Hatırlı Mimarlık’tan Ankara’ya Eğitim, Ofis ve Konut Projeleri

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Yeşim-Nami Hatırlı ortaklığı ile 1993 yılında kurulan Hatırlı Mimarlık, birbirinden etkileyici okul, konut projelerini ve daha birçok tasarımı ile kentlere farklı dokular kazandırıyor. 

Mimarlık, iç mekan tasarımı, proje geliştirme ve danışmanlık alanlarında hizmet veren bir mimarlık ofisi olarak 1987 yılında NCN Mimarlık ve Şehircilik adıyla profesyonel faaliyetlerine baş-lamıştır. 1993 yılında ortaklık yapısı değişen firma, çalışmalarını Yeşim Hatırlı ve Nami Hatırlı ortaklığı ile Hatırlı Mimarlık Ltd. Şti. olarak sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak konut, ofis, ticari ve kar-ma yapılar, eğitim yapıları ve spor tesisleri konularında çalışmalar yapan ofisin tasarım odaklı projecilik anlayışı; kendini tekrarlama-yan, çağdaş mimari tasarım özellikleri ve özgün kimliği olan, güncel yapı teknolojileri kullanmayı hedefleyen, bulunduğu bağlama ait projeler üretmektir. Hatırlı Mimarlık ofisinin TAI TUSAŞ Akade-mi ve İnsan Kaynakları ofis projesi ile Ankara’da gerçekleşecek olan Beytepe Modern Konutları projesini sizler için yayınlıyoruz. 

 

Yeşim Hatırlı

1968 yılında Ankara’da doğan ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimar-lık Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan Yeşim Hatırlı, kariyerine aynı yıl MNG Targem firmasında başlamış-tır. 1993 yılından bu yana Nami Ha-tırlı ile birlikte Hatırlı Mimarlık Ltd. Şti.’nde kurucu ortak, proje tasarım-cısı ve yöneticisi olarak çalışmaktadır. Hatırlı, 2003 yılında ODTÜ Mimar-lık Fakültesi Mimarlık Bölümü 4.sınıf stüdyosunda yarı zamanlı öğretim gö-revlisi olarak başladığı görevini halen sürdürmektedir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği), Mimar-lar Derneği 1927, ODTÜ Mezunla-rı Derneği üyesi ve OMİM Derneği üyesi’dir. Yeşim Hatırlı,TSMD’de iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. 2012 yılında kurulan TSMD Mimarlık Merkezi’ne öncü-lük etmiş, yine aynı dönemde sonuç ürünü Ankara kent maketi olan Av-rupa Birliği projesinin koordinatör-lüğünü üstlenmiştir. 

Nami Hatırlı

1963 yılında Kayseri’de doğan Nami Hatırlı, ilk, orta ve lise eğiti-mini 1970-1980 tarihleri arasında TED Ankara Koleji’nde tamamladı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi - Mimar-lık Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Hatırlı, mesleki kariyerine 1984 - 87 yılları arasında INA Proje-Naim BEKİTOĞLU firmasında mimar/proje yöneticisi olarak çalışarak başla-dı. Serbest meslek faaliyetlerine 1987 yılında Can Kubin ve Nejat Sert ile birlikte kurduğu NCN Mimarlık ve Şehircilik firmasında başlayan Ha-tırlı, profesyonel çalışmalarına 1993 yılında Yeşim HATIRLI ile birlikte kurduğu HATIRLI Mimarlık Ltd. Şti. firmasında kurucu ortak, proje tasarımcısı ve yöneticisi olarak de-vam etmektedir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara şubesi ve TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği) üyesidir.

