Hazan Mimarlık’tan İki Şehre Örnek Projeler

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Hazan Mimarlık 1983’ten bu yana hem hayata geçirdiği projelerle hem de proje yarışmalarında kazandığı ödüllerle dikkat çekiyor. Hazan Mimarlık’ın çağdaş ve özgün tasarımlarıyla hazırlanan iki projeyi sizler için derledik. İlki, sadece teknik bir birim değil, aynı zamanda sosyal bir yapıya dönüştürülen Esenboğa Havalimanı Teknik Blok ve Kule Binası. İkincisi ise farklı nitelikteki sosyal merkez ve aktarma istasyonu programlarını bağlayıcı bir anlayışla el alan Bornova Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışma Projesi Önerisi.

Proje Yeri: Ankara/Esenboğa Havalimanı

Proje Tarihi: 2016-2017

Toplam İnşaat Alanı: 12,485 m²

İşveren: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Mimari Proje: Hazan Mimarlık

Mimari Ekip: Y. Mimar Rest. Uzm. Yakup Hazan, Mimar Tolga Hazan

İç Mekan Projesi: Hazan Mimarlık

Peyzaj Projesi: Studio BEMS

Elektrik Projesi: Hemera Mühendislik

Statik Projesi: AGM Mühendislik

Mekanik Projesi: Karacan Mühendislik

Ankara Esenboğa Havalimanı sınırları içerisinde bulunan Esenboğa Teknik Blok ve Kule Binası, eski kule yapısının işlevini karşılamaması sonucu, yalnızca teknik bir birim değil, aynı zamanda sosyal bir yapı olarak düşünülmüş ve tüm kule çalışanlarının hem sosyal hem de teknik ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte tasarlanmıştır.

Yapı toplam 12,485 m² ve 77 metre yüksekliğindedir. Kule, elips şeklinde konumlanan baza katın üzerinde yükselmektedir. Baza katında, Hava Trafik Müdürlüğü, Hava Savunma Bildirim Merkezi Komutanlığı, Elektrik ve İnşaat Müdürlüğü gibi ofis birimleri, eğitim birimleri, sosyal birimler ve teknik hacimler yer alırken; kule katlarında ATC Meydan Kontrol Operasyon birimi yer almaktadır. 

Baza katlarındaki fitness salonu, konferans salonu, yemekhane ve kafeler, ofislere çeşitli sosyal olanaklar sağlamaktadır. Kule katlarında ise özellikle ATC Meydan Kontrol Operasyon çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda, istirahat odaları (duş ve yataklı), dinlenme ve soyunma odaları, multimedya ve toplantı odaları gibi sosyal mekânlar bulunmaktadır. Bu sayede teknik ve sosyal birimlerin sentezi yapıyı oluşturmuştur.

Yapı, eski ve yeni yapılan piste de görüş açısı oluşturacak şekilde konumlandırılmıştır. Rüzgâr yönü ve şiddeti gibi iklimsel veriler de dikkate alınarak cephe tasarımı yapılmıştır. Yapının formu, rüzgâr şiddetine bağlı esnemeyi minimuma indirmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Yükseklere çıkıldıkça rüzgâr şiddeti arttığı için kule operasyon katında bu şiddete dayanımlı ve güneş kırıcı özellikte özel camlar seçilmiştir. İç bahçeye bakan bölümlerde cam giydirme cephe tercih edilirken, diğer bölümlerde prekast cephe kaplama yoğunluklu olarak kullanılmıştır.

Eliptik formdaki bazanın iç yüzeyleri, bünyesinde sosyal kullanımlara cevap veren rekreatif alanlar ve özel tasarlanmış kış bahçesi barındıran, iç bahçeyi tanımlamaktadır. Baza katının terasında konumlanan yemekhane ve kafeler de bu bahçeye bağlanmaktadır.

Kulede acil durumlar ve sürekli sirkülasyon göz önünde bulundurularak, 6 adet çekirdek kısmı oluşturulmuştur. Kule katına çıkan çekirdek kısmına basınçlı asansörler yerleştirilerek yangın anında acil kaçış önlemleri alınmıştır.

Proje Adı: Bornova Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışma Projesi Önerisi

Proje Yeri: İzmir, Bornova

Proje Tarihi: 2017

Mimari Proje: Hazan Mimarlık

Toplam İnşaat Alanı: 18,570 m²

Mimari Konsept:

Sosyal merkez ve Aktarma istasyonu programları farklı nitelik gösteren programlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Farklı nitelikteki bu iki programın birleştirilmesi bölücü anlayışta değil bağlayıcı anlayışta ele alınmıştır. Bu programların bir arada oluşunun doğurduğu doğal dinamik üzerine mimari konsept inşa edilmiştir. Kurgu birleştirici bağlayıcı bir ağ kurmaktır.

