

 

2017

43

31

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

2.715.924.904

 

2017

44

35

İpragaz A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

2.688.052.228

 

2017

45

39

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

2.582.510.085

 

2017

46

58

MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası

2.528.699.567

 

2017

47

54

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

2.526.646.667

 

2017

48

53

Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

2.487.708.840

 

2017

49

45

Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

2.477.591.588

 

2017

50

43

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Kamu

2.363.351.196

 

2017

51

50

Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

2.341.158.360

 

2017

52

52

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

2.340.255.026

 

2017

53

47

Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

2.316.306.588

 

2017

54

51

SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası

2.272.649.261

 

2017

55

61

Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

2.238.057.888

 

2017

56

57

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

2.088.116.619

 

2017

57

76

Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

2.041.476.336

 

2017

58

66

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Kamu

1.951.484.113

 

2017

59

91

Modern Karton San. ve Tic. A.Ş.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

1.935.833.374

 

2017

60

103

Honda Türkiye A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

1.909.651.497

 

2017

61

74

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.897.507.044

 

2017

62

56

Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.896.851.037

 

2017

63

59

Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.881.568.475

 

2017

64

-

-

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası

-

 

2017

65

40

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Kamu

1.794.596.001

 

2017

66

75

Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.773.752.598

 

2017

67

69

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

1.773.094.972

 

2017

68

240

Gram Altın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.749.593.967

 

2017

69

72

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Kamu

1.719.897.064

 

2017

70

86

Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

1.695.223.886

 

2017

71

73

İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

1.671.590.249

 

2017

72

79

ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.670.182.958

 

2017

73

65

Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

1.669.265.861

 

2017

74

99

Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

1.663.291.993

 

2017

75

89

ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

1.661.390.598

 

2017

76

55

Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

1.657.103.135

 

2017

77

62

Soda Sanayii A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.646.088.266

 

2017

78

82

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

Adana Sanayi Odası

1.630.567.373

 

2017

79

137

BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

1.612.176.712

 

2017

80

68

Koç Metalurji A.Ş.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası

1.610.285.049

 

2017

81

67

C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.583.707.267

 

2017

82

80

HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

1.575.100.454

 

2017

83

81

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

1.552.407.439

 

2017

84

83

MAN Türkiye A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

1.538.334.565

 

2017

85

77

Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

1.513.709.475

 

2017

86

110

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.498.774.849

 

2017

87

71

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.482.404.406

 

2017

88

85

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.458.719.023

 

2017

89

63

Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.439.608.402

 

2017

90

124

Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.422.039.435

 

2017

91

221

Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası

1.396.187.363

 

2017

92

64

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

1.380.441.340

 

2017

93

-

-

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

-

 

2017

94

94

Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

1.370.439.409

 

2017

95

101

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası

1.337.124.274

 

2017

96

97

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

1.329.072.420

 

2017

97

93

Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

1.283.699.255

 

2017

98

111

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.278.360.722

 

2017

99

-

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

1.277.149.733

 

2017

100

88

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

1.270.367.542

 

2017

101

113

Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası

1.259.340.409

 

2017

102

87

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

1.250.585.550

 

2017

103

-

-

Ankara Sanayi Odası

-

 

2017

104

60

Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

1.231.496.759

 

2017

105

131

Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

1.218.952.575

 

2017

106

98

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.216.367.402

 

2017

107

-

Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

1.200.930.957

 

2017

108

96

Indesit Company Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.198.120.681

 

2017

109

132

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

1.184.886.605

 

2017

110

70

Atlas Enerji Üretim A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.165.395.617

 

2017

111

112

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.156.780.665

 

2017

112

154

Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

1.152.797.865

 

2017

113

114

S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

1.133.603.258

 

2017

114

215

Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası

1.122.304.744

 

2017

115

129

Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

1.121.188.156

 

2017

116

143

Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.113.912.962

 

2017

117

139

Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

1.098.183.862

 

2017

118

90

Delphi Automotive Systems Ltd. Şti.

İstanbul Sanayi Odası

1.094.873.421

 

2017

119

92

Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.094.337.196

 

2017

120

189

Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.080.918.416

 

2017

121

-

Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi A.Ş.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

1.076.559.613

 

2017

122

155

Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

1.074.083.454

 

2017

123

122

Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

1.067.616.797

 

2017

124

108

Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

1.064.931.510

 

2017

125

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

 

2017

126

-

Pro Yem San. ve Tic. A.Ş.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası

1.044.346.633

 

2017

127

185

Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

1.043.105.739

 

2017

128

165

Eti Alüminyum A.Ş.