 • Projenin Adı: TAI / TUSAŞ Akademi ve IK Binası
 • Proje Yeri: Kazan / Ankara
 • Proje Müellifi: Yeşim Hatırlı (Mimar) / Naammi Hi Hataıtrılrlı (Mı (Miimmaar),r)
 • Tasarım Ekibi: Yeşim Hatırlı (Mimapr), Nınar (Mimar), Ali Teki
 • Tuğçe Şahin (Mimar), Gökhan Başünsu Merin Abbas ( Mn (İimç Mar)imar), Hacı Karacan (Mimar-Mühendis), Ghendislik Ve Tic. Ltd. Şti.
 • Statik Projesi: Erduman Müşavir. Müüşavir. İnşaat Ltd. Şti.
 • Mekanik Projesi: OTM Mühendislik Mlektrik İnşaat Taah. Ltd
 • Elektrik Projesi: Özay Mühendislik Eık Ve Uzay Sanayii Ş.. Şti.
 • İşveren: TAİ / TUSAŞ – Türk Havacıl
 • Projenin Alınış Yöntemi: Yarışma
 • Proje Yılı: 2015
 • İnşaat Alanı: 5.000 m²

TAI / TUSAŞ Akademi ve IK Binası

TAI TUSAŞ Akademi ve İK Binası, Ankara Kazan’da TAİ-TUSAŞ kampüsü sınırları içerisinde yer almaktadır. Akademi ve insan kaynakları ofis birimlerini bünyesinde barındıran yapı aynı zamanda sergi alanları ve konferans salonu ile sosyal ve kül-türel ihtiyaçlara da cevap vermektedir. 

Yapının aynı aks üzerindeki iki girişinden biri yapıya kam-püs dışarısından yaklaşma yönünde, diğeri ise kampüs içerisinde özellikle öğle saatlerinde çalışanlar tarafından yoğun olarak kul-lanılan ‘Hangar Kafe’ yönüne açılacak şekilde düşünülmüştür. Bu aks, bina içerisindeki giriş holü ve sosyal alanlardan devam etmekte, üzerindeki hafif çelik saçak strüktür ve ışıklık ile kütle-de de vurgulanmaktadır. Akademi kullanıcıları ve insan kaynak-ları çalışanları için zemin katla ilişkili düzenlenen açık alanların yanı sıra, ikinci katta yer alan ve cephe diliyle bütünleşik teras alanıyla açık bir ortak alan daha oluşturulmuştur. 

Yapı genelinde önemsenen doğal havalandırma, enerji tasar-ruflu sistemler, kübik form ile yakalanan modüler ve sade ta-sarım anlayışı, cephede kullanılan ahşap güneş kırıcılar ve brüt beton yüzeylerle vurgulanan doğal malzeme kullanımı temel tasarım kriterleri olarak benimsenmiştir.

Beytepe Modern Konutları

İki ayrı konut adasından oluşan yerleşkede konut tipolojisi alçak 3 ve 4 katlı, sıra bloklardan oluşturulmaktadır. Bu blokla-rın arazi çeperlerine yerleştirilmesi ile ortada oluşturulan kade-meli yeşil peyzaj sosyal yaşam alanlarına ayrılırken taşıt trafiği tek yönlü olarak arazı sınırlarına paralel yoldan sağlanmaktadır.

İki tip blokta bulunan 5 farklı konut tipi ve 2 adet villadan oluşan yerleşke minimalist cephe dili, bunu destekleyen yalın kübik formu ile öne çıkmaktadır. Konut bloklarında ve villa-larda kullanılan ahşap kaplama yüzeyler ve yalın beyaz boyalı duvarlar da bu tasarım anlayışını desteklemektedir.

 • Projenin Adı: Beytepe Modern
 • Proje Yeri: Beytepe / Ankara
 • Proje Müellifi: Yeşim Hatırlı (Mimar) / Naammi Hi Hataıtrılrlı (Mı (Miimmaar), r)
 • Tasarım Ekibi: Yeşim Hatırlı (Mimaacr), Nan (Mimar-Mühe
 • Gökhan Başpınar (Mimar), Hacı KarMimar), Sibel Ekici Yndılmis),a
 • Tuğçe Şahin (Mimar), Ali Tekin (İç ndislik ve Tic. Ltd. Şti.z (Mimar) Statik Projesi: Konkan Müşavir. Mühetd. Şti.
 • Mekanik Projesi: Bilge Mühendislik Llektr
 • Elektrik Projesi: Özay Mühendislik Estıkçı Oik İnrtaşaaklt Tığıaah. Ltd. Şti.
 • İşveren: Yavuz Yapı Ş. - Ali Mert Ya
 • Proje Yılı: 2015
 • İnşaat Alanı: 21.000 m

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.