Peron hatları arsanın kuzeyinde çözülmüştür. Güneydeki metro istasyonu ile kuzeydeki otobüs peronları arası yapılaşma alanı olarak belirlenmiştir. Yapı metro istasyonu plazası ile peron aksları arasında bir ara-yüzdür. Bu geçiş hattında olan doğal enerjinin kentsel ve mekânsal karşılığı aranmıştır. Yaya güzergâhları ile etkileşime geçen ve yönlendiren serpiştirilmiş programlar mevcuttur. Yaya güzergâh ve/veya vasıta değiştirirken bu programlarla etkileşime geçmektedir.

Toplu taşıma yayanın/İnsanın önemi ve medeniyet kavramlarını çağrıştırır. Toplu taşıma ağı ile sosyo-kültürel programların örtüştürülmesi kültürel erişilebilirlik kavramını doğurur. Bu maksatla mimari ölçekte kurulan sosyal ağ kentsel ölçekte süreklidir, uğrak yeridir, ulaşılabilir.

Yayalar köşesiz mekânlarla buluşmaktadır. Köşesiz mekânlar önerilen ağ dokusu üzerindeki hareketlere set çekmeden doğal etkileşim kurmanın formülü olarak karşılık bulmaktadırlar. Organik yaya hareketlerinin ruhunun yakalanması hedeflenmektedir.

İzmir'in iklim özelliklerine uygun bir üst saçak önerilmiştir. Saçak altı mekânlar geçirgendir ve yapı bir dış duvarla bölünmemiş alt programlar kendi iç mekânlarını saçak altında oluşturmaktadırlar.

Sosyal Aktarım Ağı:

Oluşturulan aktarım ağı sosyal ve kültürel programlar ile örtüştürülmektedir. Hedeflenen durum sosyal aktarım ağı başlığı ile özetlenebilir. Bu ağ aktarım istasyonu ve sosyal merkezi birbirine ve kent bütününe bağlamaktadır. Yaya, otobüs, metro ve bisiklet hatları sürekliliği ve değişimleri bu ağ ile örtüşmektedir. Vasıta değişimleri bu ağ dokusu üzerinde gerçekleştirilmektedir. Aktarım hatları sosyal ve kültürel programlar ile etkileşim kurmaktadır. Bu etkileşimin beşiği önerilen ağ dokudur.

Çeşitli programları kotları ve kentsel arterleri bağlayıcı ve birleştirici niteliktedir.

Yaya hareketlerinin, yapı elemanlarının ve programların sürekli kılınması hedeflenmiştir. Akışkanlık ve Süreklilik kavramları etrafında planlamaya gidilmiştir.

Sosyo-Kültürel Omurga:

Mimari ölçekteki kurgu ve kentsel ölçekteki kurgu bütüncüldür, süreklidir. İstanbul Caddesi kıyısında benzin istasyonu hattından başlayan yeşil alan 2. ve 3. yapı alanlarına referans vermektedir. Bu yeşil alan sosyo-kültürel kent omurgası olarak adlandırdığımız akstır. Bu hattın nitelikli bir peyzaj alanına dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Sosyal merkez ve aktarma istasyonu ile 2. ve 3. yapı alanlarını birleştiren bu sosyo-kültürel omurganın ele alınış biçimi kentsel bellekte mevcut olan izlerin yapılandırılması ve nitelikli mekânlar haline gelmesi yönündedir.

Organik Yaya Hareketleri:

Arsa ve yakın çevresi üzerine yaya hareketleri analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonucu çeşitli yaya aksları ön görülmüştür. Metro hattı ve peron hattı sosyo kültürel omurgaya, Cengizhan Caddesi'ne ve Ege Üniversitesi lojmanlarına ve Ege Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Bu bağlantıları gerçekleştiren akslar üzerinde organik oluşabilecek yaya hareketleri ön görülmüştür. Bu yaya hareketleri doğal eğriler oluşturmakta ve organik karakter göstermektedir. Bu nedenle bu organik dolaşım tabiatına paralel bir planlamaya gidilmiştir.

Program Transiti:

Yapı vasıta transiti görevi gördüğü gibi program transiti vazifesi görmektedir. Programlar bütüncül ve sürekli nitelikte kurgulanmıştır. Programlar arası geçişler yapının bütüncül saçağı altında düşeyde ve yatayda gerçekleşmektedir.

Foksiyonel Kurgu:

Foksiyenel kurgu farklı nitelikteki programların beraber, sürekli ve akıcı çözümü üzerine temellenmiştir. Peron giriş ve çıkışları + 46 kotunda Cengizhan Caddesi cephesinden alınmış ve bu kotta devam ettirilmiştir. +46 kotunda peronların çözümü metro plazası kotunu tutabilmeyi sağlamış ve metro-otobüs sürekliliği plazada sağlanmıştır. Bu durum planda da karşılık bulmaktadır. Metro ve peronlar planda da sürekli bir aks ile bağlanmıştır. Bu sürekli akslar zemin katta yeme-içme alanları ve ticari alanlar ile buluşturulmuştur. Peron-cafeler ve ticari alanlar peronları desteklemektedirler. Zemin katta ölü zamanların değerlendirilmesi için sergi salonu ve kendin yap atölyesi ve bisiklet mutfağı konumlandırılmıştır. Zemin katta irili ufaklı galeriler oluşturulmuş ve alt kattaki ticari ve yeme içme mekanları bu galeriler ile ilişkilendirilmiştir. +41 kotundaki metro bağlantısı da galeriler bünyesinde düşünülmüştür. Otobüs metro geçişleri metro plazasındaki merdivenlere ek olarak bu galeriler bünyesindeki düşey sirkülasyonlar aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.