Konya Sanayi Odası

1.039.642.302

 

2017

129

117

Tusaş Motor Sanayii A.Ş.

Eskişehir Sanayi Odası

1.029.814.327

 

2017

130

134

Hema Endüstri A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.028.114.811

 

2017

131

121

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü

Kamu

1.026.255.199

 

2017

132

115

Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

1.021.085.170

 

2017

133

161

Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.020.105.853

 

2017

134

125

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.019.387.705

 

2017

135

100

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.014.996.082

 

2017

136

-

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş.

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası

1.014.695.847

 

2017

137

106

Tat Gıda Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.013.477.097

 

2017

138

145

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

1.012.256.846

 

2017

139

109

Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.007.418.097

 

2017

140

120

Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.002.656.118

 

2017

141

104

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1.000.118.577

 

2017

142

118

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

992.548.093

 

2017

143

149

Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

992.278.827

 

2017

144

123

Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

991.533.073

 

2017

145

-

Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası

991.211.302

 

2017

146

127

Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

989.466.890

 

2017

147

119

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

988.981.431

 

2017

148

146

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

988.247.063

 

2017

149

95

Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

982.483.909

 

2017

150

135

İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

974.230.184

 

2017

151

116

Grid Solutions Enerji Endüstrisi A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

964.095.438

 

2017

152

160

Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası

960.244.934

 

2017

153

204

Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

941.254.354

 

2017

154

202

Eti Krom A.Ş.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

936.793.901

2017

155

176

Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

934.515.280

2017

156

-

İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

933.177.381

2017

157

194

Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

917.513.595

2017

158

158

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası

917.329.072

2017

159

140

Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

916.583.644

2017

160

138

Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

901.896.265

2017

161

162

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

893.044.191

2017

162

164

AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

886.076.460

2017

163

183

Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

885.401.876

2017

164

201

İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

878.110.082

2017

165

278

Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

877.923.228

2017

166

186

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

873.877.267

2017

167

170

Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

873.561.186

2017

168

208

Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

868.071.278

2017

169

163

CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

862.470.878

2017

170

150

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

862.017.871

2017

171

151

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

855.520.405

2017

172

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

173

159

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

850.589.045

2017

174

153

Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

850.271.772

2017

175

191

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

843.334.323

2017

176

147

Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

839.891.732

2017

177

-

Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

838.717.125

2017

178

199

Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

838.350.085

2017

179

272

Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

823.363.231

2017

180

130

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

822.451.728

2017

181

169

Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası

815.739.813

2017

182

107

Egemer Elektrik Üretim A.Ş.

Erzin Ticaret ve Sanayi Odası

812.800.213

2017

183

175

Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası

812.708.705

2017

184

248

Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

803.178.154

2017

185

173

Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

801.765.424

2017

186

260

Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

801.417.266

2017

187

207

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

800.576.777

2017

188

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

189

217

Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

795.181.006

2017

190

188

Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

794.824.751

2017

191

152

Savola Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

789.936.269

2017

192

218

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

789.805.614

2017

193

168

Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

788.868.793

2017

194

141

Progıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

777.394.606

2017

195

-

Net Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası

776.832.102

2017

196

166

Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.

