Çanakkale’nin En İyi Çarşı ve Yaşam Merkezi Projesi Ödüllendirildi

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Çanakkale Belediyesi’nin düzenlediği Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması sonuçlandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademisyenleri Dr. Öğretim Üyesi İdil Erkol Bingöl, Yüksek Mimar Caner Bilgin ve Yüksek Mimar Bulut Cebeci’nin, Şehir Plancısı Gözde Şarlak Kramer ve Yüksek İnşaat Mühendisi Onur Kutlukaya ile birlikte hazırladıkları proje, yarışmada birincilik ödülü kazandı.
Çanakkale kent merkezindeki mevcut iş merkezi ve otopark yapısının yerine yeni bir “Çarşı ve Yaşam Merkezi”nin yapılması amacıyla, Çanakkale Belediyesi'nin düzenlediği serbest, ulusal ve tek kademeli yarışmanın sonuçları açıklandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademisyenleri Dr. Öğretim Üyesi İdil Erkol Bingöl, Yüksek Mimar Caner Bilgin ve Yüksek Mimar Bulut Cebeci’nin, Şehir Plancısı Gözde Şarlak Kramer ve Yüksek İnşaat Mühendisi Onur Kutlukaya ile birlikte hazırladıkları proje, Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda birincilik ödülü kazandı.


Yarışmanın konusu, kent merkezindeki mevcut iş merkezinin bulunduğu alana, ticari birimler ve otopark işlevlerinin yanı sıra, barındırdığı kültürel işlevlerle kentin kamusal yaşamını zenginleştirecek yeni bir Çarşı ve Yaşam Merkezi tasarlanmasıydı. Bu kapsamda hazırlanan proje, sokağın devamı olarak kurgulandı. İhtiyaca göre değişiklik gösterebilen esnek bir mekan kurgusu oluşturuldu; yapı çevresinde ise yaya ve bisiklet odaklı bir ulaşım sistemi yer aldı.
Proje, bir yapıdan ziyade, meydan-park-sokak ağına eklemlenen bir kent parçasıdır. Projede, alışılagelen kapalı alışveriş merkezi kurgusuna karşı eleştirel bir pozisyon alınarak, sokağın hareketi ön plana çıkartılır. Mekan kurgusunda iç ve dış arasındaki sınırlar muğlaktır. Kentin sokaklarındaki hareket, çarşının iç sokaklarına ve üst kotlarına taşınır.
Projenin kentle ve kentlilerle kurduğu ilişki tasarımın temel çıkış noktası olmuş, tasarımı yönlendiren ilkeler süreklilik, paydaşlık, açıklık, esneklik ve sürdürülebilirlik olarak belirlenmiştir.
Yaya ve bisiklet hareketliliğinin sürekliliği: Çanakkale merkez alanının kentsel ölçeği ve kıyı kenti olması ve kentlilerin günlük yaşam alışkanlıkları dikkate alındığında, kamusal açık alanların yaya odaklı bir kentsel deneyim için oldukça elverişli olduğu söylenebilir. Proje alanının yakın çevresinde gözlemlenen temel problemlerin başında bu tip mekanların araç otoparkı olarak kullanılması yatmaktadır. Örneğin, Proje alanının güney sınırını oluşturan Cumhuriyet Bulvarı, hem kent içi, hem de feribot iskelesinin araç sirkülasyonunu sağlayan ana arter olması nedeniyle kentin en işlek ve yoğun hattıdır. Bu yoğunluk, merkezdeki diğer cadde ve sokaklara da yansımış, kent merkezinde araç trafiğinin baskın bir rol oynamasına neden olmuştur. Bu bağlamda, önerilen proje araç tarafından ele geçirilmiş sokakların yaya ve bisiklete geri verilmesini amaçlar. Yukarıda belirtilen kentsel odaklarla yaya ve bisiklet öncelikli bir ilişki kurmayı hedefler. Bu doğrultuda çeşitli akslarda yayalaştırma ve araç hareketini yavaşlatma gibi kararlar alınmıştır. Lise Caddesi’nin araç trafiğine kapatılması, Halk Bahçesi ile Muammer Aksoy Parkı arasındaki yaya sirkülasyonunun güçlenebilmesi için Mehmetçik Bulvarı’nda araç yolunun daraltılarak yavaşlatılması gibi yaya öncelikli politikaların uygulanması önerilmektedir. Bisiklet yolları ise, kentin mevcut bisiklet altyapısının geliştirileceği öngörüsüyle ele alınmış,halihazırda Çanakkale belediyesi tarafından uygulanmakta olan ÇABİS bisiklet kiralama sistemine eklemlenmeyi ve etkinlik alanını genişletmeyi amaçlayan bir bisiklet yolu ağı önerilmiştir.

