Yönetmelik 6

Maliye Bakanlığı tarafından kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esasları yeniden düzenlenmesine ilişkin yönetmelik 28 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelik Maliye bakanlığından: Kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alındı. Yönetmelik ile binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmaları ve olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde sistemlerin geliştirilmesine…

Maden Kaynaklarının Aranmasına, Üretilmesine, Geliştirilmesine Ve İşletilmesine İlişkin Esaslar İle Maden Alanlarının İhale Edilmesine İlişkin Esaslar Düzenlendi Maden kaynaklarının aranmasına, üretilmesine, geliştirilmesine ve işletilmesine ilişkin esaslar ile maden alanlarının ihale edilmesine ilişkin esaslar düzenlendi. Enerji…

Kamu kurum ve kuruluşları, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde, yabancı para birimi yerine Türk lirası üzerinden teklif alıp sözleşme yapacak. Kamu İhale Kurumu'nun konuya ilişkin 6 yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe…

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Nisan 2016 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Madde 1…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği 6 Kasım 2015 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelik Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği Birinci Bölüm/ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar/…

Sponsorlar

         

Anbarapor'dan

May 18 2018 0
Mayıs 2018
Yeni sayımızla iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle… Bu sayımızda özel bir röportajla karşınızdayız. Maden İşleri Genel Müdürü ve ETKB Müsteşar Yrd. V. Sayın Mithat Cansız,…

Teşvik

Haziran 21 2018 0
Nisan Ayında 515 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Ekonomi Bakanlığı’nın Nisan 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi…
Nisan 19 2018 0
Şubat Ayında 516 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Ekonomi Bakanlığınca, Şubat ayında 516 yatırım teşvik belgesi verildi. Yatırım…
Nisan 04 2018 0
532 Teşvik Belgesiyle 8 Milyarlık Yatırım
Ekonomi Bakanlığınca, Ocak ayında 532 yatırım teşvik belgesi verildi. Ekonomi…
Şubat 22 2018 0
84,8 Milyarlık Teşvik ile 25 Bin İstihdam
2017 yılı Kasım ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 84,8…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.