İstanbul Sanayi Odası

776.176.554

2017

197

225

Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

772.860.809

2017

198

251

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

770.304.809

2017

199

192

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

766.642.776

2017

200

190

Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

766.628.642

2017

201

167

Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

765.710.490

2017

202

-

OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

763.166.477

2017

203

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

204

200

Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

759.419.369

2017

205

172

Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası

757.496.085

2017

206

301

Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

755.422.224

2017

207

195

Deva Holding A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

754.688.844

2017

208

255

Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

751.045.627

2017

209

196

Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

749.774.751

2017

210

285

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

748.972.640

2017

211

142

Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

747.718.516

2017

212

499

Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Sanayi Odası

743.234.017

2017

213

223

İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası

742.021.496

2017

214

187

Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

741.045.850

2017

215

206

Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

737.837.146

2017

216

181

Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

733.954.481

2017

217

182

Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

731.103.977

2017

218

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

219

249

Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

730.230.056

2017

220

222

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

721.658.976

2017

221

156

Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası

720.354.546

2017

222

-

Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

714.971.562

2017

223

180

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

714.703.215

2017

224

229

Şireci Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

711.788.183

2017

225

228

Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

709.647.308

2017

226

203

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

709.014.899

2017

227

184

Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

707.626.527

2017

228

274

Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

698.193.719

2017

229

136

Aksa Enerji Üretim A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

694.964.637

2017

230

209

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

689.881.051

2017

231

102

Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

681.360.476

2017

232

198

Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

670.034.602

2017

233

250

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası

667.757.591

2017

234

266

Şirikçioğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

657.728.837

2017

235

212

Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası

657.603.583

2017

236

473

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

657.481.572

2017

237

193

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

657.368.943

2017

238

231

Şık Makas Giyim San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

657.311.476

2017

239

213

Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

655.706.180

2017

240

273

Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası

654.813.522

2017

241

179

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

652.351.327

2017

242

302

Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

650.390.533

2017

243

256

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

650.308.064

2017

244

305

Kardemir Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

647.458.710

2017

245

292

Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

643.213.174

2017

246

238

CMS Jant Sanayi A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

642.478.915

2017

247

348

Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

641.857.777

2017

248

241

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

641.138.197

2017

249

226

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

639.094.737

2017

250

216

Farplas Otomotiv A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

635.424.858

2017

251

253

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

634.150.978

2017

252

220

Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. A.Ş.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

628.045.168

2017

253

264

Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

617.867.449

2017

254

283

Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

616.272.203

2017

255

252

Sırmagrup İçecek San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

615.526.871

2017

256

-

-

Gaziantep Sanayi Odası

-

2017

257

-

-

Kocaeli Sanayi Odası

-

2017

258

178

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

609.724.885

2017

259

275

Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

604.875.325

2017

260

320

Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

603.666.181

2017

261

298

Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

603.270.150

2017

262

242

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

600.800.564

2017

263

294

Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

600.308.850

2017

264

211

Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

598.967.152

2017

265

311

İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

594.702.747

2017

266

290

Yeşim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

593.019.560

2017

267

261

Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Eskişehir Sanayi Odası

591.769.854

2017

268

233

Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

586.493.144

2017

269

262

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

584.279.882

2017

270

361

Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

582.970.672

2017

271

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

272

210

Dünya Uluslararası Mücevherat ve Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