Kentsel açık alanlar ve meydanlar:

Çarşı yapısı, yakın çevresindeki Halk Bahçesi, Muammer Aksoy Parkı, Cumhuriyet meydanı gibi farklı nitelikte kamusal kullanımlar sunan açık alanlar ve meydan sisteminin paydaşıdır. Bu paydaşlığa hem kendi bünyesinde yarattığı etkinlik terası ve orta avlu ile dahil olur, hem de mevcut açık alan ve meydan sisteminin mekânsal kalitesini iyileştirmek adına bir dizi karar alır. Bu kararlar;
- Cumhuriyet Meydanı’nın kent kimliğindeki önemi göz önünde bulundurularak tören meydanı olarak kullanımına devam etmesi, fakat sert zemin miktarının azaltılarak kullanıcılar için gölge mekanlar yaratılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi ile meydan arasında kalan Lise Caddesi araç trafiğine kapatılmış ve bu alan ağaçlandırılmıştır. Meydan ve çevresindeki yeşil alanların sürekliliğinin sağlanması, mevcut ağaç dizilerine yenileri eklenerek güçlendirilmesi önerilmiştir.
- Muammer Aksoy Parkı, çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapabilecek bir etkinlik parkı olarak tanımlanmış, proje kapsamında oluşturulan etkinlik meydanı ve amfi ile birlikte çarşı yapısının fuayesi olarak çalışması öngörülmüştür.
- Halk Bahçesi’ndeki mevcut ağaç dokusunun ve rekreasyon niteliğinin korunması, bu amaçla Halk bahçesindeki sert zemin miktarının azaltılması, mevcut parkın kapısının ve duvarlarının kaldırılarak Muammer Aksoy Parkı ile projenin yarattığı paydaş zemine katılması amaçlanmıştır.
Bu kararların sonucunda proje, günün farklı zamanlarında ve haftanın farklı günlerinde birden çok bir arada olma halini barındırabilen bir kamusal kullanımlar ağı örgütler.

Çarşı:

Proje, kendi bünyesinde sunduğu ticari birimler, kültürel etkinlik alanları ve açık hava sinemasına dönüştürebilecek amfi ve yakın çevresinde örgütlediği kamusal açık alan hiyerarşisi ile geniş yelpazeden bir kullanıcı kitlesinin ortak zaman geçirebildiği bir kullanım zenginliği barındırır. Bunun yanında, bu kullanım zenginliği gündüz-gece, hafta sonu-hafta içi, yaz-kış gibi farklı zaman dilimlerine yayılarak, kent merkezindeki yaşama canlılık katar. 
Proje kapsamında güçlendirilmesi hedeflenen yaya aksı ile birlikte meydan ve yakın çevresinin peyzajına ilişkin öneriler getirilmiştir. Mevcut yeşil alanlar arasında süreklilik sağlanacaktır. Sürekliliği vurgulamak amacıyla, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mevcut duvarlar kaldırılmış, yönlendirmeler hemzemin farklılaşmalarla tanımlanmıştır. Muammer Aksoy Parkı'ndaki sert zemin - yumuşak zemin dengesi gözden geçirilerek, toprak zemin yüzeyi artırılmış, park, önerilen yeni yol kesitiyle birlikte Halk Bahçesine bağlanmıştır.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.