+51 kotu zemin kata yaya aksları doğrultusundaki düşey sirkülasyon elemanları ile bağlanmıştır. Zemin kattaki sergi salonu yanındaki düşey sirkülasyon elemanı üst kattaki fuayeye açılmaktadır. Üst kattaki fuaye de bünyesindeki galeri ile sergi salonuna bağlanmaktadır.

+ 51 kotu güney cephesinde konumlandırılmış 3 adet rampa ile metro plazasına bağlanmaktadır. Plaza ve park hattı sürekliliği bu rampalar aracılığı ile kurulmaktadır. Bu kat sosyal ve kültürel faaliyet ağırlıklıdır. Medyatek, dans stüdyosu, çok amaçlı salon, konser ve tiyatro salonu, atölyeler ve kulüpler bu katta çözülmüştür. Bu kata ve zemin kata servis yapan 2 adet servis asansörü bulunmaktadır. Servis asansörleri bodrum katta depo ve dekor hazırlık alanlarına açılmaktadırlar.

Peron hattı, otobüs hattı ve hususi araç hatları ayrıştırılmıştır. Kuzey cephesinde yerleştirilen araç rampası ile kapalı otopark ulaşımı sağlanmaktadır.

Mevcut metro hattından +41 kotunda yapıya bağlantı önerilmiştir. Otopark ve metro bu kot üzerinde buluşup zemin kata bağlanmaktadır. Ticari birimleri, ve yeme içme alanlarını, ve kapalı otoparkı ve teknik hacimleri barındırmaktadır. +37 kotu kapalı otopark katından 2 adet çekirdek ile bu kot üst yapı bütününe bağlanmaktadır.

Taşıyıcı Sistem:

Yapı bedenini taşıyan betonarme kasnak konvansiyonel çözülmüştür. Organik duvar elemanları yer yer taşıyıcılar ile örtüştürülmüş yer yer bağımsız kılınmıştır. Bu anlayış, taşıyıcı sistemin gridal yapıda tekrar edebilmesine imkan tanımıştır ve yapı ekonomisi oluşturmaktadır. Betonarme karkas gövde üstü hafif çelik bir üst örtü ile buluşmaktadır. Çelik örtü üçgen gridal yapıdadır. Bu üçgenleme modül optimizasyonu yapılarak modüler çözüme elvermektedir. Bu modüler hafif çelik örtü ekonomik ve hızlı bir imalata izin vermektedir.

Organik Örtü:

Yapı üstü organik bir örtü ile örtülmüştür. Örtü altındaki eylemlerin gereksinimlerine göre şekillenmektedir. Örtü yüksekliği sofita, çok amaçlı salon, dans stüdyosu, medyatek gibi alanlarda yükselmekte ve tavan yüksekliği artmaktadır. Yatay ve düşey hareketleri eylemler ve yaya hareketleri betimlemektedir.

Bisiklet Güzergâhı Kurgusu:

Öneri mevcut bisiklet güzergâhı Cengizhan Caddesi boyunca yapı adasına referans vermektedir. Bu planlanan güzergah kuzeyde park hattı ve önerilen sosyo-kültürel omurga ile buluşturulmuştur.

Bu şekilde 2. ve 3. yapı adasına bağlanmıştır. Güneyde ise Ege Üniversitesi Nizamiyesi'ne kadar devam ettirilmesi önerilmiştir. Cengizhan Caddesi'nden yapıya doğru kurgulanmış aks hatları bünyesinde bisiklet parkları ve bisim istasyonları önerilmiştir. Bisim istasyonu ve bisiklet parkı bisiklet mutfağı ile zemin katta ilişkilendirilmektedir. +51 kotu zemin plağı rampa çeperlerinde bisiklet parkları önerilmiş ve bir adet express bisiklet yolu +51 kotunun batı çeperinde yaya hatlarından bağımsız olarak önerilmiştir.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

         

Anbarapor'dan

Mart 06 2019 0
Hoşgeldin Mart 2019
Yeni sayımızla iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle… Bu sayımızda Türk müteahhitlerin yurt dışı çalışmalarının son durumuna dair araştırmamızı yayınlıyoruz. Malum bu yıl ve önümüzdeki birkaç…

Teşvik

Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…
Ekim 05 2018 0
Haziranda 570 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Haziranda 570 yatırım teşvik belgesi verildi.…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.