580.204.736

2017

273

293

HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

579.732.824

2017

274

270

Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

578.067.820

2017

275

205

Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

577.967.881

2017

276

281

Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

571.471.697

2017

277

214

Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

571.387.650

2017

278

267

Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

568.624.154

2017

279

332

YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

567.494.286

2017

280

177

Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

565.355.868

2017

281

322

Yarış Kabin San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

564.135.392

2017

282

319

İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

562.687.000

2017

283

243

Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

560.660.386

2017

284

308

Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

559.052.936

2017

285

452

Arslan Alüminyum A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

556.221.180

2017

286

245

Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

554.888.337

2017

287

339

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

553.475.632

2017

288

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

289

232

Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

549.871.505

2017

290

312

Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

549.519.828

2017

291

307

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

548.387.487

2017

292

269

Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

546.706.377

2017

293

296

Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

545.932.235

2017

294

268

KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

543.175.613

2017

295

287

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

542.396.306

2017

296

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

297

291

Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

539.771.209

2017

298

369

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

536.131.776

2017

299

259

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

Konya Sanayi Odası

529.166.004

2017

300

324

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

528.981.628

2017

301

317

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

528.719.674

2017

302

297

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

527.515.430

2017

303

378

Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

526.234.217

2017

304

265

Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası

525.815.799

2017

305

279

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

519.587.934

2017

306

258

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

514.183.972

2017

307

303

Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

512.197.073

2017

308

379

Ağır Haddecilik A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

510.841.593

2017

309

304

Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

509.633.934

2017

310

230

Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

509.368.479

2017

311

346

Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

508.410.315

2017

312

239

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

507.768.383

2017

313

433

Özer Metal Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

506.518.731

2017

314

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

315

236

Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

505.750.951

2017

316

314

Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

505.433.698

2017

317

355

Kartal Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

504.154.043

2017

318

326

Turkuvaz Plastik ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

503.301.726

2017

319

288

Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

502.743.841

2017

320

325

Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

502.637.201

2017

321

271

Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

500.128.044

2017

322

321

Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

497.757.958

2017

323

364

Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

495.063.072

2017

324

295

Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

493.245.392

2017

325

406

Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

492.475.917

2017

326

402

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

488.780.382

2017

327

-

-

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası

-

2017

328

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

329

414

Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

484.316.800

2017

330

263

Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

483.234.347

2017

331

337

Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

483.103.243

2017

332

299

Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

480.255.921

2017

333

246

Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

476.057.746

2017

334

343

Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

475.944.610

2017

335

237

Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

472.530.738

2017

336

371

Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

472.248.436

2017

337

316

T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

468.359.837

2017

338

126

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

467.581.954

2017

339

485

Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası

467.415.262

2017

340

-

Silopi Elektrik Üretim A.Ş

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası

466.940.428

2017

341

431

Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

466.695.620

2017

342

-

Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası

464.013.182

2017

343

300

As Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası

456.933.930

2017

344

333

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.

Adana Sanayi Odası

449.817.107

2017

345

336

Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

448.654.398

2017

346

393

Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

447.247.252

2017

347

416

ÇEMTAŞ Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

446.737.164

2017

348

459

Midal Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası

446.572.305

2017

349

356

Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

445.454.593

2017

350

-

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

443.980.032

2017

351

227

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

443.571.248

2017

352

413

Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

443.497.642

2017

353

334

İzocam Tic. ve San. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

443.438.739

2017

354

-

Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

441.623.365

2017

355

282

Park Cam San. ve Tic. A.Ş.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası

439.385.522

2017

356

338

Nitto Bento Bantçılık San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

438.307.581

2017

357

382

TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

438.270.171

2017

358

340

Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

437.149.040

2017

359

426

Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

435.909.417

2017

360

328

Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

433.536.343

2017

361

363

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

433.002.720

2017

362

377

Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

432.800.285

2017

363

387

Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

431.979.420

2017

364

-

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

430.542.080

2017

365

-

Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

429.976.481

2017

366

365

ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

428.968.173

2017

367

-

Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol San. Tic. A.Ş. 

İstanbul Sanayi Odası

428.823.871

2017

368

399

Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

428.451.149

2017

369

350

Ova Un Fabrikası A.Ş.

Konya Sanayi Odası

426.433.591

2017

370

351

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

425.116.920

2017

371

439

Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

421.399.692

2017

372

-

Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası

419.560.802

2017

373

345

Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

419.396.295

2017

374

349

Tamek Gıda ve Konsantre San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

419.040.351

2017

375

373

Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

418.181.008

2017

376

357

Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

416.957.693

2017

377

354

BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

416.381.080

2017

378

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

379

330

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

413.267.055

2017

380

420

Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

413.091.068

2017

381

368

B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

411.543.508

2017

382

386

Umur Basım San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

411.323.689

2017

383

306

İskur İplik Kumaş Mensucat Tic. ve San. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

410.820.567

2017

384

352

Eroğlu Giyim San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

409.956.231

2017

385

405

Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

406.219.463

2017

386

-

Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

405.563.649

2017

387

353

Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

405.429.340

2017

388

335

Altek Döküm Hadde Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

403.470.332

2017

389

257

Arbel Bakliyat Hububat San. ve Tic. A.Ş.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

402.548.832

2017

390

390

Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

402.035.404

2017

391

341

İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

401.035.312

2017

392

425

ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

399.788.094

2017

393

313

AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası

398.192.847

2017

394

383

Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

397.620.545

2017

395

392

İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

396.376.288

2017

396

467

Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

396.113.755

2017

397

360

Sayınlar Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

396.067.338

2017

398

367

Panasonic Eco Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

396.057.493

2017

399

458

Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

395.974.289

2017

400

418

Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

395.090.670

2017

401

400

Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

394.985.005

2017

402

234

Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

391.908.521

2017

403

-

Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

391.748.910

2017

404

315

Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

391.702.722

2017

405

427

Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti. İbrahim ve Mustafa Ustaoğlu

Kayseri Sanayi Odası

390.056.715

2017

406

280

Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

389.187.315

2017

407

374

Işıl Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Sanayi Odası

386.115.610

2017

408

395

Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

385.891.644

2017

409

244

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

385.789.038

2017

410

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

411

-

Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası

383.189.278

2017

412

-

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

382.430.865

2017

413

-

CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

382.399.793

2017

414

472

Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

379.435.574

2017

415

423

TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası

379.350.657

2017

416

381

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.

Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası

377.151.874

2017

417

401

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

376.709.625

2017

418

331

CSUN Eurasia Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

376.637.562

2017

419

366

Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

375.684.820

2017

420

380

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

375.558.566

2017

421

224

Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

375.123.419

2017

422

344

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

Adana Sanayi Odası

374.803.010

2017

423

448

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Adana Sanayi Odası

373.276.158

2017

424

415

TÜVASAŞ-Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.

Kamu

372.383.902

2017

425

461

Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

372.210.899

2017

426

477

Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

372.151.394

2017

427

417

Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

371.625.106

2017

428

419

Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

371.185.007

2017

429

-

Greif FPS Turkey Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

370.266.439

2017

430

397

Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası

369.620.399

2017

431

434

Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası

368.080.442

2017

432

494

Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

367.548.727

2017

433

375

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

367.346.631

2017

434

389

Kozlu Gıda İmalat San. Tic. ve Taşımacılık A.Ş.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası

365.608.944

2017

435

429

Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

363.893.459

2017

436

451

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

363.340.042

2017

437

-

Rollmech Automotive A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

362.832.391

2017

438

493

Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

360.211.865

2017

439

-

Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

357.459.938

2017

440

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

441

409

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

356.152.293

2017

442

421

Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

354.976.312

2017

443

443

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

354.944.292

2017

444

398

Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

354.903.029

2017

445

403

Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

353.556.248

2017

446

471

Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

353.474.914

2017

447

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

448

412

Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

351.115.452

2017

449

462

Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

350.490.285

2017

450

362

Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

350.372.967

2017

451

438

Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

350.202.024

2017

452

466

Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

350.173.726

2017

453

-

-

Kayseri Sanayi Odası

-

2017

454

411

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

345.742.820

2017

455

-

Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

344.906.202

2017

456

482

Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

344.461.428

2017

457

496

Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

344.231.186

2017

458

-

-

İstanbul Sanayi Odası

-

2017

459

490

Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

342.021.889

2017

460

489

Superlit Boru Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

341.634.553

2017

461

-

-

Adana Sanayi Odası

-

2017

462

385

Göze Tarım Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

341.237.710

2017

463

464

Cevher Jant Sanayii A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

340.476.605

2017

464

-

Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

339.727.875

2017

465

219

Stackpole International Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

339.337.556

2017

466

-

Assan Panel San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

339.287.184

2017

467

404

Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

338.308.378

2017

468

456

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

337.087.244

2017

469

430

BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

336.901.509

2017

470

432

ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

335.315.388

2017

471

445

Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

335.158.567

2017

472

-

Batıbeton Sanayi A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

334.834.507

2017

473

286

Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.

Yenişehir (Bursa) Ticaret ve Sanayi Odası

333.001.742

2017

474

-

-

Gaziantep Sanayi Odası

-

2017

475

-

Eti Elektrometalurji A.Ş.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

332.541.111

2017

476

-

Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

331.745.057

2017

477

391

Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

331.681.509

2017

478

-

Ankara Ofis Yem Gıda ve Makina San. Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

330.212.766

2017

479

497

Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş.

Eskişehir Sanayi Odası

328.936.212

2017

480

-

Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

325.653.246

2017

481

454

Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

325.650.463

2017

482

-

Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

323.651.648

2017

483

-

Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

323.356.057

2017

484

437

Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

322.780.271

2017

485

-

Sanica Isı Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

322.212.514

2017

486

441

Nuh Beton A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

321.759.753

2017

487

318

Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

321.504.313

2017

488

-

Ulaş Gıda Un Tekstil Nakliye Tic. ve San. A.Ş.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası

320.053.878

2017

489

442

Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

319.158.511

2017

490

-

Demir Export A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

316.690.734

2017

491

-

İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

316.401.189

2017

492

428

Aslan Çimento A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

315.602.634

2017

493

-

Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

314.615.736

2017

494

481

Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

314.264.920

2017

495

-

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Eskişehir Sanayi Odası

314.135.483

2017

496

463

Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

313.818.860

2017

497

-

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

313.752.512

2017

498

-

OPSAN Orijinal Sac Parça San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

310.966.603

2017

499

-

Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

310.564.534

2017

500

-

Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası

309.429.961

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

         

Anbarapor'dan

Mart 06 2019 0
Hoşgeldin Mart 2019
Yeni sayımızla iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle… Bu sayımızda Türk müteahhitlerin yurt dışı çalışmalarının son durumuna dair araştırmamızı yayınlıyoruz. Malum bu yıl ve önümüzdeki birkaç…

Teşvik

Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…
Ekim 05 2018 0
Haziranda 570 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Haziranda 570 yatırım teşvik belgesi verildi.…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.